Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemArbetslivSverige importerar allt fler ingenjörer

Sverige importerar allt fler ingenjörer

Antalet arbetstillstånd för ingenjörer och tekniker från länder utanför EU har ökat med 153 procent under årets tre första månader, visar statistik från Migrationsverket.

Under det första kvartalet i år fick 3 833 arbetstagare från länder utanför EU arbetstillstånd i Sverige. Det är 20 procent fler än det första kvartalet 2011. De yrkesgrupper som har ökat mest är ingenjörer och tekniker, civilingenjörer och dataspecialister.

Beviljade arbetstillstånd för ingenjörer och tekniker ökade det första kvartalet i år med 153 procent jämfört med det första kvartalet förra året. Antalet steg från 66 till 167. Gruppen civilingenjörer och tekniker ökade med 49 procent, från 135 till 201 beviljade tillstånd.

Den största gruppen är datatekniker som ökade med 47 procent, från 691 beviljade tillstånd det första kvartalet 2011 till 1018 personer det första kvartalet 2012.

Migrationsverket har inte gjort någon analys av uppgången.

– Det ingår inte i Migrationsverkets uppdrag att analysera orsakerna till att arbetsgivarna söker arbetstillstånd men det är uppenbart att det finns ett rekryteringsbehov av de här yrkesgrupperna, säger Alejandro Firpo, chef för arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Ytterligare en förklaring att antalet beviljade tillstånd har ökat kan också vara att handläggningstiden på Migrationsverket har minskat.

– Fler företag lär sig riktlinjerna och när alla papper är i ordning och vi får alla uppgifter går handläggningen av tillstånden snabbare, säger Alejandro Firpo. 

Sverige införde nya regler om arbetskraftsinvandring i december 2008. Dessa innebär att arbetsgivarna själv får bestämma vem de vill anställa och det har ingen betydelse om det handlar om ett bristyrke eller inte. I praktiken har det blivit lättare för arbetsgivare i Sverige att anställa arbetskraft från länder utanför EU/EES–området.

Det som krävs för att en ansökan ska beviljas är att anställningsvillkor och försäkringsskydd för den arbetssökande motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige.

I januari ändrades riktlinjerna för åtta branscher där det har uppstått en del problem, bland annat, städ, hotell- och restaurang och byggnadsbranschen. För att arbetstillstånd ska beviljas inom dessa branscher krävs nu att arbetsgivaren kan visa att de kan betala lön under hela anställningsperioden. Inom dessa branscher minskade antalet beviljade arbetstillstånd kraftigt under det första kvartalet.

24 KOMMENTARER

 1. @Ingenjören: Du missade en del. Se statistiken från Migrationsverket:

  http://www.migrationsverket.se/download/18.95fff51133976f7baf800045482/Beviljade+arbetstillst%C3%A5nd+2012+-+Work+permits+granted+2012.xls

  Där framgår följande:

  Dataspecialister: 1018
  Civilingenjörer, arkitekter m.fl.: 201
  Ingenjörer och tekniker: 167

  Och det var bara för första kvartalet. Dvs multiplicera siffrorna ovan med 4 för att få det på årsbasis. Då blir det ca 5532 ingenjörsjobb.

  Det är nästan lika många som det examineras civilingenjörer i Sverige varje år…

 2. Det innebär ju mer CO2-utsläpp p.g.a. att arbetskraftsinvandrarna flygpendlar långa sträckor och att pengar försvinner ut ur Sverige och EU eftersom arbetskraftsinvandrarna i stor utsträckning skickar hem lönen, och dessutom får ju de arbetslösa svenska ingenjörerna bidrag (innan de utförsäkras) vilket leder till högre skatter. Det är också synd om alla som klarat avancerade utbildningar men som inte får använda kunskaperna och som inte kan gifta sig och bilda familj. Om svenska ingenjörer skulle börja flygpendla till Indien så leder det också till stora CO2-utsläpp. Det måste ju också bli mindre effektiv kommunikation när personer inte talar samma språk.

 3. SI skrev en debattartikel för snart ett år sedan. Det är de enda de gjort. Dvs de duckar för ämnet. De kunde exempelvis tillhandahålla fakta och statistik för att klargöra vad som är sanning och vad som är myt i dessa sammanhang.

 4. @Björn: Jag jämförde inga statistiker men alla mina kompisar i Tyskland började med ca. detsamma lön som jag fick (+/- 100€ per månad) och nu efter ett år finns fortfarande ingen skillnad (kanske blir det annars efter några år yrkeserfahrenhet…det vet jag inte) Om man jämföra också arbetsklimat och övertid i pengar skulle jag säga att jag tjänar även mer. För mina kompisar är det nomalt att jobba mellan 5 till 10 timmar övertid per vecka (obetalt och inte som flextid), och försöka att förklara en chef i Tyskland att du vill ha 4 veckor semester i rad…lycka till. Jag vill inte säga att det är dåligt att jobba i Tyskland som ingenjör men om man kan välja är det mycket trevligare här i Sverige.

 5. Utmärkt, då kanske vi kan ta in utländsk arbetskraft från nåt låglöneland och ersätta alla chefer för större företag i det här landet, och varför inte politikerna också när vi ändå håller på? Med tanke på deras kompetens(brist) lär det ju knappast bli någon större försämring iallafall…Den nya lagen om att arbetsgivare ska kunna anställa folk utanför Sverige i yrken där det inte ens råder kompetensbrist är ännu en uppenbar eftergift från regeringen till ett rent särintresse (Svenskt näringsliv), det behöver man ju inte vara ingenjör för att räkna ut.

  För övrigt kan det aldrig vara en bristsituation mer än momentant i en marknadsekonomi; är efterfrågan större än utbudet så stiger priserna (i det här fallet lönerna), vilket av förklarliga skäl de flesta arbetsgivare inte vill. Att tro att de bryr sig om Sveriges väl och ve är naivt i överkant.

 6. @P. Vilken statistik kollar du på? Statistik från Sveriges Ingenjörer visar att tyska ingenjörer tjänar 30% mer än svenska.

 7. Jag är ingenjör (Maskiningenjör) och kommer från Tyskland. Jag kan inte säga att man tjänar mindre här i Sverige och arbetsklimat är mycket mycket bättre i Sverige än i Tyskland!

 8. Det är bara att konstatera att det inte är de allra mest framgångrika ingenjörer som har lättast att få jobb, som brukar kommentera sådana artiklar. Är det bättre att låtsas att ”vara ihop” med någon som är ”svensk” för att kunna jobba i Sverige och bidra till landets framtid? Ofta är ingenjörer människor med högre intelligens än medel. Ännu bättre, de som absolut vill jobba utomlands är väldigt motiverade och ambitiösa.

 9. Till Gunnar och alla andra:

  Sverige bedriver flyktinginvandring, dvs en stor del kan pga ingen/låg utbildning eller kvalifikationer bidra till samhället.
  Detta leder till gigantiska kostnader för samhället.

  Företag bedriver arbetskraftinvanding, dvs en stor del har hög utbildning och kvalifikationer.
  Detta leder inte till kostnader för samhället.
  Utnyttjas detta, istället för att anställa kompetenta arbetslösa svenskar, leder det till lönedumpning vilket inte heller är bra då sveriges ingenjörer i förhållande till övriga yrken i landet haft den sämsta utvecklingen relativt EU-snitten.

 10. Tomas har rätt, det finns ett enormt överskott av ingenjörer. Sverige torde ha världens mest högutbildade kår av taxichaufförer. Råd till alla unga ingenjörer som inte har några familjeförpliktelser: packa väskan, åk till Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz.

 11. ”Brist på ingenjörer” är en billig myt. Målet med denna lögn är ren lönedumpning genom att via arbetskraftsimport ytterrligare öka överutbudet av ingenjörer. Speciellt äldre ingenjörer har svårt att få nya arbeten som motsvarar deras kompetens och erfarenhet om de blir arbetslösa. Brorsan är långtidsarbetslös 55+ ingenjör och ursvensk.

  Kan man råda ungdomar att offra mycket för ingengörstudier för att sedan mätas mot den globala spotmarknaden för billigaste ingenjörstimmarna?

  Vi har haft nära 10% arbetslöshet i landet länge nu och det finns inga realistiska prognoser att det någonsin kommer att bli avsevärt bättre. Stoppa arbetskraftsinvandringen och utbilda istället de som redan bor i det här landet till ”bristyrken”!

 12. ”Rasismen finns där” är ett svävande uttalande som passar bra ihop med dina anekdotiska påståenden av typen ”själv känner jag väldigt många” och ”jag kan garantera dig”. Jag skulle gärna vilja se mer konkreta argument.

  Vad vi kan vara säkra på, baserat på fakta i artikeln, är att det finns tusentals arbetsgivare som inte hittar rätt kompetens bland befintliga invandrare eller etniska svenskar i Sverige, men gärna tar in ny utomeuropeisk arbetskraft istället. Anledningen till att de inte anställer någon av de som redan finns här kan alltså rimligen inte vara rasism.

  Jag har av rent logiska skäl svårt att få ihop detta med i media återkommande anekdotiska berättelser om stora mängder högutbildade invandrare som inte får jobb p.g.a. utbredd rasism. Eftersom arbetslösheten är en central samhällsfråga vore det intressant med en närmare diskussion om vilka andra anledningar det kan tänkas handla om.

 13. Om nu inte migrationsverket är kontrollorgan för att säkerställa att det man påstår i ansökan verkligen stämmer, vilken myndighet är det då som har hand om den kontrollen? Läste debattartikeln som det länkades till tidigare och där framkom det ju tydligt att en sådan kontroll verkligen behövs.

  Sedan kan man ju undra över vad syftet egentligen är med att införa en sådan, minst sagt, generös regel som säger att arbetsgivaren kan ta in arbetskraft där det inte finns brist inom landet. Vad är anledningen till att man vill göra det? Enligt min mening så finns det bara en anledning och det är att man då kan få tag i högutbildad och erfaren personal som tycker att en enligt svenska avtal minimal lön ändå är mycket bättre än vad de skulle få i sitt eget land. Det är alltså enbart ett sätt att försöka trycka ner svenska ingenjörslöner. Och i det läget sitter vårt fackförbund och tyvker att allt är ok…

  Svar till Gunnar: det är skillnad på folk och folk, analfabeter är inte så anställningsbara på ingenjörsposter. Anklagelser om rasism är mer något man kan ta till när man inte har några faktiska grunder att gå på.

 14. Peter: Det kanske inte är så intressant vad redaktionen tycker men redogör för vad förbundet tycker,vilken hållning förbundet har och vad förbundet gör!

  Jag såg ett inslag på Aktuellt där man intervjuade VD för ett företag
  som specialiserade sig på indiska konsulter i Sverige. Dessutom tillfrågades de enskilda konsulterna. Tror ni att det framkom några nackdelar i det repotaget? Lite högre nivå på journalistiken är önskvärd.
  Den här artikeln är också på pressreleasenivå.

  Intressant iaktagelse:
  Varför kommer ingenjörerna från Indien, Pakistan osv? Varför kommer de inte från tex Tyskland, Storbritannien, USA, Australien om det nu bara handlar om kompetensbrist i Sverige? En ingenjör från UK/USA talar ju ofta god engelska.

 15. Gunnar, jag kan garantera dig att rasismen finns där när det gäller invandrare. Sälv känner jag väldigt många välutbildade ”invandrare” som t.o.m. har utbildning från sverige, och är oftast uppvuxna eller födda i landet, men får inte jobb medan jobben fylls ut med folk som företagen tar in själva. Hur blir det med arbetslösheten i landet då?

 16. Det sägs att de invandrare vi redan har, har svårt att få jobb på grund av arbetsgivarnas rasism och diskriminering. Samtidigt sätter samma arbetsgivare nya rekord i import av utländsk arbetskraft. Någonstans i det här resonemanget finns uppenbarligen en mycket stor logisk lucka som ingen vill prata om. Av någon anledning.

  Nåja, det är väl bara en tidsfråga innan alla våra kritiskt granskande grävande journalister tar tag i saken. (OBS sarkasm.)

 17. ”Sverige införde nya regler om arbetskraftsinvandring i december 2008. Dessa innebär att arbetsgivarna själv får bestämma vem de vill anställa och det har ingen betydelse om det handlar om ett bristyrke eller inte.”

  Sverige är världens enda land som diskriminerar den egna befolkningen.

 18. Jag anser att Sveriges ingenjörer gör alldeles för lite i denna fråga.
  Det enda är alltså en debatt-artikel i SvD för snart ett år sedan?

 19. @Peter:

  Men frågan är hur Sveriges Ingenjörer nu går vidare?

  Andra fackförbund har haft liknande synpunkter som de Peter Larsson uttrycker i debattartikeln du länkar till. Men de har varit ute hårdare i media och klagat på detta. Och inom dessa områden har Migrationsverket infört hårdare krav. Dessa krav gäller för i princip alla av de stora områden som det arbetskraftsinvandrat personer – utom just ingenjörer! Mer specifikt gäller de för hotell och restaurang, service, bygg, bemanning, handels- branschen, jord- och skogsbruk samt bilverkstäder, se:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/migrationsverket-gar-for-langt_6795199.svd

  Detta syns nu också i statistiken för första kvartalet 2012. Inom just dessa områden ökar arbetskraftsinvandringen mycket mindre (och t.o.m. minskar i vissa fall), medan den ökar kraftigt för ingenjörer och dataspecialister. Se tabellen längst ned här:

  http://www.migrationsverket.se/info/5201.html

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Hur länge måste jag stanna innan jag byter jobb?

0
Hur länge bör man stanna på ett jobb innan man går vidare till nästa? Karriärcoachen tipsar om hur du bör tänka.

Här finns ingenjörernas mest jämställda chefslöner

0
Många ingenjörer blir chefer och det är inom privat sektor som cheferna tjänar mest. Men där finns ett lönegap mellan könen. I en annan sektor är chefslönerna för ingenjörer helt jämställda.  

Har du gjort en livsnjutarplan över vad som är viktigast i ditt liv?

0
Karriärplanering har du säkert koll på. Men allt annat som är viktigt i livet, hur får du tid och energi till det? Testa att göra en livsnjutarplan där du sätter dina prioriteringar på pränt.

Får man komma med shorts till jobbet?

0
Varma sommardagar är det lockande att komma med shorts och sandaler till jobbet. Men hur lättklädd får man egentligen vara på jobbet? Juristen reder ut vad som gäller.

Se MIT-studenterna dansa

0
I USA är det naturligt att kreativa ämnen ingår i ingenjörsutbildningarna, som dans till exempel. 

Ger din chef dig ont i magen?

0
Var tredje svensk uppger att de har en destruktiv chef. En ny bok ger konkreta förslag på hur du hanterar en sådan situation.

”Så här fick vi vårt första ingenjörsjobb”

0
För nyexade finns många andra vägar än platsannonser till det första jobbet. Ingenjören frågade sex ingenjörer hur de fick sitt första jobb efter examen.

Hur gör du för att inte jobba över?

0
Som ingenjör kan det vara svårt att sätta gränser för sin arbetstid. Här är ingenjörernas egna tips på hur de undviker att jobba över när arbetsbelastningen är hög.
Scania Lisa Lorentzon

Högre löneökningar än märket på Scania

2
Akademikerna på Scania får 4,9 procents löneökning i år, högre än märket på 3,9 procent. Dessutom ska goda prestationer ge extra lyft.
Arbetslösheten för ingenjörer 2020-2023

Rekordlåg arbetslöshet för ingenjörer – och små ändringar inom bygg

0
Ekonomin skakar. Men det märks inte på arbetslösheten för ingenjörer. Och i byggsektorn, där vissa delar har det tufft, är förändringarna ändå små.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Undvik ingenjörernas vanligaste cv-missar

0
Ett cv ska vara tydligt och visa vad du har för kompetens och erfarenhet. Visst är det bra att sticka ut men passa dig för att tappa trovärdighet. Här är nio vanliga misstag – och hur du undviker dem.