Nu är det dags att nominera studenter på ingenjörsutbildningar till Sveriges Ingenjörers två priser, Wimanska priset och Lilla Polhemspriset, för bästa examensarbeten.

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Lilla Polhemspriset till bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningarna och Wimanska priset för bästa examensarbete på högskoleingenjörs- och teknologie kandidatutbildningarna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är alltså inte öppen för enskilda studenter. En särskild priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar sedan förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna.

– Det är långt ifrån alla högskolor och universitet som nominerar studenter och det är synd att inte fler tar chansen. Därför uppmanar vi fler lärosäten att nominera. Priserna belönar studenternas arbeten men är också en framgång för lärosätena, säger Josefin Utas, högskoleutredare på Sveriges Ingenjörer.

Syftet med båda priserna är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Arbetena bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade.

Sista datum för lärosätena att skicka in nomineringar till Lilla Polhemspriset och Wimanska priset 2014 är den 21 mars.  

Läs om 2013 års vinnare av Lilla Polhemspriset och Wimanska priset.