Stora skillnader mellan ingenjörers löneökningar 2021

Bild: Getty Images.

Förra året ökade medellönen för privatanställda civilingenjörer med 4,1 procent. Inom några områden är efterfrågan på ingenjörer särskilt stor och där ökade lönerna också mer. Den lägsta löneutvecklingen fick civilingenjörer i statlig sektor.

Nu är lönedatabasen Saco lönesök uppdaterad med de löner som Sveriges Ingenjörers medlemmar har rapporterat in för 2021.

Här kan du som är medlem i Sveriges Ingenjörer söka i statistiken.

Lönestatistiken visar relativt stora skillnader mellan sektorer men också mellan branscher.

Inom privat sektor ökade medellönen för civilingenjörer med 4,1 procent och 3,8 procent för högskoleingenjörer. En jämförelse av löneökningarna inom industrin visar att skillnaden är mindre. Där ökade högskoleingenjörernas löner med 3,6 procent och civilingenjörernas löner med 3,5 procent.

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Vi ser att högskoleingenjörerna är eftertraktade. Den stora efterfrågan på civilingenjörer, bland annat inom industrin, gynnar säkert också högskoleingenjörerna. Ibland kan en högskoleingenjör vara ett alternativ till en civilingenjör, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Inom den offentliga sektorn blev löneökningarna mer beskedliga. Civilingenjörer som är statligt anställda fick förra året löneökningar på 2,2 procent. För civilingenjörer i kommuner och regioner ökade lönerna med 2,5 procent.

Försenade lönerevisioner 2020

Inom alla sektorer blev löneökningarna under 2021 högre än under 2020 och en förklaring är pandemin. Avtalsrörelsen 2020 flyttades fram ett halvår och de centrala löneavtalen slöts först under hösten. Därför var det få arbetsgivare som hann genomföra en lönerevision före årsskiftet.

Om lönestatistiken

Lönestatistiken grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. I siffrorna ingår även chefslöner. Svarsfrekvensen var 61 procent.

– 2020 blev ett förlorat år men det kompenserades under 2021 av löneökningar som blev högre än avtalen. Lönerna har också stigit i takt med att arbetsmarknaden återhämtade sig och efterfrågan på ingenjörer ökade under förra året, säger Camilla Frankelius.

Löneökningar på 6 procent

Efterfrågan på ingenjörer är hög och arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar har efter en uppgång under pandemin till 1,7 procent sjunkit till omkring 1 procent – den näst lägsta nivån på tio år.

Inom flera områden är efterfrågan särskilt stor och det har påverkat löneutvecklingen. Ett exempel är it-sektorn där lönerna förra året ökade med 6 procent för civilingenjörer. Även inom kemiindustrin ökade lönerna under 2021 mer än genomsnittet: 4,4 procent för civilingenjörer.

Nära 60 000 kronor i privat sektor

Medellönen för civilingenjörer i privat sektor var förra året 58 900 kronor. Det är 8 500 kronor mer än för civilingenjörer i kommuner och regioner. Medellönen för högskoleingenjörer i privat sektor var 49 800, 6 300 kronor mer än för högskoleingenjörer i kommuner och regioner.

”Våga kräv en bra lön”

Många ingenjörer förbereder sig just nu för årets lönesamtal och Camilla Frankelius vill att fler ska se sitt eget värde.

– Visa under lönesamtalet vad du har bidragit med under året och våga kräv en bra lön. Den som inte är nöjd med lönen ska säga det för att skicka en viktig signal till arbetsgivaren.

Enligt en färsk medlemsundersökning av Sveriges Ingenjörer svarade mer än var fjärde ingenjör att man planerar att begära över fyra procent vid årets lönesamtal. 15 procent kommer att begära en löneökning på över fem procent vid årets lönerevision.

– Vi har en bra arbetsmarknad och det ger goda möjligheter att byta jobb. Det ska man överväga om man inte blir nöjd med sin lön. Genom att distansarbeta kan man också söka jobb som ligger längre bort, säger Camilla Frankelius.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Norra tornen, Stockholm

Så tjänar ingenjörer i 19 branscher

Snittlönen är högst för ingenjörer i fastighetsbranschen. Men om man rensar för ålder, utbildningsnivå, med mera blir bilden en annan. Här är medel-, median- och relativa löner för ingenjörer per bransch.
Fler artiklar