Så mycket får nyblivna pensionärer ut i förhållande till slutlönen

Fler väljer att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat och får på så vis en högre pension i början av sin pensionärstillvaro. Foto: Getty Images

Att gå i pension innebär också att inkomsten minskar. Men hur mycket mindre blir det i plånboken? Det har Pensionsmyndigheten tittat närmare på i en ny rapport.

I samband med utformningen av det nya pensionssystemet tog Pensionsmyndigheten fram en teoretisk modell för att beräkna hur mycket kompensationsgraden blir för olika inkomstgrupper – alltså hur mycket olika typer av inkomstgrupper får ut i pension i förhållande till den inkomst de hade innan pensioneringen.

I en ny rapport har Pensionsmyndigheten nu tittat närmare på det verkliga utfallet. Den visar att de som gick i pension under 2020 fick ut mellan 75 och 86 procent av sin slutlön som nybliven pensionär. 2014 var motsvarande kompensationsgrad i genomsnitt mellan 72 och 81 procent.

Faktisk kompensationsgrad för födda 1955 som tog ut hel allmän pension 2020:

Inkomstgrupp Allmän pension, procent Allmän pension + tjänstepension, procent
Låg inkomst kvinna 68 86
Låg inkomst man 70 82
Medelinkomst kvinna 53 79
Medelinkomst man 58 84
Hög inkomst kvinna 40 75
Hög inkomst man 41 84

Mer i verkligheten än i teorin

Resultaten av de faktiska utfallen visar dessutom att kompensationsgraden i vissa fall är betydligt högre än vad de teoretiska modellerna visat.

– I förhållande till Pensionsmyndighetens standardtypfall, som ofta används i debatten om pensionsnivåerna, ser vi höga kompensationsgrader i verkligheten, säger Kristin Kirs som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Framför allt gäller det inkomsterna för medel- och höginkomsttagare. Där är den faktiska kompensationsgraden högre än den teoretiska kompensationsgraden för samtliga år för både män och kvinnor. För 2020 är den mellan 8 till 13 procentenheter högre än vad de teoretiska kompensationsgraderna visar.

Tar ut större del av tjänstepensionen

Det finns flera saker som kan förklara att kompensationsgraden är högre i verkligheten än i teorin. En förklaring är att inkomstutvecklingen inför pensionen av olika orsaker inte hänger med i den genomsnittliga inkomstutvecklingen som den teoretiska modellen bygger på. Rapporten konstaterar att samtliga grupper går ner i medianinkomst åren före pensionering och att minskningen av inkomsten är absolut störst i gruppen med hög inkomst.

En annan förklaring kan vara att fler väljer att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat och på så vis får en högre pension i början av sin pensionärstillvaro. Den teoretiska modellen bygger på ett livslångt uttag av tjänstepensionen.

Allmänna pensionen har ett tak

Om man tittar enbart på den allmänna pensionen så utgör den en mindre del av pensionen för personer med hög inkomst. Förklaringen är att den allmänna pensionen har ett maxtak, vilket gör att det bara är inkomster upp till motsvarande 532 500 kronor per år som försäkras.

– De högre inkomsterna är istället försäkrade genom tjänstepensionsavtal som bedöms omfatta drygt nio av tio löntagare, säger Kristin Kirs.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

På tur i liten bil

Ingenjören tar semester – vi ses igen den 12 augusti!

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin där vi lägger ut lästips hela sommaren. Här på Ingenjören.se är vi tillbaka den 12 augusti. Trevlig sommar! (inne i inlägget finns länkar till vår sida på Facebook och Linkedin)
Fler artiklar