Ny chans till omställningsstudiestöd – men väntetiden hos CSN är lång

Klockan 00.00 den 1 oktober öppnar en ny ansökansomgång för omställningsstudiestödet. Foto: Getty Images.

Har du tänkt plugga med pengar från omställningsstudiestödet till våren? Var beredd på att beskedet från CSN kan dröja. Det som skulle underlätta för yrkesverksamma att skola om sig har resulterat i halvårslånga väntetider och  som kan kräva en egen ekonomisk buffert för att utnyttja. 

Den 1 oktober öppnar CSN möjligheten att ansöka om omställningsstudiestöd för vårterminen 2024, men på grund av högt söktryck, hög arbetsbelastning och manuell hantering är köerna för att få besked om man får stödet månadslånga. Få av de som sökte pengar inför vårterminen 2023 hade hunnit få svar när terminen började, och inte ens när terminen var slut hade alla som ansökt om pengar fått besked.

Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

– En del har fått svar inom en månad, men många har fått vänta i över ett halvår, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

– Det är såklart jättetråkigt för det innebär ju att studierna hinner börja innan beskedet kommer och det kan leda till ett ansträngt ekonomiskt läge för de sökande. Som det ser ut nu behöver man ha en egen ekonomisk buffert att leva på medan man väntar på besked, och tyvärr har inte alla möjlighet att vänta så lång tid.

Omställningsstudiestödet infördes hösten 2022 och prognosen var att cirka femtusen personer skulle söka när ansökningsperioden för vårterminen 2023 öppnade den 1 oktober. Verkligheten visade sig dock vara en helt annan. Redan de första dygnen passerades den siffran, och när ansökan väl stängde hade CSN fått in närmare 23 000 ansökningar.

– Vi hade rekryterat 70 nya handläggare, men det var baserat på prognosen om 5 000 sökande, säger Annika Fahlander.

”Stor brist som drabbar enskilda”

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, tycker att det är positivt att många är intresserade av att vidareutbilda sig, men menar att det är under all kritik att de sökande inte får besked innan studiestart.

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Det är en stor brist som kan drabba enskilda personer hårt. Många har gjort stora prioriteringar, planerat om sitt liv och involverat sina familjer i beslutet, men när de inte får klara besked om pengarna är risken att de får skjuta upp sina planer eller helt tappar sugen. Dessutom blir det ett tapp på en högre nivå, att systemet tar längre tid att komma igång än vad som var tänkt.

Komplext regelverk

Omställningsstudiestödet

  • Bakgrunden är en uppgörelse mellan riksdagen och arbetsmarknadens parter om att fler personer ska kunna undantas från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS). För att kompensera för detta och göra det möjligt för både anställda och uppsagda att skola om sig och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden infördes omställningsstudiestödet.
  • Stödet motsvarar 80 procent av lönen upp till ett maxbelopp. Som mest kan det ge ett studiebidrag på 20 500 kronor i månaden (fyra veckor) före skatt.
  • Det finns även en kompletterande lånedel.

Men det är inte bara det oväntat höga söktrycket som har ställt till problem. Redan i remissvaret som CSN skickade till regeringen i september 2021 påtalade myndigheten att det komplexa och detaljerade regelverket för stödet skulle riskera att leda till långa handläggningstider.

För till skillnad från det traditionella studiestödet ställs många fler krav på den sökande som vill få omställningsstudiestöd, och alla dessa krav måste kontrolleras av handläggaren innan ansökan kan få godkänt.

– Vi har heller inte haft ett färdigt handläggningssystem utan våra handläggare får behandla ansökningarna manuellt vilket tar tid, påpekar Annika Fahlander.

7 500 väntar på besked

Inför vårbudgeten 2023 äskade CSN därför mer pengar från regeringen för att komma till rätta med problemen, men några pengar kom inte.

– Vi fick i uppdrag att effektivisera handläggningen, och våra medarbetare har verkligen ställt upp och lärt sig varandras jobb och avlastat och jobbat övertid, säger Annika Fahlander.

Trots det var det i september 2023 fortfarande 7500 personer som fortfarande väntade på besked om pengar för studier som skulle ha påbörjats i januari. Inför den verkligheten backade regeringen och meddelade att CSN i höstbudgeten får mer resurser. Totalt 110 miljoner kronor fördelat på tre år, jämfört med de 250 miljoner kronor som myndigheten hade begärt.

Tips från Sveriges Ingenjörer om du vill söka stödet

Börja med att ta kontakt med din omställningsorganisation. Där får man hjälp att göra en korrekt ansökan vilket underlättar CSNs handläggning och förhoppningsvis ger snabbare och klarare besked.

Din omställningsorganisation hittar du så här:

  1. Ta fram ditt lönebesked eller anställningskontrakt. Där står din arbetsgivares organisationsnummer (tio siffror).
  2. Gå in på hittaomstallningsorg.se och knappa in organisationsnumret i rutan så får du svar på vilken organisation du ska vända dig till.
  3. Alternativt kan du fråga din chef, din HR-avdelning eller ditt fackförbund.
  4. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal eller om du är egenföretagare tillhör du en ny offentlig  omställningsorganisation hos Kammarkollegiet.

– Vi har haft en löpande dialog med CSN och nu förstod vi att det inte räckte att prioritera om inom verksamheten utan att det fanns ett behov av att tillföra medel, säger Erik Scheller, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

– Det är uppenbart att handläggningstiderna är för långa, och de här medlen i kombination med att vi nu ger CSN i uppdrag att se över vilka regelförändringar som kan göras hoppas vi ska göra skillnad.

”Var beredd på länga väntetider”

På Sveriges Ingenjörer välkomnar Camilla Frankelius regeringens besked men hade önskat att det redan från början hade funnits en plan B ifall söktrycket hade blivit högre än beräknat.

– Vi hade också önskat att man hade reagerat tidigare från regeringens sida. Nu är vi glada att regeringen ändå har hörsammat att CSN behöver få ersättning, men vi vet ju också att det alltid tar tid att komma igång med ny bemanning och att det kommer vara tufft en tid framöver.

De nya pengarna kommer främst att användas för att anställa fler handläggare på CSN.

– På sikt behövs regelförenkling och ett utbyggt systemstöd för handläggningen, men att bli fler handläggare hjälper till i väntan på de mer långsiktiga åtgärderna, säger Annika Fahlander.

– Eftersom rekrytering och upplärning tar lite tid beräknar vi att det kommer att dröja innan det märks tydlig skillnad i förkortade väntetider, men exakt hur lång tid är svårt att säga i nuläget. Planerar man att söka bör man vara beredd på långa väntetider och se över om och hur man kan finansiera sig under väntan.

Den nya ansökningsomgången av omställningsstudiestödet öppnar på CSN den 1 oktober klockan 00.00. Mellan kl. 22.30 och 23.59 kommer ett digitalt väntrum att finnas på csn.se. Där kan du gå in och vänta på att ansökan ska öppna.

Karin Aase

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

En risk med att bli chef är att man hamnar efter i den tekniska utvecklingen. Hur hanterar man det om man vill gå tillbaka till tekniken? Så här svarar karriärcoachen.
Fler artiklar