Skynda er över!

Anna, Bertil, Lee och Yasmine vandrar från Kvickjokk till Pårte. De kommer inte iväg förrän framåt lunch vilket de ska få ångra. När mörkret faller står de vid en skranglig spång över ett forsande vatten och ser inte andra sidan. De måste över och de vet att en stark ström kommer att dra med sig spången om exakt 17 minuter. Hur ska de komma över?

De har bara en ficklampa och högst två personer kan gå över samtidigt. De går alla olika fort. För den förste tar det en minut att gå över bron, för den andre två minuter, för den tredje fem minuter och för den fjärde tio minuter. Varje par måste gå över i samma takt som den som går långsammast av de två.

Hur ska de göra för att klara sig över innan vattnet tar spången? De kan inte kasta ficklampan till varandra eller bära varandra. Det finns två lösningar.

Det finns två lösningar (med viss reservation efter våra rymdäventyr i nummer 4):

Vi tänker oss att Anna är vandrare 1, Bertil vandrare 2, Lee vandrare 3 och Yasmine vandrare 4.

Den första lösningen bygger på att vandrare 1 och två går över först. Sedan går vandrare 1 tillbaka och väntar på andra stranden medan vandrare 3 och fyra går över bron. Så går vandrare två tillbaka över bron igen med lampan och hämtar vandrare 1.

I den andra lösningen är det nummer 2 som går tillbaka istället för nummer ett i första vändan och sedan nummer 1 som då hämtar denne.

Lösningarna tar exakt 17 minuter (om de inte tappar lampan eller något annat som vi inte antar inträffar. Då får de simma!).