Borde ingenjörers arbetstid kortas?

man vid dator på kvällen

Foto: Getty images

Många lyfter nu frågan om kortare arbetstid. För Sveriges Ingenjörer finns den alltid på agendan, säger förbundets förhandlingschef. Men den är komplex och handlar om fler aspekter än timmar per vecka.  

I höst inleds ett försök med fyradagarsvecka på vissa svenska arbetsplatser. Vårdförbundets har just nu en övertidsblockad där ett av målen är att få kortare arbetstid. Och förkortad arbetstid är ett av förslagen som läggs fram när Socialdemokraterna ska forma sin nya politik, berättade Annika Strandhäll i Ekots lördags­intervju i slutet av april.

Och även för Sveriges Ingenjörer finns frågan på agendan. Ingenjörsfullmäktige har beslutat att förbundet på olika sätt ska arbeta för att sänka normalarbetstiden för medlemmarna, utan försämring av lön och villkor. Det ställningstagande finns också med i förbundets avtalsplattform, som man utgår från inför avtalsrörelser.

Men frågan är komplex, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.

– Inget är ju gratis. Om vi vill ha kortare arbetstid så anser arbetsgivarna att vi behöver betala med något annat.

Många jobbar mycket

Till det komplexa hör också att många medlemmar har förhandlat bort rätten till övertidsersättning. Och många lägger ner tid utöver arbetstid som inte alltid räknas.

– Att fler ska komma ner till normal arbetstid är en viktig del. Och vi tittar också på annan tid man ställer till arbetsgivarens förfogande, som resor i tjänsten, och krav på att koppla upp sig på andra tider än ordinarie arbetstid, till exempel mot andra länders tidszoner. 

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius säger också att även om man jobbar många timmar så är det viktiga för många att själva få styra sin arbetstid.

– Och vi har inget jättetryck från medlemmarna på att sänka arbetstiden, däremot vill våra medlemmar ha betalt för den arbetstid de lägger ner. Det är inte många som hör av sig gällande just sänkning av normalarbetstiden.

Arbetstidsförkortning och flexpension

Senare i år börjar en ny avtalsrörelse som ska vara klar 31 mars 2025 och som berör en stor del av Sveriges Ingenjörers medlemmar. Utöver löneökningar ska man komma överens om andra villkor.

Men vilka krav man ska driva bestäms av en förhandlingsdelegation för varje avtalsområde. Därför går det inte att säga än vad förbundet kommer att driva vad gäller arbetstid.

Men områden som kan vara aktuella är:

 • Att öka arbetstidsförkortningen som finns i många avtal – där individen har en bank med timmar som man kan ta ut i ledighet, pengar eller avsättning till tjänstepension.
 • Att öka avsättningen till flexpension/deltidspension, som gör att man kan minska arbetstiden i slutet av arbetslivet och få kompensation, men som också kan läggas till tjänstepensionen. Flex/deltidspension finns för alla sektorer utom kommuner och regioner.    

Andra krav som kan komma att ställas är:

 • Att den som avtalat bort rätten till övertidsersättning ska kunna säga upp avtalet och få tillbaka den rätten.
 • Att tid som man lägger till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid, till exempel när man reser i tjänsten eller är tillgänglig under andra tider än arbetstid.   

Faktisk tid inte samma som avtalad tid

Nyligen hade facken inom industrin, där Sveriges Ingenjörer är ett av förbunden, en konferens inför avtalsrörelsen. Där tittade man på hur arbetstiden ser ut i andra länder, inte minst de som svenska företag konkurrerar med. Men man konstaterade att den avtalade tiden inte är samma som faktiskt arbetad tid. Därför kommer man att gå vidare och kartlägga den.

Lag och avtal

I arbetstidslagen står att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.

I kollektivavtalen är ordinarie arbetstid i de flesta fall 40 timmar. Några exempel där den är kortare är:

 • Statlig sektor: 39 timmar och 45 minuter
 • Bank: 38 timmar och 30 minuter
 • Försäkring: 38 timmar och 45 minuter

Lokala avtal om kortare arbetstid förekommer också.

29 kommentarer

 • Adrian

  Detta är en väldigt viktig fråga för mig och jag vill absolut se kortare arbetstid. Antingen 4 dagars vecka, eller att varje arbetsdag blir kortare. Visst jag har det roligt på jobbet men vill ha mera tid över till familjen och hobbies utanför jobbet.

  13 maj 2024
 • Björn Dahlroth (civ ing och pensionär sedan ca 20 år)

  Vad säger de som har intressanta arbetsuppgofter och tyckar att det är roligt att jobba. Detta är nog inte så ovanligt bland ingenjörer och speciellt om de har haft turen att vara anställda på en arbetsplats med dugliga och inspirerande chefer och intressanta arbetsuppgifter.

  13 maj 2024
 • NL

  Att vi som arbetare ska behöva ”betala” med något till arbetsgivaren för att vi ska få rimliga arbetstider är ett helt absurt sätt att tänka på. Det är ett vehov som vi arbetare har för att kunna jobba och prestera i nutidens arbetsmiljö utan att råka ut för stressrelaterade sjukdommar så att vi ska kunna leva ett värdigt liv. Systemet har varit fel sedan länge tillbaka och när vi nu försöker rätta till vissa av dessa fel vill de att vi ”betalar” för det som vi förtjänar och är värt!

  10 maj 2024
 • Kevin

  Utan att vara påläst om vilka bieffekter det kan få så hade en fyra dagars arbetsvecka definitivt kunnat sänka stressnivåerna. Känns som ett naturligt steg nu när många kan använda AI som ett verktyg för att effektivisera sina jobb.

  Jag ser gärna att detta är något SI utvärderar vidare och jobbar mot.

  09 maj 2024
 • Jonatan

  Jag skulle vara mer engagerad i SI ifall ni drev frågan om arbetstidsförkortning mer. Nästintill stagnanta reallöneökningar (eller snarare negativa) räcker inte!

  09 maj 2024
 • Marcus

  Jag är en medlem som tycker att sänkning av arbetstiden borde vara den viktigaste frågan förbundet driver.

  09 maj 2024
 • Karin

  Här är ännu en medlem som önskar attt ni driver frågan om kortare arbetstid!
  4-dagarsvecka låter fantastiskt men mer realistiskt är nog att korta arbetsdagarna. 7 timmar om dagen istället för 8 tror jag är rätt väg att gå med bibehållen produktion och friskare medarbetare.

  09 maj 2024
 • Joachim ösgård

  Jag tror på små steg, börja med 37,5 och utvärdera produktiviteten. Tror inte att minskningen är lika stor i procent som reduktionen i tid, om ens någon

  08 maj 2024
 • Martin

  https://arbetet.se/2022/10/11/miljardvinst-for-svensk-industri-okar-forvantningarna-pa-hogre-loner/

  ”Inget är ju gratis. Om vi vill ha kortare arbetstid så anser arbetsgivarna att vi behöver betala med något annat.”

  Den kommentaren är lite smått provocerande, företagen gör ju sina miljardvinster just på grund av vad vi arbetare bidrar med. Räcker inte det som motivation till att dra ner arbetstiden? Varför ska nästan bara aktieägare och högt uppsatta chefer/VD gynnas av ökad effektivitet samt produktivitet från teknikutvecklingen vi ingenjörer driver på?

  08 maj 2024
 • Viktor EM

  Jag tycker 100% att ni borde driva frågan om förkortad arbetstid! Annars blir det relevant att byta till ett fack som gör det

  08 maj 2024
 • Madeleine

  Jag vill att SI driver frågan om kortare arbetsvecka, en av de viktigaste frågorna för mig

  08 maj 2024
 • Kalle

  Reducerad normalarbetstid borde vara en självklar del av kampen för förbättrade villkor. Fyra dagars arbetsvecka skulle vara den största förbättringen av medlemmarnas arbetsvillkor och livskvalitet på mycket länge.

  Många ingenjörer lider dessutom av stressrelaterade sjukdomar och att övergå till en fyradagarsvecka skulle avhjälpa en stor del av detta. Det hade också hjälpt vårdförbundet i deras kamp, och på så sätt visat solidaritet gentemot dem.

  08 maj 2024
 • Annika G

  Jag tycker att förbundet skall arbeta för att vanliga anställda (alla utom höga chefer) ska ha avtal med rätt till övertidsersättning. Jag tror man på det sättet skulle undvika många fall av utmattningsdepression. Både företaget och den anställda tenderar att tappa kontroller över hur mycket övertid den anställda arbetar, när ingen övertid betalas ut. Och mycket ofta är det inte den anställda som väljer avtal utan övertidsersättning, utan det är det enda som erbjuds.
  Sedan tror jag också att sju timmars arbetsdag är en utmärkt idé, som gör att det skulle gå betydligt bättre att kombinera arbete och familj!

  08 maj 2024
 • Michael Grundberg

  Varför inte avtala om rätten till att gå ner i tid om man vill, dvs varje person får välja själv? Det finns perioder i livet man kan jobba mer och andra man behöver jobba mindre. Och lika stora skillnader mellan individer, vad de anser är viktigt för dem.

  08 maj 2024
  • Sunčana Bandalo

   Jättebra kommentar!
   Det diskuteras att ta bort flexpensionsavsättningarna eftersom de bankerna har en tendens att växa på sig och väldigt få medlemmar nyttjar dem.
   Men öppna upp då för att kunna ta ut från dessa tidbanker tidigare i arbetslivet. Inte orlimligt att jag med småbarn hemma hellre har mer tid med dem nu än när de har flyttat hemifrån.
   Hade också gärna sett att man pratar mer om prestation och utfört arbete än tid klockad på arbetsplats.

   09 maj 2024
 • Maria

  Håller med de andra kommentarerna om att kortare veckoarbetstid är en viktig fråga och jag tycker också att SI ska vara med och driva på den

  08 maj 2024
 • Jeremiah Lee

  I strongly prefer a 4 day work week and remote work. The weekend needs a day for chores, a day for fun, a day for relaxing.

  The evidence is overwhelmingly compelling for productivity and personal wellbeing. There should be no reduction in compensation because productivity is not reduced. https://www.4dayweek.com/

  Sverige also needs to formally codify the reality of on-call rotations for software engineers. For every 5 work days on-call, the person should receive 1 additional paid day off. If someone is paged outside of their typical work hours, disrupting their personal time and requiring them to work, they should not return to work until 12 hours after the incident is resolved. While many companies have such policies in their union agreements, this should be common law to act as a smart default.

  08 maj 2024
 • Richard

  Hellre hemarbete än förkortad arbetstid.

  08 maj 2024
 • Martin

  Håller med många tidigare kommentarer. För mig är kortare arbetstid en viktig fråga och hoppas att SI kommer driva den frågan mer aktivit.

  08 maj 2024
  • Martin

   Exakt, jag tycker tyvärr ibland SI upplevs som en förlängd HR-funktion som gör allt för att inte stöta sig med arbetsgivare…

   08 maj 2024
 • pH

  Kommer ju bara innebära att vi får jobba mera övertid, plus att mera jobb kommer att läggas i Kina och Indien.

  08 maj 2024
 • Elin

  Här är en medlem som hör av sig om önskemål att driva kortare arbetstid! Föreslår att alla som önskar att frågan drivs kommenterar här eller hör av sig till förbundet.

  08 maj 2024
 • Pierre

  Jag vill att SI driver kravet på förkortad arbetstid till 37h/vecka.

  08 maj 2024
 • Fredrik

  Förkortad arbetstid känns helt rätt nu när maskinerna tar över mer och mer. Anser att SI bör driva frågan.

  08 maj 2024
 • Martin

  Men frågan är komplex, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Cami
  Det hade utan problem gått att gå ner så man jobbar t ex halvdag fredagar. Ett enkelt sätt på många arbetsplatser hade varit att minska antalet regelbundna möten som ändå de flesta sitter och halvsover på, svenska möteskulturen är väldigt ineffektivt.

  Hur lyckades våra grannländer men inte vi? För min del är det absolut en viktig fråga, för att orka i längden och få bättre balans i livet. Hade gärna sett SI driva på frågan.

  När det gäller ATK tycker jag det är trist att det ofta skiljer sig så att konsulter har nästan inga ATK-dagar mot fast anställda på företag, samtidigt som många företag helst använder konsulter i allt större utsträckning, varför ska våra avtal vara sämre?

  08 maj 2024
 • Richard

  Hellre jobba 4 dagar i veckan

  08 maj 2024
 • Robin

  Då få tydligen hört av sig om förkortning av normalarbetstid så vill jag göra det. Det är en viktig fråga för mig att minska antalet arbetade timmar nu och inte bara om 30+ år när jag går i pension.

  08 maj 2024
 • Emma

  Våra närmaste grannländer har sänkt till ca 37 Tim/v för länge sen. Jag förstår inte hur Sverige kan vara så efter i frågan och inte titta utanför sina egna gränser. Som vanligt navelskåderi och illusionen om att vi här är så långt fram i frågor (när vi i själva verket är skrämmande efter)! Kortare arbetstid är inte framtiden, det är nutiden – kom igen Sverige!

  08 maj 2024
 • Patrik Milton

  ”Det är inte många som hör av sig gällande just sänkning av normalarbetstiden”
  Detta låter ju som en uppmaning till medlemmar om att kontakta förbundet i frågan.
  Inom kommun- och region sektorn finns ingen förkortning alls av tiden via avtal. Dessutom är det full arbetstid på alla klämdagar.
  Säg upp HÖK-T inför kommande avtalsrörelse. Sätt samma krav som Vårdförbundet nu har på 37h arbetsvecka.
  Att ha ett avtal utan angiven lönenivå med evig fredsplikt ger oss usla löneökningar. Se då till att åtminstone ta tillbaka tiden!

  07 maj 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Världskarta med olika färg för länderna beroende på hur rättigheterna för anställda är i landet.

Stora skillnader i rättigheter på jobbet

Rätten att gå med i facket ifrågasätts i många länder, liksom rätten att strejka och teckna kollektivavtal. ”Många blir chockade över hur det är. Folk är rädda att säga saker på jobbet.” Här är läget i 161 länder.
Fler artiklar