Hur gör du för att inte jobba över?

Fem ingenjörer delar med sig av sina knep för att hantera en hög arbetsbelastning.

Flexibelt arbete, stora möjligheter att styra över sin egen tid och arbetsuppgifter som engagerar – som ingenjör kan det vara svårt att sätta gränser för sin arbetstid. Här är ingenjörernas egna tips på hur man kan undvika att jobba över när arbetsbelastningen är hög.

Ida Johansson är forskare inom industriella energisystem vid Högskolan i Gävle.

Ida Johansson, forskare inom industriella energisystem vid Högskolan i Gävle:

– Arbetsuppgifterna kan ofta vara otydliga, då är det viktigt att planera så att man kan arbeta effektivt. Sätt upp konkreta och realistiska mål för dagen och för veckan. Se därefter till att prioritera och planera tiden för att nå målen. Tänk också på att du inte behöver acceptera alla projekt och ansvar som ges till dig. Försök att fokusera på det som är relevant och passar dig.

– Se även till att skapa en balans mellan arbete och fritid. Undvik att ta med arbete hem, planera in roliga saker på fritiden och se till att den lediga tiden ger möjlighet till återhämtning. Sist men inte minst – sträva inte efter att göra allting perfekt, det är både utmattande och ofta omöjligt.

Fler tips från Ida Johansson:

 1. Planera ditt arbete. Sätt upp konkreta och realistiska mål. Undvik distraktioner när du arbetar, stäng av mejlnotiser – det hjälper dig att fokusera på arbetsuppgiften.
 2. Lär dig att säga nej. Och be om hjälp från kollegor eller chef när du känner att du inte kan hantera allt arbete själv.
 3. Allt måste inte vara perfekt. Många gånger räcker med att göra arbetet bra nog. Den insikten ger också möjlighet till att lägga mer tid och ansträngning på utvalda arbetsuppgifter som behöver göras extra bra.

Jaime Catano är mekatronikingenjör och jobbar som systemutvecklare på Sandvik.

Jaime Catano, mekatronikingenjör och systemutvecklare på Sandvik:

– För mig var det tidigare en stor utmaning att undvika övertidsarbete eftersom jag gillar mitt jobb som ingenjör. Att hitta lösningar och utveckla system som löser ett givet problem kräver både fantasi och kreativitet. Tidigare tänkte jag mycket på jobbet och försökte lösa problemen även efter arbetstid, vilket ledde till onödig stress. Men jag har lärt mig att det oftast är bättre att släppa trycket på att hitta en lösning och istället göra något helt annat. Det är oftast lättare att attackera problemet med en fräsch hjärna.

– Det här sättet att ta sig an svåra jobbuppgifter har gjort att jag numera kan ta det lugnt med  ”övertänkandet”. Problemlösning är en process, inte en tävling där man måste komma i mål så fort som möjligt.

Fler tips från Jaime Catano: 

 1. Släpp tankarna på jobbet eller det problem du måste lösa. Gör något helt annat. När du sedan kommer tillbaka till uppgiften blir det lättare att hitta lösningen.
 2. Prata med din chef. Berätta hur du ligger till, vilka problem du stöter på och vad du behöver för att komma vidare. En bra relation med chefen är en lyx, det hjälper mig att fokusera min energi och skapar en trygghet i att hon vet att problemen ibland behöver tid för att lösas.

Joel Stand är riskanalytiker på Swedbank.

Joel Strand, riskanalytiker i riskorganisationen på Swedbank:

– Mitt jobb handlar om att analysera finansiella risker som banken själv utsätts för när den bedriver sin verksamhet. Ofta jobbar jag med fler olika frågor samtidigt. Jag försöker att inte byta för ofta mellan dem utan hantera dem en i taget för att få en bra koncentration och minska tiden det tar att ställa om mentalt. Det tycker jag ökar min produktivitet.

– Om det verkligen kör ihop sig försöker jag ha en dialog med min chef där jag föreslår vilka prioriteringar jag borde göra och det får jag oftast gehör för.

Fler tips från Joel Strand:

 1. Prioritera. Vad är viktigast att göra först? Ta stöd av din chef för att prioritera rätt saker.
 2. Gör en sak i taget. Det gör det lättare att koncentrera sig och få mer saker gjorda.

Ulf Grönberg jobbar som telekomkonsult på Tietoevery.

Ulf Grönberg, telekomkonsult på Tietoevery:

– Rådet man ofta läser är att släppa jobbet och vara ledig, men för mig fungerar det bäst att jobba 24/7. Jag jobbar inte övertid, men jag har en hjärna som inte är så lätt att slå av. Problemlösare. Så arbete och fritid flyter ihop. Jag kollar mejlen och Teams även utanför arbetstid, på helger och semester. Jag behöver inte alltid svara eller agera, men det är skönt att hålla rent och veta vad som väntar till måndag.

– Jag har medvetet inte lagt in jobbmejlen på mobiltelefonen, det tror jag skulle stressa mig. Jag har även en privat laptop hemma. Så jag bestämmer själv när jag vill kolla jobbet.

Fler tips från Ulf Grönberg:

 1. Ha inte mejlen på mobilen. Välj själv när du vill kolla av jobbmejlen. Skicka inte heller mejl och uppgifter till kollegor på helger, så att du inte stressar andra.
 2. Hjälps åt i ditt team. Jag har under de senaste åtta åren jobbat i ett agilt Scrum-team. Där finns det alltid någon som kan ta över en uppgift. Om det behövs.

Roxan Saleh är specialist inom vägutrustning på Trafikverket, men är även Industridoktorand vid Högskolan Dalarna och fackligt aktiv.

Roxan Saleh, specialist inom vägutrustning på Trafikverket, Industridoktorand vid Högskolan Dalarna och vice ordförande för Saco/lokal:

– Mitt arbete är ofta mycket på grund av mina tre olika uppdrag. Jag försöker därför att jobba hemifrån så mycket som möjligt, det gör det lättare att växla mellan uppdragen. Jag ser också till att avgränsa min arbetstid till 16.00, även om jag har mycket arbete, så att jag får tid att umgås med min familj. Jag undviker även att jobba på lördagar och söndagar och använder inte heller min arbetsmobil privat.

– För att inte glömma bort saker använder jag post-it lappar där jag skriver ner mina ärenden och de frågor som måste besvaras. När jag har hög arbetsbelastning är det lätt att missa saker och därför är det viktigt att ha ett system för att hålla koll på alla uppgifter.

Fler tips från Roxan Saleh:

 1. Planera. Använd kalendern för att planera din tid och ge även utrymme för akuta ärenden. Säg nej till uppgifter om du inte har tid.
 2. Be kollegorna om hjälp om du behöver det och se till att din chef vet hur din arbetsbelastning ser ut.
 3. Hushåll med din energi. Överväg om det arbete du utför behöver hanteras snabbt eller noggrant och lägg energi på rätt saker.

Lämna en kommentar

Senaste nytt