Ny databas: Här behöver industrin flest ingenjörer

Industrirådet har kartlagt industrins rekryteringsbehov och en ny databas visar vilken typ av ingenjörer som efterfrågas i olika delar av landet. Foto: Astra Zeneca, Saab, SSAB och LKAB.

Nästan 6 av 10 industriföretag kommer behöva anställa de kommande tre åren. Och nu finns möjligheten att söka i en databas för att se vilken kompetens som industrin behöver mest och hur behoven skiljer inom landet.

Är du ingenjör och inriktad mot automation och projektledning? Är du dessutom intresserad av att jobba i norra Sverige? Grattis! Då kan du välja och vraka bland jobberbjudanden de närmaste åren.

Det beskedet får man genom att söka i en databas som Industrirådet har tagit fram. Den bygger på en stor enkätundersökning, som Demoskop på uppdrag av Industrirådet, har genomfört med industriföretag över hela landet.

– Industrirådet får ofta frågan om vilken kompetens som industrin behöver och frågan blev ännu mer aktuell när omställningsstudiestödet infördes, säger Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Industrirådet.

Den som söker omställningsstudiestöd behöver nämligen komplettera sin ansökan med ett yttrande från sin omställningsorganisation. TRR och de andra omställningsorganisationerna behöver därför kunna göra bedömningar av vilken kompetens som arbetsgivarna efterfrågar på sikt.

Topplista med mest efterfrågad kompetens

Li Ljungberg tror också att ingenjörer kan ha nytta av att söka i databasen.

– Det kan vara intressant är att utgå från sin egen inriktning och se vilka kompetenser som industrin efterfrågar och hur efterfrågan varierar mellan olika delbranscher och i olika delar av landet.

I databasen kan man filtrera på yrkesroll, exempelvis ingenjör inom kemi, IT, konstruktion, livsmedel och andra inriktningar. Därefter väljer man delbransch, exempelvis stora teknikföretag, mindre verkstadsföretag eller läkemedelsföretag.

Till höger på skärmen redovisas en topplista med de mest efterfrågade kompetenserna utifrån val av yrkesroll och delbransch. På en Sverigekarta ser man också var rekryteringsbehovet är störst.

Det är tydligt att industrin generellt har störst efterfråga på ingenjörer i Stockholms- och Göteborgsområdet men också i norra Norrland.

Li Ljungberg förklarar hur ingenjörer kan ta reda på vilken kompetens som industrin behöver i olika delar av landet. Foto: Karin Virgin.

– I norra Norrland svarade cirka hälften av arbetsgivarna att det har blivit mycket svårare att få tag i kompetens och omkring 30 procent anser att det geografiska läget gör det mycket svårare att rekrytera, säger Li Ljungberg.

Vilken speciell kompetens (inom varje ingenjörsinriktning) som efterfrågas varier mellan olika delbranscher.

Stora teknikföretag har exempelvis störst efterfrågan på IT-ingenjörer med kompetens inom produktionsledning och planering, mjukvaruutveckling och automation. Tekniktjänsteföretag har störst efterfrågan på IT-ingenjörer med kompetens inom programmering, systemdesign/systemutveckling och Internet of Things

Ingenjörer inom produktion toppar listan

Svaren från Demoskops enkätundersökning utgör både underlaget i databasen och i rapporten Industrins kompetensbehov 2024-2027.

I rapporten finns en sammanställning av ingenjörsinriktningarna som industriföretagen behöver mest de kommande tre åren. Tabellen nedan, som finns i rapporten, visar att ingenjörer inom konstruktion och produktion som kommer att vara mest efterfrågade.

Det här är industrirådet

Industrirådet består av industrins fem fackförbund och elva arbetsgivar- och branschorganisationer. Tillsammans arbetar man med att skapa goda förutsättningar för industriföretagen och anställda inom industrin, bland annat kring kompetensförsörjning.

1 kommentar

  • Jakob Lindelöf

    Va? Produktion? Var? Jag är produktionsingenör från Chalmers och tycker inte jag har märkt av några arbetsannonser för detta.

    30 april 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar