Sverige importerar allt fler ingenjörer

Antalet arbetstillstånd för ingenjörer och tekniker från länder utanför EU har ökat med 153 procent under årets tre första månader, visar statistik från Migrationsverket.

Antalet arbetstillstånd för ingenjörer och tekniker från länder utanför EU har ökat med 153 procent under årets tre första månader, visar statistik från Migrationsverket.

Under det första kvartalet i år fick 3 833 arbetstagare från länder utanför EU arbetstillstånd i Sverige. Det är 20 procent fler än det första kvartalet 2011. De yrkesgrupper som har ökat mest är ingenjörer och tekniker, civilingenjörer och dataspecialister.

Beviljade arbetstillstånd för ingenjörer och tekniker ökade det första kvartalet i år med 153 procent jämfört med det första kvartalet förra året. Antalet steg från 66 till 167. Gruppen civilingenjörer och tekniker ökade med 49 procent, från 135 till 201 beviljade tillstånd.

Den största gruppen är datatekniker som ökade med 47 procent, från 691 beviljade tillstånd det första kvartalet 2011 till 1018 personer det första kvartalet 2012.

Migrationsverket har inte gjort någon analys av uppgången.

– Det ingår inte i Migrationsverkets uppdrag att analysera orsakerna till att arbetsgivarna söker arbetstillstånd men det är uppenbart att det finns ett rekryteringsbehov av de här yrkesgrupperna, säger Alejandro Firpo, chef för arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Ytterligare en förklaring att antalet beviljade tillstånd har ökat kan också vara att handläggningstiden på Migrationsverket har minskat.

– Fler företag lär sig riktlinjerna och när alla papper är i ordning och vi får alla uppgifter går handläggningen av tillstånden snabbare, säger Alejandro Firpo. 

Sverige införde nya regler om arbetskraftsinvandring i december 2008. Dessa innebär att arbetsgivarna själv får bestämma vem de vill anställa och det har ingen betydelse om det handlar om ett bristyrke eller inte. I praktiken har det blivit lättare för arbetsgivare i Sverige att anställa arbetskraft från länder utanför EU/EES–området.

Det som krävs för att en ansökan ska beviljas är att anställningsvillkor och försäkringsskydd för den arbetssökande motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige.

I januari ändrades riktlinjerna för åtta branscher där det har uppstått en del problem, bland annat, städ, hotell- och restaurang och byggnadsbranschen. För att arbetstillstånd ska beviljas inom dessa branscher krävs nu att arbetsgivaren kan visa att de kan betala lön under hela anställningsperioden. Inom dessa branscher minskade antalet beviljade arbetstillstånd kraftigt under det första kvartalet.

24 kommentarer

 • Daniel N

  @Ingenjören: Du missade en del. Se statistiken från Migrationsverket:

  http://www.migrationsverket.se/download/18.95fff51133976f7baf800045482/Beviljade+arbetstillst%C3%A5nd+2012+-+Work+permits+granted+2012.xls

  Där framgår följande:

  Dataspecialister: 1018
  Civilingenjörer, arkitekter m.fl.: 201
  Ingenjörer och tekniker: 167

  Och det var bara för första kvartalet. Dvs multiplicera siffrorna ovan med 4 för att få det på årsbasis. Då blir det ca 5532 ingenjörsjobb.

  Det är nästan lika många som det examineras civilingenjörer i Sverige varje år…

  26 april 2012
 • MOB_i_L på Twitter

  Det innebär ju mer CO2-utsläpp p.g.a. att arbetskraftsinvandrarna flygpendlar långa sträckor och att pengar försvinner ut ur Sverige och EU eftersom arbetskraftsinvandrarna i stor utsträckning skickar hem lönen, och dessutom får ju de arbetslösa svenska ingenjörerna bidrag (innan de utförsäkras) vilket leder till högre skatter. Det är också synd om alla som klarat avancerade utbildningar men som inte får använda kunskaperna och som inte kan gifta sig och bilda familj. Om svenska ingenjörer skulle börja flygpendla till Indien så leder det också till stora CO2-utsläpp. Det måste ju också bli mindre effektiv kommunikation när personer inte talar samma språk.

  21 april 2012
 • Ingenjören

  En ökning med 100 personer från 66 till 167 personer. Mycket skrik för lite ull.

  21 april 2012
 • Janne

  SI skrev en debattartikel för snart ett år sedan. Det är de enda de gjort. Dvs de duckar för ämnet. De kunde exempelvis tillhandahålla fakta och statistik för att klargöra vad som är sanning och vad som är myt i dessa sammanhang.

  21 april 2012
 • Annie

  Skulle jätte gärna höra vad SI har för planner kring detta.

  20 april 2012
 • Annie

  Vad kul !!!
  Jobben flyttas utomlands, utländska ingenjörer till Sverige.

  20 april 2012
 • P.

  @Björn: Jag jämförde inga statistiker men alla mina kompisar i Tyskland började med ca. detsamma lön som jag fick (+/- 100€ per månad) och nu efter ett år finns fortfarande ingen skillnad (kanske blir det annars efter några år yrkeserfahrenhet…det vet jag inte) Om man jämföra också arbetsklimat och övertid i pengar skulle jag säga att jag tjänar även mer. För mina kompisar är det nomalt att jobba mellan 5 till 10 timmar övertid per vecka (obetalt och inte som flextid), och försöka att förklara en chef i Tyskland att du vill ha 4 veckor semester i rad…lycka till. Jag vill inte säga att det är dåligt att jobba i Tyskland som ingenjör men om man kan välja är det mycket trevligare här i Sverige.

  20 april 2012
 • Emil

  Utmärkt, då kanske vi kan ta in utländsk arbetskraft från nåt låglöneland och ersätta alla chefer för större företag i det här landet, och varför inte politikerna också när vi ändå håller på? Med tanke på deras kompetens(brist) lär det ju knappast bli någon större försämring iallafall…Den nya lagen om att arbetsgivare ska kunna anställa folk utanför Sverige i yrken där det inte ens råder kompetensbrist är ännu en uppenbar eftergift från regeringen till ett rent särintresse (Svenskt näringsliv), det behöver man ju inte vara ingenjör för att räkna ut.

  För övrigt kan det aldrig vara en bristsituation mer än momentant i en marknadsekonomi; är efterfrågan större än utbudet så stiger priserna (i det här fallet lönerna), vilket av förklarliga skäl de flesta arbetsgivare inte vill. Att tro att de bryr sig om Sveriges väl och ve är naivt i överkant.

  19 april 2012
 • Björn

  @P. Vilken statistik kollar du på? Statistik från Sveriges Ingenjörer visar att tyska ingenjörer tjänar 30% mer än svenska.

  19 april 2012
 • P.

  Jag är ingenjör (Maskiningenjör) och kommer från Tyskland. Jag kan inte säga att man tjänar mindre här i Sverige och arbetsklimat är mycket mycket bättre i Sverige än i Tyskland!

  19 april 2012
 • Maria

  Det är bara att konstatera att det inte är de allra mest framgångrika ingenjörer som har lättast att få jobb, som brukar kommentera sådana artiklar. Är det bättre att låtsas att ”vara ihop” med någon som är ”svensk” för att kunna jobba i Sverige och bidra till landets framtid? Ofta är ingenjörer människor med högre intelligens än medel. Ännu bättre, de som absolut vill jobba utomlands är väldigt motiverade och ambitiösa.

  19 april 2012
 • Robban

  Till Gunnar och alla andra:

  Sverige bedriver flyktinginvandring, dvs en stor del kan pga ingen/låg utbildning eller kvalifikationer bidra till samhället.
  Detta leder till gigantiska kostnader för samhället.

  Företag bedriver arbetskraftinvanding, dvs en stor del har hög utbildning och kvalifikationer.
  Detta leder inte till kostnader för samhället.
  Utnyttjas detta, istället för att anställa kompetenta arbetslösa svenskar, leder det till lönedumpning vilket inte heller är bra då sveriges ingenjörer i förhållande till övriga yrken i landet haft den sämsta utvecklingen relativt EU-snitten.

  19 april 2012
 • Mats

  Tomas har rätt, det finns ett enormt överskott av ingenjörer. Sverige torde ha världens mest högutbildade kår av taxichaufförer. Råd till alla unga ingenjörer som inte har några familjeförpliktelser: packa väskan, åk till Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz.

  19 april 2012
 • Tomas

  ”Brist på ingenjörer” är en billig myt. Målet med denna lögn är ren lönedumpning genom att via arbetskraftsimport ytterrligare öka överutbudet av ingenjörer. Speciellt äldre ingenjörer har svårt att få nya arbeten som motsvarar deras kompetens och erfarenhet om de blir arbetslösa. Brorsan är långtidsarbetslös 55+ ingenjör och ursvensk.

  Kan man råda ungdomar att offra mycket för ingengörstudier för att sedan mätas mot den globala spotmarknaden för billigaste ingenjörstimmarna?

  Vi har haft nära 10% arbetslöshet i landet länge nu och det finns inga realistiska prognoser att det någonsin kommer att bli avsevärt bättre. Stoppa arbetskraftsinvandringen och utbilda istället de som redan bor i det här landet till ”bristyrken”!

  19 april 2012
 • Svar till "svar till gunnar"

  ”Rasismen finns där” är ett svävande uttalande som passar bra ihop med dina anekdotiska påståenden av typen ”själv känner jag väldigt många” och ”jag kan garantera dig”. Jag skulle gärna vilja se mer konkreta argument.

  Vad vi kan vara säkra på, baserat på fakta i artikeln, är att det finns tusentals arbetsgivare som inte hittar rätt kompetens bland befintliga invandrare eller etniska svenskar i Sverige, men gärna tar in ny utomeuropeisk arbetskraft istället. Anledningen till att de inte anställer någon av de som redan finns här kan alltså rimligen inte vara rasism.

  Jag har av rent logiska skäl svårt att få ihop detta med i media återkommande anekdotiska berättelser om stora mängder högutbildade invandrare som inte får jobb p.g.a. utbredd rasism. Eftersom arbetslösheten är en central samhällsfråga vore det intressant med en närmare diskussion om vilka andra anledningar det kan tänkas handla om.

  19 april 2012
 • Rikard

  Om nu inte migrationsverket är kontrollorgan för att säkerställa att det man påstår i ansökan verkligen stämmer, vilken myndighet är det då som har hand om den kontrollen? Läste debattartikeln som det länkades till tidigare och där framkom det ju tydligt att en sådan kontroll verkligen behövs.

  Sedan kan man ju undra över vad syftet egentligen är med att införa en sådan, minst sagt, generös regel som säger att arbetsgivaren kan ta in arbetskraft där det inte finns brist inom landet. Vad är anledningen till att man vill göra det? Enligt min mening så finns det bara en anledning och det är att man då kan få tag i högutbildad och erfaren personal som tycker att en enligt svenska avtal minimal lön ändå är mycket bättre än vad de skulle få i sitt eget land. Det är alltså enbart ett sätt att försöka trycka ner svenska ingenjörslöner. Och i det läget sitter vårt fackförbund och tyvker att allt är ok…

  Svar till Gunnar: det är skillnad på folk och folk, analfabeter är inte så anställningsbara på ingenjörsposter. Anklagelser om rasism är mer något man kan ta till när man inte har några faktiska grunder att gå på.

  19 april 2012
 • Mikael Lindskoug

  Peter: Det kanske inte är så intressant vad redaktionen tycker men redogör för vad förbundet tycker,vilken hållning förbundet har och vad förbundet gör!

  Jag såg ett inslag på Aktuellt där man intervjuade VD för ett företag
  som specialiserade sig på indiska konsulter i Sverige. Dessutom tillfrågades de enskilda konsulterna. Tror ni att det framkom några nackdelar i det repotaget? Lite högre nivå på journalistiken är önskvärd.
  Den här artikeln är också på pressreleasenivå.

  Intressant iaktagelse:
  Varför kommer ingenjörerna från Indien, Pakistan osv? Varför kommer de inte från tex Tyskland, Storbritannien, USA, Australien om det nu bara handlar om kompetensbrist i Sverige? En ingenjör från UK/USA talar ju ofta god engelska.

  19 april 2012
 • svar till gunnar

  Gunnar, jag kan garantera dig att rasismen finns där när det gäller invandrare. Sälv känner jag väldigt många välutbildade ”invandrare” som t.o.m. har utbildning från sverige, och är oftast uppvuxna eller födda i landet, men får inte jobb medan jobben fylls ut med folk som företagen tar in själva. Hur blir det med arbetslösheten i landet då?

  19 april 2012
 • Gunnar

  Det sägs att de invandrare vi redan har, har svårt att få jobb på grund av arbetsgivarnas rasism och diskriminering. Samtidigt sätter samma arbetsgivare nya rekord i import av utländsk arbetskraft. Någonstans i det här resonemanget finns uppenbarligen en mycket stor logisk lucka som ingen vill prata om. Av någon anledning.

  Nåja, det är väl bara en tidsfråga innan alla våra kritiskt granskande grävande journalister tar tag i saken. (OBS sarkasm.)

  19 april 2012
 • Bo A. Orm

  ”Sverige införde nya regler om arbetskraftsinvandring i december 2008. Dessa innebär att arbetsgivarna själv får bestämma vem de vill anställa och det har ingen betydelse om det handlar om ett bristyrke eller inte.”

  Sverige är världens enda land som diskriminerar den egna befolkningen.

  19 april 2012
 • Janne

  Jag anser att Sveriges ingenjörer gör alldeles för lite i denna fråga.
  Det enda är alltså en debatt-artikel i SvD för snart ett år sedan?

  18 april 2012
 • Daniel N

  @Peter:

  Men frågan är hur Sveriges Ingenjörer nu går vidare?

  Andra fackförbund har haft liknande synpunkter som de Peter Larsson uttrycker i debattartikeln du länkar till. Men de har varit ute hårdare i media och klagat på detta. Och inom dessa områden har Migrationsverket infört hårdare krav. Dessa krav gäller för i princip alla av de stora områden som det arbetskraftsinvandrat personer – utom just ingenjörer! Mer specifikt gäller de för hotell och restaurang, service, bygg, bemanning, handels- branschen, jord- och skogsbruk samt bilverkstäder, se:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/migrationsverket-gar-for-langt_6795199.svd

  Detta syns nu också i statistiken för första kvartalet 2012. Inom just dessa områden ökar arbetskraftsinvandringen mycket mindre (och t.o.m. minskar i vissa fall), medan den ökar kraftigt för ingenjörer och dataspecialister. Se tabellen längst ned här:

  http://www.migrationsverket.se/info/5201.html

  13 april 2012
 • Janne

  Vad anser Ingenjören om detta?

  13 april 2012

Lämna en kommentar

Senaste nytt