Spara information och redovisningar om vinster eller kostnadsbesparingar som din uppfinning har inneburit för ett företag, uppmanar Sveriges Ingenjörers chefsjurist.

Den som har kommit på en patenterbar uppfinning som kan ses som en del av verksamheten vid det företag man jobbar, men som inte ryms inom ramen för de egna arbetsuppgifterna, måste först anmäla uppfinningen till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren ska ta ställning till om företaget vill ha uppfinningen eller inte.

Arbetstagaren kan ha rätt till en schablonersättning vid anmälningstillfället samt har rätt till en schablonersättning när uppfinningen patenteras.

Dessutom har arbetstagare som åstadkommer mycket värdefulla uppfinningar rätt till skälig ersättning, utöver redan utbetalda schablonersättningar. Om det råder en tvist om uppfinningen är särskilt värdefull eller hur stor den skäliga ersättningen ska vara så måste en rättsprocess inledas inom 10 år från den dag då anmälan är gjort. Det sker genom att arbetstagarens fackförbund påkallar en tvist i Industrins uppfinnarnämnd. Industrins uppfinnarnämnd består av tre personer där förbundet väljer en representant, arbetsgivarsidan en annan och den tredje är en neutral part.

De uppfinnare som Sveriges Ingenjörer kommer i kontakt med hör först av sig till någon av förbundens ombudsmän. Med hjälp av den lokala fackklubben kan man se om det går att lösa ersättningsfrågan redan på arbetsplatsen. Men det är inte så vanligt i sådana här fall, enligt Helène Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer.

För den som kan falla inom ramen för den här typen av fall är det bra att spara information, så som mejl och andra dokument.
– Det kan finnas information och redovisningar om vinster och/eller kostnadsbesparingar som en uppfinning har inneburit för ett företag. Spara det. Om du har fått feedback under utvecklings- eller lönesamtal kan det lyftas fram, säger Helène Robson.

Läs mer om uppfinningar och Uppfinnaravtalet här.