Nu föreslås att medlemsavgiften höjs tillfälligt

Ingenjörshuset

En extra premie för inkomstförsäkringen på 100 kronor i månaden under 1,5 år. Det föreslås Ingenjörsfullmäktige besluta om vid ett extra möte i nästa vecka. Anledningen är den stigande arbetslösheten på grund av coronapandemin. 

För Sveriges Ingenjörers medlemmar ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen fyller ut a-kassan för den som blir ofrivilligt arbetslös och ger 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor under 150 dagar.  

Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand Foto: Sveriges Ingenjörer

Men på grund av coronapandemin finns det nu risk att arbetslösheten för ingenjörer stiger med flera procentenheter. Och för att pengarna i inkomstförsäkringen ska räcka måste ytterligare pengar tillföras.  

– Vi har varit välsignade med en låg arbetslöshet bland medlemmarna. I slutet av förra året var den 0,8 procent och det är det som våra avsättningar till inkomstförsäkringen är  dimensionerade för. Om arbetslösheten nu ökar måste vi säkra upp att vi kan betala ut inkomstförsäkringen så att medlemmarna har den tryggheten, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand. 

Förslaget som nu läggs fram för Ingenjörsfullmäktige innebär: 

 • En tillfälligt höjd medlemsavgift under 18 månader som införs så snart som möjligt. Målet är att avgiften tas ut från och med juli i år och till och med december 2021. 
 • Höjningen blir 100 kronor för yrkesverksamma medlemmar. Studenter och pensionärsmedlemmar omfattas inte.

För dem som har reducerad avgift – bland andra arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och de som är tjänstlediga för studier – är det förbundsstyrelsen som beslutar om eventuell ny avgift.   

Handlingarna till fullmäktige

Underlaget för förslaget till Ingenjörsfullmäktige hittar du här (bakom inlogg med bank-id för medlemmar i Sveriges Ingenjörer).

Förbundetscenario är att arbetslösheten kan stiga till 3,8 procent under 2021 och att totalt 6,2 procent av medlemmarna kan behöva få ersättning från inkomstförsäkringen någon gång under andra halvan av 2020 eller under 2021. Beräkningen har gjorts utifrån scenarier som olika institut – som banker och inte minst regeringen – tagit fram och utifrån hur arbetslösheten för ingenjörer brukar vara i förhållande till det.   

Förbundet har också gjort bedömningar utifrån bland annat vad man tror om heltids– och deltidsarbetslöshet, hur snabbt det går att få ett nytt jobb och vad medelinkomsten är för Sveriges Ingenjörers medlemmar.    

– Vi har räknat på vad som är mest troligt, med marginal, baserat på de prognoser om till exempel konjunktur och arbetslöshet som finns tillgängliga. 

Vill fortsätta ha generös ersättning

Ulrika Lindstrand säger att hon är ödmjuk inför att det blir en extra pålaga för medlemmarna, men tror att det finns en förståelse för att det här behövs.  

– Ingen av oss sitter säker. Vi vet inte hur många som drabbas. Det här blir både en förstärkning för ens egen säkerhet och för dem som redan är drabbade, att få den nivå av ersättning som vi har sagt. Vår inkomstförsäkring är generös och det vill vi fortsätta hålla.  

Att förslaget sträcker sig över 18 månader beror på att följderna av krisen kan bli långvariga. Med det här tidsspannet hoppas man slippa äska medel ytterligare en gång.  

Ulrika Lindstrand säger att förbundet har valt att agera så snabbt man kunnat i stället för att vänta tills man hamnar i ett allvarligt läge. Därför kallas nu också Ingenjörsfullmäktige in med så kort varsel som stadgarna tillåter.   

Borde förbundet ha byggt upp en större reserv tidigare för att slippa göra en höjning nu? 

– Vi utgår från den statistik och prognoser som finns och inget har tytt på att vi skulle behöva justera nivån. Vi vill heller inte ta ut något i onödan. Det är en balansgång och vi följer de riktlinjer som finns. Ingen hade kunnat förutse vidden av det här.  

Vad vill du säga till medlemmar som har synpunkter på förslaget? 

– Jag hoppas att det finns förståelse. Vi är verkligen under extrema förhållanden. Har man frågor så finns mer information på vår webb där vi även besvarar de vanligaste frågorna. Det här är absolut något vi måste göra. Det finns inga alternativ.

Vad händer nu? 

– Om fullmäktige beslutar enligt förslaget så är målet att det slår igenom i juli och gäller 18 månader från det. De flesta betalar med autogiro eller e-faktura och då läggs beloppet till. För dem som betalar årsvis så kommer det att hanteras i särskild ordning.   

Vad händer om förslaget inte går igenom? 

– Då har vi problem. Det är inga små summor och därför har vi valt den här lösningen.  

Karin Thorsell

Vad tycker du:

Är det ok att höja medlemsavgiften tillfälligt för att säkra inkomstförsäkringen?

View Results

Loading ... Loading ...

158 kommentarer

 • qwerty

  Det är sådana här kriser som fackförbunden ska vara förberedda på och ha en buffert istället för att sprätta pengar på resor och champagne. Nä blir att byta fackförbund omedelbart.

  02 juni 2020
 • Peter Wahlin

  Att vara ansluten till ett fackförbundr frivilligt. Hoppas att det inte släpps in en massa medlemmar nu när det börjar bli svajigt på arbetsmarknaden med andra villkor än vi övriga hade för att vara med och få ersättning.
  Det jag menar är att den som åkt räkmacka fram till nu utan att betala fackavgift, inte ska få de förmåner som vi andra varit med och betalat till. Har man valt att stå oföräkrad så får man stå för sitt beslut och ta konsekvenserna av det.
  /Peter Wahlin

  16 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Peter,
   De som blir medlemmar nu blir medlemmar på samma premisser och förutsättningar som tidigare.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörer förbundskansli

   18 maj 2020
 • Karin

  Enligt den här artikeln skulle det hållas ett fullmäktigemöte denna veckan där beslut i frågan om huruvida medlemsavgiften skulle höjas eller ej skulle fattas.

  Det är nu slutet på den här veckan. Så vilket beslut fattades i frågan?

  14 maj 2020
 • Mikael

  Hej,

  En höjning av medlemsavgiften för inkomstförsäkringen kommer att göra den till den överlägset största posten över vad som avgiften går till.

  Topp 3 utgifter FÖRE höjningen (från er FAQ):

  32% Rådgivning, förhandling och rättshjälp
  14% Kommunikation och Rekrytering
  13% Inkomstförsäkring (31 kr av 240 kr)

  Topp 3 utgifter EFTER höjningen:

  39% Inkomstförsäkring (131 kr av 340 kr)
  23% Rådgivning, förhandling och rättshjälp
  10% Kommunikation och Rekrytering

  Gör inkomstförsäkringen valbar i medlemskapet. De som tycker att försäkringen är onödig slipper då betala för den.

  12 maj 2020
 • Mattias

  NyTeknik ingår i medlemskapet och ger dig möjlighet att hålla dig à jour med vad som händer i världen (värde 3 180 kr/år).
  Jag avstår gärna från denna tidning och låter pengarna gå till att sänka medlemsavgiften. Samt anser jag att inkomstförsäkringen skall vara en valbar försäkring.

  08 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Mattias,
   Premien till Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften som är lika för alla. Varje medlem är inte individuellt försäkrad utan det är en gruppförsäkring via förbundet. Så som medlemskapet idag fungerar ses det som en helhet där inga individuella anpassningar eller val kan göras.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
  • Robbie

   Har styrelsen tittat något bl a på detta förslag, dvs att sänka utgifterna först innan att höja avgifterna?

   Undrar vad SI betalar per år för att medlemmarna ska få Ny Teknik i brevlådan – det lär ju inte vara värdet 3180kr/år? Om det råkar vara 1200kr/år skulle ju det ju gå jämnt upp! (fast värdet på 3180 skulle låts lite väl högt då istället…).

   Börja alltså att dra ner på utgifterna på saker vi klarar oss utan under dessa månader (alltså inte bara tidningen utan även annat, t ex seminarier och andra aktiviteter) och redovisa hur mycket det blir först så kanske det som saknas sedan blir en klart mindre och överkomlig summa.

   Trodde för övrigt att månadsavgiften var fastställd årsvis!?

   (Medlem i facket sedan 1985.)

   10 maj 2020
 • SR

  Läst igenom massa kommentarer och svar.
  Min vy är:
  1) Den lön du har bör avgöra om du ska betala till inkomstförsäkringen om du i framtiden kan ta del av försäkringen. Ingen vet ju när man blir uppsagd och hur samhället ser ut p.g.a epidemin.
  2. Beloppet att höja bör baseras på lönen. Ju mer du får ut på inkomstförsäkringen desto högre premie.
  Då ni redan vet hur mycket ni behöver få in med nurvarande förslag `a 100kr per medlem så kan ni lätt räkna ut hur stora höjningar ni behöver göra ovan med inkomst baserade höjning. Summan till kassan lär bli samma men något mer rättvisare fördelning på ”bördan”

  08 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej SR,
   Premien till Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften som är lika för alla. Varje medlem är inte individuellt försäkrad utan det är en gruppförsäkring via förbundet. Så som medlemskapet idag fungerar ses det som en helhet där inga individuella anpassningar eller val kan göras.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
   • SR

    Har förstått det, men det kanske är detta man skulle ändrat på istället som jag skriver.

    13 maj 2020
 • Björn jonsson

  Ogenomtänkt förslag. Inte länge sen vi läste om väldigt generösa fallskärmar till ledningen på Sveriges ingenjörer. Kanske skulle tänkt på att spara lite tidigare. Att ersättningen täcker upp till 100 tkr är dessutom orimligt med tanke på genomsnittslönen för ingenjörer. Nån med den lönen kanske skulle kunna bidra mer istället?
  Lönehöjning har jag fått utan Sveriges ingejöners hjälp. Hade jag låtit er förhandla hade jag haft mkt mindre i lön. Den gången jag verkligen behövde fackligt stöd va rådet att byta jobb då ni inte kunde eller ville göra nåt.
  Börja med att va transparenta genom att redovisa ledningens lön och förmåner samt vart övriga intäkter tar vägen innan ni kommer med denna typ av förslag.

  07 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Björn,
   Det absoluta flertalet av alla medlemmar i Sveriges Ingenjörer har en månadslön sett till ålder, erfarenhet, utbildning och yrke som klart överstiger A-kassenivån. Det är utifrån det som Inkomstförsäkringens lönenivåer är beräknade. Detta innebär att inkomstförsäkringen ger ett ordentligt stöd vid arbetslöshet.

   På den här sidan ser du hur medlemsavgiften fördelas https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
 • Mikael Kressner

  Jag kan inte annat än bli förbannad när jag ser alla negativa kommentarer till detta beslut.
  Lämna förbundet om ni inte är nöjda! Tack, den dagen ni blir arbetslösa slipper de trogna medlemmarna
  belastas av era kostnader. Och, vad fan är 100kr i månaden. Kompensera detta med att ta hem toapapper från jobbet om det svider. Jag skäms att vara med i samma förbund som er.

  07 maj 2020
 • Niklas Båvenstrand

  Det enda sättet att få pengar över är att se över sina egna kostnader. Jag har gjort det, många andra måste göra det. det är inte svårt om man bara vill och vågar. Man kan t ex se över kostnader för personal, hyror, resor, utrustning. Sedan kan man se över var kostnader uppstår i ett produktionsflöde; går det att flytta förädlingskostnader till ett produktionsläge/logistikläge där de inte blir så höga? Det finns många sätt. Jag tycker förslaget är en ”simple way out” från ett problem. Jag står helt bakom Johans kommetar här ovan (7 maj). Kapa kostnaderna, effektivisera, rationalisera; precis det som artiklar i tidningen vecka efter vecka beskriver i svensk industri. Niklas Båvenstrand, Västerås.

  07 maj 2020
 • Lars

  Ska höjningen även gälla de som fortfarande jobbar men har passerat 65 år?
  Vad jag vet så får 65+:are varken arbetslöshetskassa (utestängda) eller inkomstförsäkring utan blir hänvisade till att ta ut pension om man blir arbetslös trots att det finns en önskan från staten att man ska jobba efter att man fyllt 65 år.

  07 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Lars,
   De som ej omfattas är Pensionär, Teknolog, Ordinarie medlem + 65, då dessa inte omfattas av inkomstförsäkringen.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
 • Björn Nyström

  Det absoluta flertalet av alla medlemmar i Sveriges Ingenjörer har en ordinär månadslön sett till ålder, erfarenhet, utbildning och yrke som klart överstiger A-kassenivån. Detta innebär att inkomstförsäkringen ger ett ordentligt stöd vid arbetslöshet.
  Sett till alla som är med i vårt förbund är försäkringskostnaden vid arbetslöshet för medlemmar med högre lön marginell. Denna debatt om högre löner har fått ett helt felaktigt perspektiv.
  Björn Nyström
  Ordförande Sveriges Ingenjörer, Örebro län

  07 maj 2020
 • Patrik Milton

  Premien för Inkomstförsäkringen borde rimligtvis ha en premie kopplad till storleken på lönen. Det saknas fullständigt en solidarisk tanke när det gäller att betala efter förmåga i detta förslag. De senaste tolv åren har vi haft en mycket dålig löneutveckling för ingenjörer i t.ex. Regioner medans löner i det privata näringslivet har rustat till betydligt högre nivåer och chefslöner till orimliga nivåer. Nu är pandemin här och ingenjörerna i regionerna är klassade som samhällsviktiga medans cheferna med de höga lönerna inte behövs och går hemma.
  Om Sveriges Ingenjörer skaffar ett löneavtal med SKR för oss ingenjörer i Regioner värt namnet löneavtal, så kanske jag skulle varit mer medgörlig till att betala. Men det finns ingen rimlighet i detta. Premien borde ha en koppling till storleken på lönen för en solidarisk finansiering.

  07 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Patrik,
   Det absoluta flertalet av alla medlemmar i Sveriges Ingenjörer har en ordinär månadslön sett till ålder, erfarenhet, utbildning och yrke som klart överstiger A-kassenivån. Det är utifrån det som Inkomstförsäkringens lönenivåer är beräknade. Detta innebär att inkomstförsäkringen ger ett ordentligt stöd vid arbetslöshet. Givetvis, och som tur är, kommer de allra flesta medlemmar aldrig att behöva nyttja vare sig a-kassa eller Inkomstförsäkringen oavsett lönenivå. Det är alla försäkringars idé: många ska betala, men få ska nyttja.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
 • Johan

  Detta måste vara det sämsta förslaget från SI. Det finns nog mycket som kan dras in på t.ex tidningen Ny Teknik som dimpar ned i brevlådan varje vecka kan nog slutas med skickas elektroniskt.
  Hur tänker ni er när många får gå ned i arbetstid? Att höja den för dem som går ned i arbetstid/lön kommer vara extra kännbart. Det var inte så länge sedan ni höjde avgiften från 300 till 350kr så en höjning på 100kr extra betyder en ökning med 50% bara på några år. Sedan är det alltid så om tala om en tillfällig höjning så kommer den förmodligen att vara permanent löngre fram. Ni borde sänka avgiften nu istället att höja den!

  07 maj 2020
  • Lasse

   Håller med. Går ur direkt nu tror jag.

   07 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Johan,
   Förbundsstyrelsen har tittat på en rad olika scenarios och förslaget som ligger är det som bedömts vara bäst för flest.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
   • Johan

    Hej Åsa,
    Tack för svaret. Jag ser att andra förelår att tidningen Ny teknik borde dras in och ni kan använda dessa pengar till att finanseria höjningen istället för att vi ska dras med detta. Med vänlig hälsning, Johan

    12 maj 2020
    • Mikael

     Håller med Johan kring Ny Teknik.

     Dessutom tråkigt att Åsa svarar nästan alltid med samma två svar. Fast det kanske är den effektivisering många eftertraktade här i kommentarsfältet? Att Åsa är faktiskt bara en chatbot?

     14 maj 2020
 • Calle

  Den som nyligen gått med i förbundet och inte omfattas av försäkringen förrän efter 12 månader bör också slippa den höjda avgiften, fram till de 12 månaderna gått. Eller så bör även de med kortare medlemstid inkluderas tidigare. Kanske sänka till 6 månaders kvalificeringstid?

  07 maj 2020
  • Stefan

   Håller med Calle. Har tidigare varit medlem i 14 år, haft uppehåll i ett par år och nu precis gått med igen. Känns inte jättekul att behöva börja med att få högre avgift när jag inte själv kan utnyttja försäkringen vid ev uppsägning inom 12 månader. Så antingen sänka kvalificeringstiden (som A kassan) för nya medlemmar eller slippa betala de extra 100kr/mån tills man är ”fullvärdig medlem”.

   07 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Calle,
   Förbundsstyrelsen anser att det mest rättvisa är att även nytillkomna medlemmar ska bidra, detta av solidaritet med de medlemmar som betalat in troget under många år.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
 • James Young

  Det finns många ekonomiska verktyg. Har några andra åtgärder övervägts förutom att höja medlemsavgiften? Hoppas att det inte är den enda lösningen för att övervinna svårigheterna.

  07 maj 2020
 • Mamma till civ.ing

  Har alltid tyckt att detta är en märklig försäkring men har ändå alltid propagerat för facket, för ensam är inte alltid stark. Om jag har en värdefull villa eller bil har jag en dyrare försäkring än om jag har en mindre värdefull. Men att ”försäkra en lön” om 35 000 kr kostar lika mycket som att försäkra en lön om 100 000 kr. Var ligger rimligheten i det? Med föreslagen höjning ställs saken på sin spets. Har länge försökt få nybakade civing. söner med respektive att gå med i facket. Hur biter argumentet: du ska betala en försäkring för dina högt betalda chefer som du inte kommer att få någon nytta av på många år? Nej, SI kommer nog inte att få mina barn som medlemmar, i A-kassan är de däremot medlemmar. 100 kr fixar jag naturligtvis som snart pensionär, men jag vill se de bakomliggande siffrorna. Hur stor del av avgiften går till inkomstförsäkringen? Det är dags att göra inkomstförsäkringen valbar.

  07 maj 2020
  • Sir Toby

   Re: Mamma till civ.ing
   Jag håller med dig. Det är helt orimligt. Jag har varit medlem sedan flera år men nu är det snart slut med det. Jag kommer i fortsättningen bara vara med i A-kassan.

   07 maj 2020
   • Mikael Kressner

    Mycket bra beslut, när kan du lämna förbundet? Snarast möjligt hoppas jag.
    Lycka till den dagen du blir arbetslös och saknar inkomstförsäkring.
    Det blir säkert en nyttig erfarenhet för dig.

    07 maj 2020
  • John S

   Håller med fullständigt om att man borde göra den valbar vill egentligen vara med i facket trots att jag jobbar som konsult via eget aktiebolag men har aldrig varit intresserad av inkomstförsäkringen. Får se om det blir att gå ur facket och bara vara med i A-kassan

   07 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej,
   På den här sidan ser du hur medlemsavgiften fördelas https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Det absoluta flertalet av alla medlemmar i Sveriges Ingenjörer har en ordinär månadslön sett till ålder, erfarenhet, utbildning och yrke som klart överstiger A-kassenivån. Det är utifrån det som Inkomstförsäkringens lönenivåer är beräknade. Detta innebär att inkomstförsäkringen ger ett ordentligt stöd vid arbetslöshet.

   Givetvis, och som tur är, kommer de allra flesta medlemmar aldrig att behöva nyttja vare sig a-kassa eller Inkomstförsäkringen oavsett lönenivå. Det är alla försäkringars idé: många ska betala, men få ska nyttja.
   Medlemskapet innehåller så mycket mer än Inkomstförsäkringen och jag hoppas att du (och dina söner om de blir medlemmar) passar på att nyttja dessa förmåner så att ni känner ett värde av medlemskapet.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020
 • Peter

  Hej
  Hur ser kostnadsfördelningen ut mellan medlemmar, Saco förbunden och Folksam nu när försäkringen behövs ?

  Akademikernas Inkomstförsäkring. Bolaget är samägs av Saco-förbund (sammanlagt 49 %) och Folksam (51%).

  07 maj 2020
  • Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   Hej Peter,
   Var och en i bolaget bär sina egna kostnader, om våra skadekostnader överskrider vårt rörsaldo (vår reserv inne i försäkringsbolaget) är det vi som är skyldiga att betala in underskottet, men vi behöver inte betala in andras underskott, liksom de ej är skyldiga att betala in för våra underskott.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   08 maj 2020

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar