Nu ska Ingenjören titta närmare på det berömda glastaket. Därför vill redaktionen få kontakt med kvinnliga ingenjörer som vill berätta hur de det gick till när de knuffades åt sidan och hur det känns att inte bli tagen på allvar.

Nu ska Ingenjören titta närmare på det berömda glastaket. Därför vill redaktionen få kontakt med kvinnliga ingenjörer som vill berätta hur de det gick till när de knuffades åt sidan och hur det känns att inte bli tagen på allvar.

Dina idéer lyfts inte fram. Trots att du både har kompetens och ambitioner blir du inte involverad i utvecklingsprojekt som borde vara givna. Både du och dina idéer blir stoppade.

En hel del kvinnor, framför allt i branscher som domineras av män, säger att upplever att deras kompetens inte tas till vara. Många berättar hur de måste anstränga sig och vara extremt duktiga för att inte bli osynliga. Och problemet med glastaket är att det inte syns eller märks förrän man slår i.

I Ingenjören nr 2 kommer vi att titta närmare på glastaket och nu vill vi komma i kontakt med kvinnliga ingenjörer som har slagit i. Vad hände egentligen och hur kändes det?

Mejla till ingenjoren@sverigesingenjorer.se