Rätt svar till quiz

Rätt svar till ”Vad minns du av 2013?” på ingenjoren.se:

1. 2 (En bärbar och soldriven vattenrenare)

2. 1 (Fast jobb)

3. 2 (Skogsmulle)

4. X (Chalmers tekniska högskola)

5. 2 (6,8 %)

6. X (Högskolan i Halmstad)

7. 2 (Drygt 5 000)

8. 2 (Var fjärde)

9. 1 (Vid 32 års ålder)

10. X (10,6 procent)

11. X (Lunds tekniska högskola)