Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemArbetslivArbetsmarknadMän får högre ingångslöner

Män får högre ingångslöner

Lönegapet mellan män och kvinnor börjar ofta redan på det första jobbet. Nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer får 750 kronor lägre ingångslön än deras manliga kurskamrater.

Andelen kvinnor ökar långsamt på ingenjörsutbildningarna i Sverige. Lönestatistik från Sveriges Ingenjörer visar också att skillnaden i ingångslön mellan manliga och kvinnliga ingenjörer långsamt minskar. 2009 var lönegapet mellan nyanställda manliga och kvinnliga ingenjörer 4,3 procent, 2013 var gapet 2,6 procent.

Stina Kimstrand
Stina Kimstrand

– Det är positivt att utvecklingen går år rätt håll men en skillnad på 750 kronor i ingångslön är fortfarande för mycket, säger Stina Kimstrand, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer.

Hon tror att det finns flera förklaringar till att kvinnorna får lägre ingångslöner. En är att kvinnorna förväntar sig lägre löner. I en medlemsenkät har Sveriges Ingenjörer frågat studenterna på ingenjörsutbildningarna som beräknas ta examen 2013 eller 2014 vad de förväntar sig för ingångslön. Svaren visar att de kvinnliga ingenjörsstudenterna förväntar sig lägre löner än de manliga studenterna gör.

Stina Kimstrand tror att de normer och värderingar som finns på arbetsmarknaden påverkar och ingenjörsyrket är fortfarande mansdominerat.

– Därför har arbetsgivarna ett stort ansvar att se till att löner sätts utifrån kompetens och utbildning. Det finns ingen ursäkt till att manliga nyexaminerade ingenjörer i snitt får 750 kronor högre ingångslöner än tjejerna som har gått samma utbildning, säger hon.

Lönestatistiken från Sveriges Ingenjörer visar också att lönegapet mellan könen ökar efter omkring fem år i arbetslivet. Det är i den åldern som många får sitt första barn och eftersom kvinnorna stannar hemma längre tid kan det var en av förkaringarna till att kvinnorna halkar efter i lön.

Stina Kimstrand tror också att skillnader i karriärmöjligheter är en förklaring.

– Efter ungefär fem år kommer ofta de första möjligheterna att söka chefstjänster. Kvinnor som planerar att skaffa barn eller har fått barn avstår sannolikt oftare från att söka eller tackar nej till erbjudanden om chefsjobb. Här måste arbetsgivarna ge de unga kvinnorna bättre stöd, säger hon.

Stina Kimstrand menar att företagen måste vara mer aktiva om de vill ha fler kvinnliga chefer. Det kan handla om att prata med de unga kvinnliga ingenjörerna och fråga dem hur företaget kan stötta dem i en chefskarriär och göra det mer attraktivt att söka chefstjänster. För de som har snåbarn kan det till exempel handla om möjligheten att jobba hemifrån en dag i veckan eller flexiblare arbetstid.

I rapporten Rön om lön och kön som Sveriges Ingenjörer presentrar i dag har förbundet granskat löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga ingenjörer. Rålönegapet, det vill säga skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga heltidslöner var 12 procent 2013. Det innebär att kvinnorna i genomsnitt hade 88 procent av männens löner.

När man rensar bort löneskillnader som kan förklaras av till exempel utbildningsinriktning, antal yrkesverksamma år, region och befattning återstår en löneskillnad mellan könen på fem procent som inte kan förklaras.

– Den skillnaden är intressant att studera och här tror vi att det kan finnas fall av lönediskriminering, säger Stina Kimstrand.

Just nu pågår en statlig utredning som förväntas lägga fram ett förslag om högre krav på lönekartläggningar. I dag behöver bara företag med minst 25 anställda genomföra lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner vart tredje år. Enligt utredningens förslag ska alla företag med minst tio anställda göra lönekartläggningar varje år.

– Det är ett förslag som vi verkligen välkomnar, säger Stina Kimstrand.

Rapporten från Sveriges Ingenjörer visar att löneskillnaderna mellan könen är störst i privat sektor och minst inom kommunal sektor där lönerna för ingenjörer också är lägre.

I rapporten finns också granskningar av löneskillnader beroende på utbildningsinriktning och bransch. Resultaten är svårtolkade men visar bland annat att lönegapet mellan könen är minst dels bland civilingenjörer som läst datateknik och elektronik dels bland civilingenjörer som läst samhällsbyggnad. Det största lönegapet mellan könen finns bland civilingenjörer som har läst ekonomi och organisation och bland högskoleingenjörer som har läst kemiteknik.

Karin Virgin

 

 

13 KOMMENTARER

 1. Lotta:
  När det gäller löneskillnader så kan jag såklart inte påstå att just du inte är lönediskriminerad. Det vet du i så fall bättre än jag. I allmänhet är inte kvinnor det.

  Följande punkter ger förmodligen högre lön men mindre tid med familj, mindre tid till annat i livet. För mig är det långt ifrån självklart att satsa på dessa punkter för att få högre lön som ändå skall skattas bort.
  1. Välj ett jobb inom teknik eller ‘de hårda vetenskaperna’ – inte t.ex. sociologi
  2. Välj ett riskyrke
  3. OB-tillägg för tuffare arbetsmiljö (t.ex. utomhusarbete)
  4. Välj ett jobb där du förväntas alltid vara ‘på’ (inte bara 9 till 5)
  5. Var beredd att välja ett jobb du inte älskar
  6. Acceptera högre ekonomisk och känslomässig risk
  7. Ta de jobbigaste skiften (nattskift, jour, etc.)
  8. Ta jobb i otrevliga eller ensamma miljöer
  9. Välj ett yrke som kräver att du hela tiden uppdaterar din kunskap
  10. Välj en av de mest lukrativa specialiseringarna
  11. Jobba övertid
  12. Skaffa imponerande erfarenhet (och längre erfarenhet)
  13. Undvik långa perioder av frånvaro från jobbet
  14. Jobba fler veckor på året
  15. Var sällan eller aldrig sjuk eller frånvarande
  16. Acceptera längre resväg till jobbet
  17. Var beredd att flytta för jobbets skull
  18. Var beredd att resa mycket i jobbet
  19. Ta ansvar för saker även utanför din jobbbeskrivning
  20. Ta större ansvar än din jobbeskrivning kräver
  21. Acceptera mindre trygghet
  22. Skaffa mer relevant träning för jobbet
  23. Ha högre karriärmål till att börja med
  24. Gör noggrannare jobbsökningar
  25. Framför allt, producera mer

 2. Lotta:
  Man kan som man normalt inte kommentera jäställdhetsfrågor.
  Det man får höra då är att man är kränkt, rädd att förlora sina privilegier med mera. Jag tyckte din kommentar var lite i den stilen. Ber om ursäkt om jag misstolkade

 3. Jag tror inte alls att kvinnor får lägre lön. Personer som har sämre förmåga att hävda sig själva, att ”ta plats”, lägre självförtoende och som är för blyga för att begära hög lön, får lägre lön.

 4. Varför skulle man inte få det om man är man? Jag menar snarare att jag saknar kommentarerna från kvinnor om detta och att folk tydligt anstränger sig väldigt mycket för att ifrågasätta resultatet av undersökningen.

  En undersökning av den här typen är – precis som lönestatistiken som kommer varje år – självklart alldeles för vag, men den visar på att det FINNS en skillnad. I stället för att försöka hitta på anledningar till att vi inte behöver bry oss kanske vi skulle kunna försöka få branschen att fungera för samtliga verksamma människor.

  Jag varken känner eller gissar, jag vet hur annorlunda min kompetens uppfattas (dvs det uppfattas som att jag känner och gissar när jag egentligen vet). Cheferna uppfattar det som att jag är mindre kompetent, alltså får jag lägre lön, på samma vis som kvinnodominerade yrken anses kräva mindre kompetens och lägre lön. Det är kanske OK, vi kanske tar ett demokratiskt beslut här och säger att det inte gör något, men låtsas inte att det inte är så.

 5. Lotta, det intressanta är väl att man som man inte får kommentera sådan här alls.

  Själv ser jag ingen kommentar som säger att det är rimligt att ha skillnader i lön som bara baseras på kön, däremot flera som ifrågasätter hur undersökningen har gjorts.
  Känslor och gissningar är sällan en bra indikator på hur saker faktiskt ligger till.

 6. Allra mest intressant med den här artikeln är alla kommentarerna… från män som verkar tycka att det finns en massa förklaringar till att detta är rimligt och bra. Drygt 30 år gammal uppfattas jag som mycket yngre än mina jämnåriga män, folk från andra avdelningar går och frågar praktikanterna innan de frågar mig etc (medan mina egna kollegor går till mig, så nej, jag är inte mindre kompetent än praktikanten). Det är inte konstigt att alla tycker att det är självklart att jag har lägre lön så länge man uppfattar mig som mindre kompetent än männen.

 7. Angående löneskillnaderna vid nyanställning så vill jag minnas att tidigare studier visat att kvinnorna är något år yngre vid examen/avslutade studier än männen. Detta stämmer ganska bra med min egen bild (som iofs baseras på alldeles för få kvinnliga studenter eftersom jag utbildar inom datavetenskap).

  När jag läser rapporten så hittar jag ingen justering för ålder utan bara för år i yrket. Samtidigt så vet jag från min tid i näringslivet att ålder naturligtvis spelar roll. Den som är äldre får automatiskt lite högre lön, för att inte ligga helt fel i förhållande till sina årsbarn (det är tom svårt att få jobb i vissa områden/branscher om man tagit examen för ung). Detta kommer naturligtvis inte som någon total chock för facket eftersom många avtal innehåller stora avsnitt som är rent åldersbaserade när det gäller t ex rätt till semester osv.

  Så jag skulle gärna se en korrigering för ålder/ingångslön och hur det slår. Om man tar ”hängmattan” i beaktande så låter ju 750:- inte helt orimligt som skillnad i så fall.

 8. Jag hänger upp mig lite på ”som inte kan förklaras.”
  Det är skillnad på oförklarlig och oförklarad.

  Jag menar att skillnaderna i lön inte är statistiskt signifikant och i princip försumbar.
  För den som tror annat är det bara att starta ett företag och bara anställa kvinnor och därmed få en enorm konkurrensfördel genom den lägre lönekostnaden.

  Läs gärna ”The Myth of Male Power, Warren Farrell”.
  Farrel tar upp 25 punkter för hur man kan få en högre lön genom att offra annat i livet.

 9. Kan det vara så att den kvarvarande löneskillnaden kan förklaras med arbetade timmar? Kvinnor har väl ungefär dubbelt så mycket sjukfrånvaro som män. Den variabeln synes mig viktig men saknas.

 10. Intressant att läsa att chefen inte ens behöver vara på jobbet vissa dagar. Dom bästa cheferna är ofta närvarande och tillgängliga, en chef med god energi kan ofta höja en grupp. Jag upplever att denna typ av debatt har spårat ur och mer inriktar sig på att nå ett statistisk mönster än vad som är bra för Sveriges ingenjörer.

 11. Får?
  Företagen vill naturligtvis betala en så låg lön som möjligt och fortfarande få tillräckligt nöjda anställda för att göra ett bra jobb. Företagen håller inte på med välgörenhet eller någon form av socialism.
  Begär kvinnor lägre löner (eftersom de förväntar sig det kan man göra det antagandet) leder det till att de får lägre löner. De enda som kan få upp kvinnors löner är att de begär högre löner eller att facken förhandar avtalen på ett sådant sätt. Skyll inte på de vinstdrivande arbetsgivarna.

 12. Robert, rapporten gör uppdelning på arbetsområde, vilket är vad du söker men möjligen lite grovhugget. Löneskillnaderna finns dock inom alla arbetsområden, så jag tycker det verkar osannolikt att kvinnor konsekvent skulle välja de lägst betalda arbetsuppgifterna inom samtliga arbetsområden. Och om det är så, är det möjligen så att de arbeten som kvinnor väljer ger lägre lön just för att fler kvinnor väljer dem?

 13. Jag läste inte någonstans om det var samma jobb/arbetsplats/arbetsupgifter som ni har jämfört. Detta är det största felet som dessa undersökningar gör, att man jämför äpplen och päron.
  Det kan inte vara så att kvinnor söker sig till arbeten med lägre lön?

Comments are closed.

SENASTE NYTT

Spårar virus via avloppsvattnet

0
Influensa, apkoppor och hepatit, det är inte bara covid-virus som forskarna kan spåra i avloppsvattnet. Bakom analysmetoden står forskare från KTH.

Välj din chef – så synar du ledarskapet när du byter jobb

0
Din chef spelar stor roll – för dina prestationer, din utveckling och ditt mående. Därför bör du välja nästa chef med omsorg. Så här kan du gå till väga för att ta referenser på chefen.

Nyexade byggingenjörens dagbok: ”Kollegornas stöd är tryggt när man är ny i branschen”

0
I våras blev Emin Hogic högskoleingenjör i byggteknik vid Lunds tekniska högskola, campus Helsingborg och nu är han projektör på Sweco. Här är hans dagbok från en vecka på jobbet.
Luleå och Stockholm

Så skiljer ingenjörers löner mellan länen

5
Medellönen högst i Stockholm, följt av Halland för civilingenjörer och Blekinge för högskoleingenjörer.
Jonas Hylén

Förtroendevald på Siemens: ”Är lite som en präst eller diakon”

0
Under 25 år i Akademikernas styrelse på Siemens har Jonas Hylén hjälpt medlemmar som riskerat att förlora jobbet och mött engelsmän som är chockade att ingenjörer har ett fack.    

Låga ingenjörslöner oroar inte industrijättarna i norr

0
Ingenjörer i södra Sverige har högre lön än ingenjörer i norr. Men för industrijättarna i norr verkar lönenivåerna inte vara något hinder för rekrytering.

Förstärkt lönesamtal kan lösa konflikter kring lön

1
Ibland slutar lönesamtalet med att man känner sig orättvist bedömd. Inom industrin finns då möjligheten till ett förstärkt lönesamtal med lokala facket som stöd.

Global portal öppnar nya vägar till utlandsjobben

0
Sugen på ett nytt jobb, men vill inte flytta? Nu startar Remote en jobbförmedling för distansjobb, med hela världen som arbetsplats.

Hon läste teknisk fysik och blev börs-vd

0
Charlotte Eriksson är civilingenjör i teknisk fysik och vd på Softronic. Här berättar hon om en omtumlande händelse på jobbet för ett år sedan och varför hon la ner sin sångkarriär.

Alkohol på julfesten? Så hittar du balansen mellan fest och fylla

0
Att jobbet bjuder på alkohol i samband julfiranden är idag närmast självklart – och är oftast inget problem. Men det kan ändå vara bra att tänka till. Här är sex tips inför julens firanden.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Hur kallt får det egentligen vara på kontoret?

0
Kyliga kontor gör inte bara att vi fryser, det sänker också vår koncentrationsförmåga och kan påverka hälsan. Så hur kallt får det egentligen vara på kontoret?