Mer matte diskuteras i riksdagen

En timme mer matte i veckan. Det bör även högstadieelever få, tycker riksdagens utbildningsutskott. I dag, onsdag, ska riksdagen ta ställning till förslaget.

En timme mer matte i veckan. Det bör även högstadieelever få, tycker riksdagens utbildningsutskott. I dag, onsdag, ska riksdagen ta ställning till förslaget.

Bakgrunden till utbildningsutskottets förslag är de sjunkande resultaten i matte i svenska skolor. Undersökningar har visat att mattekunskaperna bland svenska 15-åringar minskar.

I juli 2013 ökade antalet mattetimmar från 900 till 1020 och då bedömde regeringen att denna extra timme borde fördelas i årskurserna 1–3. Det finns pågående planer på att utöka matteundervisningen med ytterligare 105 timmar till hösten, motsvarande en extra timme i veckan, den här gången i mellanstadiet.

Utbildningsutskottet vill att också elever i högstadiet ska få fler mattetimmar i veckan och vill därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att komma med ett förslag där undervisningstiden i matte för årskurs 7–9 utökas med en timme i veckan från och med nästa år. Riksdagen debatterar och tar ställning till förslaget i dag, onsdag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har reserverat sig mot utskottets förslag.

Ania Obminska

Lämna en kommentar

Senaste nytt