Förhandlingar inledda med Klarna – och Spotify på gång

Sveriges Ingenjörer träffar anställda utanför Spotifys Stockholmskontor
Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia pratade med Spotify-anställda utanför företagets kontor i Stockholm och Göteborg efter att man skickat in en begäran om förhandling om kollektivavtal. Mittenbilden: Sveriges Ingenjörers Caroline Sahlén och Jessica Lillthors vid Spotifys Stockholmskontoret. Foto högra bilden: Mostphotos

Kärvare tider och uppsägningar som skett utan riktiga rutiner – det har gjort att det fackliga intresset ökat inom techbolagen. Nu har förhandlingar om kollektivavtal inletts med Klarna, och snart också på Spotify.

Trycket från medlemmarna att säkerställa goda villkor är stort. Många kommer på möten och ställer frågor, berättar Viktor Rosencrantz, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

– Sedan Klarna gjorde neddragningar har intresset växt. Men det borde ha hänt tidigare, säger han.

För även om bolagen har bra villkor för löner, pension och så vidare, så skulle kollektivavtal säkra att villkoren inte plötsligt ändras. De skulle också ge rätt till medbestämmande och insyn i vad som händer i företaget.

– När Klarna skulle säga upp 10 procent av de anställda, fick medarbetarna inte veta det förrän dagen innan, fastän beslut fattats långt tidigare, säger Viktor Rosencrantz.

Om man har kollektivavtal ska arbetsgivaren ha informationsmöten och överläggningar och de anställda får framföra synpunkter när större förändringar sker.

– Utan kollektivavtal är möjligheterna till insyn och medbestämmande begränsade.

Formell begäran

Och nu har alltså en formell begäran om att inleda kollektivavtalsförhandlingar skickats. Först till Klarna den 28 mars och sedan till Spotify den 12 april. De har skickats gemensamt av Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia som tillsammans organiserar en majoritet av de anställda på bolagen.

Den 19 april hölls den första förhandlingen med Klarna. Vad som hände där vill Sveriges Ingenjörer inte gå ut med än, för att inte störa processen. Och en första förhandling med Spotify är planerad till den 8 maj.

Också gentemot andra företag inom tech pågår ett arbete, säger Ola Sundström, chef för förhandling och utveckling på Sveriges Ingenjörer, men det är ett mer långsiktigt arbete.

Han säger att det är de svårare tiderna och risken för uppsägning fått det fackliga intresset att öka.

– Man vill få en arbetsbristprocess som fungerar, större delaktighet i beslutsprocesser och transparens, få omställningsstöd, a-kassa. Klassisk facklig trygghet. Och de ser att andra arbetsplatser har kollektivavtal, att det fungerar i gamla branscher.

Ola Sundström tar upp att de rykten som florerar, att kollektivavtal begränsar arbetsgivares möjlighet till generösa villkor, inte är sanna.

– Jag känner inte till ett enda kollektivavtal som förbjuder arbetsgivaren att utge mer förmånliga villkor än det som är minimum i kollektivavtalen. Det är en mytbildning som företagen gärna spinner på.

Christoffer Widell

Christoffer Widell utanför Spotifys Göteborgskontor. Foto: Caroline Bergqvist

Stod utanför Spotifys kontor

Dagen efter att facken lämnat in sin begäran till Spotify stod man utanför företagets kontor i Stockholm och Göteborg och pratade med de anställda.

– Vi har ju återkommande digitala möten med medlemmarna men nu var det bra att vara där fysiskt och att nå ut till fler, säger Christoffer Widell, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, som var på plats i Göteborg tillsammans med Caroline Bergqvist, studenthandläggare på förbundet.

De informerade om vad kollektivavtal innebär och svarade på frågor.

– Vi hade några väldigt intressanta samtal. Folk var positiva till att vi var där.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar