Oklart om krigsplaceringar av ingenjörer i kommuner

Ingenjörer som jobbar inom kommuner kan få en krigsplacering. Men det finns mycket som är oklart kring hur det ska gå till och det är långt ifrån alla kommuner som krigsplacerat sin personal.