Maria Wiese, John Bergström, Jie Zhongs och Emma Wang i akademikerföreningen på Cevt har ett växande utlandsägt företag att ta hand om. Foto: Jenny Grensman

Maria Wiese, John Bergström, Jie Zhongs och Emma Wang i akademikerföreningen på Cevt har ett växande utlandsägt företag att ta hand om. Foto: Jenny Grensman

Medan China Euro Vehicle Technology växer och växer blir också de förtroendevalda varma i kläderna. Utan några traditioner att luta sig mot blir det mesta möjligt.

Cevt:s akademikerförening bildades för nästan precis ett år sedan. Redan innan det fanns någon styrelse berättar Maria Wiese att det var intervjuer med nya chefer nästan varje vecka. Hon och John Bergström var MBL-kontakter och hade skeppan full. Nu är de åtta personer som delar på jobbet och föreningen växer precis som företaget.

– Ju mer vi syns desto mer intresserade av vårt arbete blir kollegorna, säger Maria Wiese. Och allra mest intresserade är våra kinesiska medarbetare.

Jie Zhongs chef rekommenderade henne att gå med i facket. Hon och Emma Wang är styrelsens två kinesiska ledamöter.

– I Kina är fackets verksamhet inte som här, säger Emma. Det ordnar fritidsaktiviteter och är inte någon som du går till för att du har problem med din lön eller för hög arbetsbelastning. Det känns mer som att de är företagets representanter.

Ett tag hade företaget 200 anställda och 900 konsulter. Nu börjar anställningarna komma ikapp och läget bli lite stabilare. I dag har Cevt 1 600 anställda i Göteborg och Trollhättan inklusive konsulterna.

– Det är enklare för oss när majoriteten är anställda, säger John Bergström. Visserligen företräder vi konsulterna i vissa frågor men inte i alla. Viktiga arbetsmiljöfrågor är lättare att sätta fingret på om det är våra anställda som drabbas. Hög arbetsbelastning syns till exempel inte lika tydligt i personalavdelningens statistik om det mest är konsulter som är utsatta.

– De ser inte att vi måste ta tag i problem om det mest är konsulter som drabbas eftersom det inte kommer fram i deras siffror. För oss är konsulterna våra kollegor och vi ser hur alla påverkas om något inte fungerar, säger Maria Wiese.

Den senaste fackliga landvinningen är att Maria Wiese ska sitta i företagsstyrelsen. Ett okänt fenomen i Kina men när ledningen fick klart för sig att så här går det till i Europa var det inte några problem.

– Det känns som att ledningen tycker att det är bra att vi finns så att de har en klar motpart att vända sig till, säger Maria Wiese.

Att det finns kulturella skillnader mellan kineser och svenskar är en självklarhet och företaget erbjuder också kulturkurser där medarbetarna introduceras för varandras olika sedvänjor och sätt att tänka och agera på.

– Här finns en beredskap på att skillnaderna kan vara stora, säger John. Jag upplevde nog att krocken blev större när Volvo, där jag arbetade förut, skulle lära sig att samarbeta med Renault. Vi trodde att vi var ganska lika då men det var vi verkligen inte. Här är det ingen som tror att det ska vara så enkelt.

Jenny Grensman