I Ingenjören nr 1 2014 kommer vi att skriva om Sveriges tillgång och efterfrågan på ingenjörer. Har du förlorat ditt jobb som ingenjör och är fortfarande arbetslös trots ihärdigt sökande?

Ingenjören kommer att skriva om ingenjörsbristen i kommande nummer av magasinet. Näringslivet pratar om ingenjörsbrist samtidigt som en del ingenjörer har problem att få jobb. Har du erfarenheter av detta? Har du förlorat ditt jobb som ingenjör och inte lyckats få ett nytt? Eller är du en nyexaminerad ingenjör som har svårt att få ditt första jobb. Vill du berätta om dina erfarenheter.

Mejla till redaktionen: karin.virgin@sverigesingenjorer.se