Hur vanligt är det med provanställning av ingenjörer? 27 arbetsgivare svarar

Provanställning är en anställningsform där båda parter kan avbryta anställningen utan att det finns några särskilda skäl. Foto: Getty Images.

Hur vanligt är det att arbetsgivare begär att nyanställda ingenjörer ska provanställas? Och gäller det bara nyexaminerade eller även erfarna? Ingenjören har frågat 27 stora arbetsgivare.

I början av året intervjuade Ingenjören civilingenjören Johan, drygt 50 år, som jobbat i it-branschen i 15 år. Han hade nyligen fått ett nytt jobb men samtidigt ett överraskande besked. Anställningen skulle börja med provanställning under sex månader. Företaget hade som princip att provanställa alla nyanställda, oavsett ålder och erfarenhet.

Men hur vanligt är det egentligen att arbetsgivare erbjuder en provanställning? För att ta reda på det har Ingenjören gjort en enkätundersökning med 50 stora arbetsgivare som rekryterar många ingenjörer. 27 har besvarat frågan om man provanställer ingenjörer – och om det gäller alla eller vissa.

Visstidsanställning ersätter provanställning

Provanställning är en anställningsform där båda parter kan avbryta anställningen utan att det finns några särskilda skäl. I många kollektivavtal finns provanställning reglerad, men i några kollektivavtal har anställningsformen tagits bort.

Elva arbetsgivare som har svarat på Ingenjörens enkät har kollektivavtal där provanställning som anställningsform inte finns kvar. Fem av dem svarar att man istället för provanställning ibland erbjuder en visstidsanställning. Ett företag som gör det är Axis Communications.

Atle Ehrlin, HR-chef på Axis Communications.

– När vi rekryterar nyexade händer det att vi erbjuder en visstidsanställning. De som saknar erfarenhet har ofta få referenser och ibland kan det finnas något frågetecken som behöver rätas ut, säger Atle Ehrlin, HR-chef på Axis Communications.

För en sådan visstidsanställning används internt på företaget begreppet Trial of Qualifications och den sträcker sig i allmänhet upp till sex månader.

Avsikten är alltid att en Trial of Qualifications ska övergå i en tillsvidareanställning.

– Den här lösningen ger både oss och kandidaten chansen att pröva varandra, säger Atle Ehrlin.

Arbetsgivarna agerar olika

Två av arbetsgivarna (Lantmäteriet, NCC) uppger att man bara använder provanställning för nyexaminerade och oerfarna ingenjörer.

Fyra arbetsgivare (Sandvik, Swedbank, Vattenfall och WSP) svarar att man inte har en fast policy. Provanställning kan används vid behov, exempelvis om det är chefens önskemål.

Tre arbetsgivare (Västra Götalandsregionen och Region Stockholm samt AstraZeneca)  uppger att man sällan eller aldrig tillämpar provanställning.

Sju arbetsgivare (FMV, FOI, Försvarsmakten, Trafikverket, H&M, Nordea och Skanska) svarar att provanställning är huvudregeln som gäller både för oerfarna och erfarna ingenjörer.

”En pedagogisk utmaning för arbetsgivare”

På Skanska erbjuds alla nyexade som rekryteras direkt från skolor eller som har ingått i företagets studentprogram en provanställning.

Thomas Åstrand, HR-chef, Skanska.

– Även för erfarna ingenjörer tillämpar vi provanställning som grundregel. Men det händer att vi gör undantag, säger Thomas Åstrand, HR-chef på Skanska.

Han nämner behovet av erfarna ingenjörer till byggprojekt utanför storstadsområden, bland annat norra Sverige, som exempel.

– Där är det huggsexa om kompetens just nu och får vi tag i en ingenjör som vi behöver, och som inte är beredd att börja med en provanställning, då kan vi göra avsteg  från våra principer.

Han förstår också tveksamheten som många kan känna inför en provanställning.

– Det är en pedagogisk utmaning för arbetsgivare att använda begreppet provanställning men även med en gedigen rekryteringsprocess kan vi aldrig veta om vi fungerar bra tillsammans.

Thomas Åstrand tycker att man också ska se provanställningen som en fördel för den som anställs.

– Den är lika mycket en möjlighet för medarbetaren att pröva Skanska som det är för Skanska att pröva kandidaten.

”Provanställning är något man kan diskutera”

FOI har under året anställt nästan 70 civilingenjörer (varav drygt 20 disputerade) och för 2023 är prognosen att anställa minst lika många.

– Grundprincipen är provanställning för alla men för seniora forskare och chefer kan ibland undantag ske. Beroende på erfarenhet är det här något man kan diskutera vid varje enskilt tillfälle, säger Tomas Englund, HR-specialist på FOI.

En fördel för FOI är att många som rekryteras kommer från andra myndigheter och från universitet.

– I statlig sektor får man tjänstledigt för att prova ett annat jobb inom staten. För dem blir en provanställning ingen stor grej eftersom de har en trygghet i anställningen på sitt gamla jobb, säger Tomas Englund.

Läs mer om provanställning och andra anställningsformer.

Så här svarar 27 arbetsgivare på frågan: Tillämpar ni provanställning när ni anställer ingenjörer?

Arbetsgivare Tillämpar ni provanställning av ingenjörer?
ABB Nej aldrig. Provanställning saknas i kollektivavtalet.
Afry Provanställning saknas i kollektivavtalet men vi tillämpar visstidsanställning av nyexade och oerfarna.
Alstom Provanställning saknas i kollektivavtalet men vi tillämpar visstidsanställning beroende på tjänst och chefens önskemål.
AstraZeneca Nej aldrig eller ytterst sällan.
Axis Communications Provanställning saknas i kollektivavtalet men vi tillämpar ibland visstidsanställning av nyexade.
Combitech Provanställning saknas i kollektivavtalet men vi tillämpar visstidsanställning beroende av tjänst och chefens önskemål.
Epiroc Nej aldrig. Provanställning saknas i kollektivavtalet.
Ericsson Provanställning saknas i kollektivavtalet men vi tillämpar visstidsanställning för ingenjörer med mindre än 2 års erfarenhet.
FMV Ja i regel oavsett ålder och erfarenhet med visst utrymme för undantag.
FOI Ja alltid oavsett ålder och erfarenhet med visst utrymme för undantag.
Försvarsmakten Ja  i regel oavsett ålder och erfarenhet.
Hitachi Energy Nej aldrig. Provanställning saknas i kollektivavtalet.
H & M Ja alltid oavsett ålder och erfarenhet.
Lantmäteriet Ja när vi anställer nyexaminerade eller oerfarna.
NCC Ja när vi anställer nyexaminerade eller oerfarna.
Nordea Ja alltid oavsett ålder och erfarenhet.
Region Stockholm Nej aldrig eller ytterst sällan.
Sandvik Ingen fast policy. Det beror på tjänst och chefens önskemål.
Skanska Ja alltid oavsett ålder och erfarenhet med visst utrymme för undantag.
Swedbank Ingen fast policy. Det beror på tjänst och chefens önskemål.
Tetra Pak Nej aldrig. Provanställning saknas i kollektivavtalet.
Trafikverket Ja alltid oavsett ålder och erfarenhet med visst utrymme för undantag.
Vattenfall Ingen fast policy. Det beror på tjänst och chefens önskemål.
Västra Götalandsregionen Nej aldrig eller ytterst sällan.
Volvo Nej aldrig. Provanställning saknas i kollektivavtalet
Volvo Cars Nej aldrig. Provanställning saknas i kollektivavtalet
WSP Ingen fast policy. Det beror på tjänst och chefens önskemål.

 

5 kommentarer

 • Peter Tönnäng

  Ibland undrar man ju hur arbetsgivare har mage att säga att det är svårt att få tag på ingenjörer när man först blir uppletad på LinkedIn, drar igenom tre intervjurundor på en vecka och slutligen möts av ”men tyvärr har vi en company wide policy kring provanställning oavsett om du är c-nivåchef eller specialist”.
  Det handlar inte om kostnad, för en månads uppsägningstid enligt lag eller en månads uppsägningstid under provanställningstiden enligt kontraktet är ju samma kostnad.

  28 december 2022
 • Kristoffer

  Det är väl ändå rätt självklart att man provanställer folk med de extremt stelbenta LAS-reglerna som vi har i Sverige. Anställa en person som inte fungerar kostar multum i tid, pengar och ork.

  08 december 2022
  • Peter Tönnäng

   Inom det första året kostar det en månadslön med arbetsplikt. Så kanske inte så mycket pengar ändå.

   09 december 2022
 • Walter Egaa

  Jag har även i ”vuxen” (+40) ålder råkat ut för detta med provanställning i samband med jobbyte. Jag har konsekvent vägrat att acceptera detta med hänvisning till ”trackrecord” och företaget har alltid backat. Jag håller helt med Peter ovan, på vilket sätt skulle detta vara en fördel för den sökande ? Ytterst få företag, om ens något, på den privata sidan accepterar ju tjänstledighet för att börja på ett nytt jobb, något som jag har förstått ibland förekommer inom stat och kommun. Blir det ingen fortsättning på jobbet så står du ju helt utan jobb och inkomst. Heder åt de företag som tar sin urvalsprocess på allvar och står för sitt val.

  08 december 2022
 • Peter Tönnäng

  När Skanska påstår att det är en fördel för den som anställs så undrar man ju vilket faktaunderlag som använts för att stödja detta?
  Har de ställt frågan rakt ut under ansökansprocessen om kandidaterna föredrar en provanställning framför en tillsvidareanställning?

  Nästa fråga för de som har det som regel är om det även gäller vid återanställning, när man lyckats rekrytera en tidigare medarbetare. Motiveringen för det skulle vara spännande att läsa om.

  07 december 2022

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar