”Arbetskraftsinvandring konkurrerar – på det stora hela – inte om jobben”

Foto: Getty Images

Varje år beviljas flera tusen ingenjörer från länder utanför Europa arbetstillstånd i Sverige. Sveriges Ingenjörer tycker inte att det finns någon anledning att känna oro för lönedumpning men vill ändå att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra löpande kontroller.

Antalet ingenjörer från länder utanför Europa som beviljas arbetstillstånd i Sverige ökar. Det här oroar en del svenska ingenjörer som misstänker att det kan vara ett sätt för arbetsgivarna att sänka kostnaderna.

På Sveriges Ingenjörer är man inte oroad och ser istället positivt på arbetskraftsinvandringen.

Ellinor Bjennbacke, Sveriges Ingenjörer

– Vi vill underlätta rörligheten över gränserna för ingenjörer, både till och från Sverige. Vår bedömning är att arbetskraftsinvandringen – på det stora hela – inte konkurrerar om jobben för svenska ingenjörer eller påverkar lönerna på arbetsmarknaden, säger Ellinor Bjennbacke, avdelningschef för politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.

Men hon påpekar att det är absolut nödvändigt att löner och villkor för de utländska ingenjörerna inte är sämre än för ingenjörerna i Sverige. Och att det sker kontroller av detta.

Arbetstillstånd för personer från länder utanför EU utfärdas av Migrationsverket och berört fackförbund ska yttra sig över de villkor som arbetsgivaren erbjuder. Sveriges Ingenjörer granskar erbjudanden om lön och villkor för 400–500 ingenjörer i månaden. Är lönen som arbetsgivaren erbjuder för låg eller villkoren inte i linje med kollektivavtalen slår förbundet larm.

– Det här är det enda verktyg som vi som fackförbund har. Men det är viktigt att förstå att vi inte kan kontrollera vilka löner som i slutändan betalas ut, säger Ellinor Bjennbacke.

Migrationsverket kan utföra kontroller men har inget krav på sig att göra det i varje enskilt fall. Det tycker Sveriges Ingenjörer är otillräckligt.

– Vi vill att Migrationsverket får uppdraget att utföra löpande kontroller för att se att arbetsgivarna betalar ut de löner och erbjuder de villkor som de uppger.

Förbundet efterfrågar också mer detaljerad statistik från Migrationsverket.

– Det finns en mängd myter som florerar i debatten om arbetskraftsinvandring men utan statistik är det svårt att veta vad som är sant.

Lönerna för de utländska ingenjörerna är en brännande fråga men hur låga löner Sveriges Ingenjörer ”godkänner” utan att lämna en anmärkning menar Ellinor Bjennbacke att det inte går att ge ett svar exakt på. Eftersom det saknas minimilöner i kollektivavtalen sker en individuell bedömning i varje enskilt fall och man jämför med vad medlemmarna i Sveriges ingenjörer som har motsvarande utbildning och arbetserfarenhet tjänar.

– Det finns ingen formel för att räkna ut den nedre gränsen för vad en ingenjör som får arbetstillstånd i Sverige bör tjäna, man måste också ta hänsyn till villkoren. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren erbjuder fri bostad eller ett bostadsbidrag och då är det rimligt med en lägre lön, men inte annars, säger Ellinor Bjennbacke.

Om svenska ingenjörer får kännedom om att utländska ingenjörer på deras arbetsplats har anmärkningsvärt låga löner ska man agera, menar hon.

– Det bryter mot företagets lönepolicy och i första hand tycker jag att man ska kontakta Akademikerföreningen, om det finns en sådan.

Är det en liten arbetsplats som saknar förtroendevalda eller en facklig kontaktperson kan man göra en anmälan direkt till Migrationsverket. Men Ellinor Bjennbacke påpekar att det också kan vara svårt att bedöma om lönen är orimligt låg. Det kan finnas villkor i avtalet som kollegorna inte känner till som kompenserar en lägre lön, som exemplet med fri bostad.

Många arbetsgivare uppger att arbetskraftsinvandringen är nödvändig för att rekrytera spetskompetens men bland de ansökningar som Sveriges Ingenjörer granskar handlar det ytterst sällan om kompetens som inte redan finns i Sverige eller EU. I princip alla erbjudanden om arbetstillstånd som Sveriges Ingenjörer granskar gäller ingenjörer med kompetens som även finns på den svenska arbetsmarknaden.

– Det finns ingen definition av vad spetskompetens egentligen är. Kanske vissa arbetsgivare menar att all ingenjörskompetens är spetskompetens, säger Ellinor Bjennbacke.

Hon tror att arbetskraftsinvandringen delvis beror på arbetsgivarnas dåliga framförhållning. Arbetsgivarna måste lägga ner mer planering och resurser på kompetensutveckling av sina anställda.

– I branscher som ställer om finns en långsiktig planering av affärsstrategier men inte av kompetens. Många vaknar för sent och inser att de saknar teknisk kompetens inom nya områden och ser att den snabbaste lösningen är att anställa ingenjörer från andra länder. Här kan arbetsgivarna bli bättre, säger Ellinor Bjennbacke.

24 kommentarer

 • Ingenjör

  Rolig artikel. Läste nyligen en annan rolig artikel, den handlade om en rapport skriven av Petra Herzfeld Olsson, docent inom juridik med inriktning mot arbetsrätt. Ett utdrag ur artikeln: ”Även med hänsyn till arbetslivserfarenhet tenderar migranterna att ha lägre löner. Särskilt i IT-sektorn är det en markant skillnad i lönenivåer där den absoluta majoriteten av arbetskraftsinvandrarna hamnar bland i den lägsta fjärdedelen av lönespannet sett till hela sektorn.”

  Alltså är utländska IT- och dataingenjörer överrepresenterade i de lägre löneintervallen och sänker därmed medellönen. Jättekul.

  12 mars 2020
 • Skriver många utlåtanden till Migrationsverket

  Finns det någon som har en uppfattning om andelen nyanställda från ”tredje land” (utanför EU) till de stora svenska ingenjörsföretagen (isht Ericsson, Scania, Volvo AB, Volvo PV och ABB(visserligen schweiziskt bolag)) under de senaste 30 månaderna? Jag bedömer att denna siffra är så pass hög att faktiska ingångslöner tveklöst har påverkats i så måtto att de annars skulle ha stigit något mer!

  03 september 2019
 • Jonas

  Det är uppenbart att resultatet och artikeln är beställd av företagen. Så klart gäller tillgång och efterfrågan även ingenjörslöner! Alla som jobbat som konsult inom IT vet hur timpriserna har förändrats över 15-20 år. Flera medlemmar har frågat om varför tillgång/efterfrågan inte gäller löner, jag tycker att det är dåligt att inte Sveriges ingenjörer har svarat på den frågan! Karin Virgin, du har svarat på en av dom lätta kommentarerna, men inte på dom svåra och viktiga. Jag som medlem förväntar mig ett svar!!!

  29 augusti 2019
  • Karin Virgin

   Varför skulle en facklig medlemstidning skriva en artikel på beställning av arbetsgivare? Redaktionen har i den här artikeln valt att intervjua Sveriges Ingenjörers chef för politikutveckling och opinion för att få svar på förbundets syn på arbetskraftsinvandring. Ser förbundet någon risk för konkurrens om jobb och lönedumpning på grund av arbetskraftsinvandringen? Vilket ansvar har förbundet för att de utländska ingenjörernas löner är nivå med kollektivavtalen? Vad bör medlemmar göra som ser att att utländska ingenjörer har väsentligt lägre löner än svenska ingenjörer med motsvarande arbetsuppgifter? Du frågar varför tillgång och efterfrågan inte gäller löner för ingenjörer. Det är en bra och extremt viktig fråga som Sveriges Ingenjörer arbetar hårt för att hitta svaren på, inte minst inför vinterns avtalsrörelse. Redaktionen kommer att bevaka förbundets arbete kring detta.

   29 augusti 2019
   • Jonas

    Hur tillgång (arbetskraft) och efterfrågan (arbeten) påverkar priserna (lönerna) är välkänt och inte något man måste ”arbeta hårt för att hitta svaret på”. Jag hade förväntat mig att man på SI hade svarat logiskt på kommentarerna och inte svarat med någon hal ologisk politikersmörja!

    30 augusti 2019
   • Mikael Palmkvist

    Det finns problem i SI beskrivning angående arbetskraftsinvandring.
    1) Att bli anställd via konsultbolag som också måste gå via förutbestämmda konsultförmedlare vars syfte är att bara rulla tummarna medan pengarna rullar in.
    konsultarvodet har legat still och inte ökat med inflationen. Det är arvodet som bestämmer lönenivån eller konsultbolagen själva använder de ramavtal för inhyrda konsulter som lätt kan åberopa olika anledningar till att inte förlänga uppdraget.
    Denna ”risk” och centralisering gör det lätt för uppdragsgivarna att hålla nere timpriset. Nästan inga ”konsulter” får några kollektivavtal, fackföreningen kan inte förhandla om någonting utan ett riktigt avtal.
    2) Då det är uppdragsgivaren som bestämmer vem som får uppdraget och vilka villkor så har fackföreningarna inget att säga till om. Arbetskraftsinvandring som SI gillar pressar ner löneökningar som flera rapporter har lämnats in.
    3) Idag är det meningslöst att vara med i facket då den inte kan påverka något. Värre är ju att de stödjer nu arbetskraftslinjen vilket är sorgligt.

    Jag är äldre motsvarande civilingenjör och blir ofta utsorterad när man söker uppdrag trots mycket goda kunskaper, erfarenhet och kompetens inom utvecklingsbranschen. De gör detta då via en förmedlare och då kan uppdragsgivaren inte bli anklagad om åldersdiskriminering. Sedan kan det finnas inre konflikter mellan små och större konsultbolag genom att psyka ut de små som inte har mycket att sätta emot. Uppdragsgivaren bryr sig inte för det ligger inte i deras bord trots att projekten kan haverera pga diskriminering.

    Jag undrar varför någon är med i facket om de inte hjälper sina medlemar?

    31 augusti 2019
  • Kim Samuelsson

   Nja, nog inte troligt att artikeln är ”beställd” av företagen. Däremot är det (o)lustigt att notera att Sveriges Ingenjörer i många avseenden verkar driva samma linje som Svenskt Näringsliv vad det gäller arbetskraftsinvandring.

   Jag skulle dock tro att dessa två organisationer gör det av olika anledningar:

   * Svenskt Näringsliv gör det för att öka utbudet av ingenjörer som de kan anställa till låga löner. Det pressar naturligtvis även ner lönerna för svenska ingenjörer. => Större vinster för företagen.

   * Sveriges Ingenjörer gör det troligtvis främst för att kunna öka antalet medlemmar. => Medlemsintäkterna ökar => Tjänstemännen anställda på SI:s kansli (till stor del ekonomer och jurister) kan öka sina egna löner. Dvs samma anledning som att de inte gör något för att försöka minska antalet utbildningsplatser på ingenjörsutbildningarna, trots att många medlemmar vittnar om hur överutbudet på ingenjörer pressar ner ingenjörernas löner.

   Jag har åtminstone svårt att se någon annan rimlig förklaring till att SI driver denna linje, när det är så negativt för deras medlemmar. Men om SI vill upplysa oss om deras motiv får de gärna göra det. I artikeln hittade jag dessvärre inte mycket matnyttiga förklaringar från SI. Inte heller i de vaga ”politikersvaren” från SI i kommentarsfältet. Det samlade intrycket är därför snarast att de vill dölja sina verkliga motiv.

   04 september 2019
   • Karin Virgin

    Det är helt riktigt att Sveriges Ingenjörer vill växa men några riktade rekryteringssatsningar mot arbetskraftsinvandrare förekommer inte. Det låter som en avancerad konspirationsteori. Skälet till att Sveriges Ingenjörer vill vara ett stort fackförbund handlar om att vara en stark motpart vid förhandlingsbordet. Det ökar möjligheterna att få fram avtal som ger medlemmarna bättre villkor och löneutveckling. Sveriges Ingenjörer tillämpar Teknikavtalet för sina kanslianställda och löneutvecklingen ligger i nivå med märket. Något annat vore otänkbart.

    04 september 2019
    • Jimmy

     Att öka antalet medlemmar kommer knappast hjälpa vid förhandlingsbordet om sättet att göra de är att ta in helt nya ingenjörer till arbetsmarknaden (nyexaminerade eller arbetskraftsinvandring). Har nämnts flera gånger nu, tillgång och efterfrågan gäller även för ingenjörer.

     De ni borde vilja öka är andelen av de redan yrkesföra ingenjörerna. Men de verkar ni inte jobba mot. Då ni går samma linje som svenskt näringsliv och önskar fler utbildningsplatser och ökad arbetskraftsinvandring.

     04 september 2019
 • Anonym

  Hej,

  Jag är en ingenjör, kommer från utanför Europa. Jag har pluggat civilingenjör i maskinteknik, jobbat i 8 år i samma företag och det går inte att jämföra min lön med IT ingenjörer tex från Indien. Deras lön är 15-30 k SEK mer än min. Fast de har bara bachelors utbildning och lika lång yrkeserfarenhet. Jag fattar inte hur det kan anorm skillned mellan oss. Däremor jobbar jag på produkten på de företaget lever på. Jag förstår att det finns ”många” civilingenjörer men jag har en speciell fokus som inte så många har.

  Jag vet att mina kollegor som är från Sverige tjänar ungefär lika mycket som jag. Visst jag låter lite surt men jag bryr mig inte så mycket 🙂

  29 augusti 2019
  • Karin Virgin

   Det du beskriver är ett allvarligt exempel på lönediskriminering. Jag tycker att du ska ta upp frågan med Akademikerföreningen på din arbetsplats. Finns det ingen fackligt förtroendevald – kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning. Telefon: 08-613 80 00.E-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

   29 augusti 2019
 • Alexander

  ”på det stora hela”

  Ja, på det stora hela i Sverige så ökar förmodligen medellönen när ingenjörer invandrar. Men för sveriges ingenjörer fungerar det precis tvärtom.

  Jag jobbar själv med IT i Stockholm och alla de utlänningar jag är vän med berättar själva att de måste byta jobb 2-3 ggr för att landa på en bra lön.

  ”Sveriges Ingenjörer tycker inte att det finns någon anledning att känna oro för lönedumpning”

  Tycker? Har ni någon statistik på det här? Självklart leder det jag skrev ovan till lönedumpning och det är definitivt något jag och andra måste oroa oss för.

  29 augusti 2019
  • Sura Ingenjören

   Byta jobb 2-3 gånger för att få upp lönen är väl standard för alla yrkesgrupper?

   Däremot undrar jag hur den i det närmaste obegränsade tillgången till ingenjörer påverkar kraven för juniorjobb. Idag verkar företagen anse det helt normalt att en junior har 2-7 års arbetslivserfarenhet.

   29 augusti 2019
  • Ellinor Bjennbacke

   I de yttranden vi inkommer med till Migrationsverket, som rör uppehålls- och arbetstillstånd, bedömer vi huruvida ingenjörer som kommer till Sverige från tredje land har jämförbara anställningsvillkor med svenska ingenjörer som jobbar på företag som är bundna av kollektivavtal. Ett av syftena med det arbetet vi utgör är just att förhindra lönedumpning. Dock är detta inte en kontroll av huruvida anställningserbjudandet efterlevs. Här menar vi att Migrationsverket borde få ett utökat uppdrag att utföra löpande kontroller, i syfte att säkerställa att villkoren också faktiskt efterlevs.

   29 augusti 2019
 • Sanna Jacobi

  Enligt reglerna för arbetskraftsinvandring ska berört fackförbund i sitt yttrande till Migrationsverket uttala sig om de anser att lönen som erbjuds den arbetssökande är lägre än praxis på arbetsmarknaden.

  I slutändan måste Sveriges Ingenjörer (SI) därför ha en fast policy för hur man ska avgöra om man anser att lönen är för låg eller ej. Jag har talat med förtroendevalda representanter för SI på min arbetsplats. Enligt dem är SI:s grundpolicy att lönen inte får vara under den lägsta 10:e percentilen enligt SI:s lönestatistik (för den ålder och utbildning som den arbetssökande har). Får den arbetssökande exempelvis fri bostad sänks den lägsta accepterade lönen sedan i motsvarande grad, vilket även framgick av artikeln.

  Nu undrar jag om SI centralt kan bekräfta att det är denna policy som de tillämpar?
  Om ja => Ser SI inte en risk att detta pressar mer lönerna för SI:s medlemmar, när gränsen för lägsta accepterade lön sätts så lågt?
  Om nej => Vilken percentil enligt lönestatistiken tillämpar SI då?

  29 augusti 2019
  • Ellinor Bjennbacke

   Vi värnar självklart alltid kollektivavtalsmodellen för lönesättning och anställningsvillkor. För oss är det av största vikt att lön sätts i förhandling, främst lokalt på företagen. Vi vill inte att det ska införas eller fastställas minimilöner i kollektivavtal för ingenjörer. Därför sker också en individuell bedömning i varje enskilt fall där såväl lön, pensionsvillkor som försäkringar vägs samman och jämförs med villkor för medlemmarna i Sveriges ingenjörer som har motsvarande utbildning och arbetserfarenhet.

   29 augusti 2019
   • Jimmy

    De där var ett riktigt politiker svar..
    Tycker du ska försöka igen och ge ett faktiskt svar.
    Stämmer de med att ni jämför med 10:e percentilen när ni jämför mot SI:s lönestatistik för motsvarande utbildning och arbetserfarenhet? Om de inte är 10:e percentilen vilken nivå är det då ni använder?

    30 augusti 2019
 • Nisse R

  Om tillgången på IT-arkitekter etc. ökar med 3-4000/år så håller det förstås ner lönerna eller skulle inte normal tillgång-efterfrågan logik gälla här? Det är säkerligen bra för Sverige men inte för guppen som konkurrensutsätts, alltså era medlemmar. Vänligen visa på något som pekar på det motsatta.
  Vem betalar för fackförbundens granskning? Det gör väl av företagen, inte vi medlemmar via medlemsavgifterna, eller?

  29 augusti 2019
  • Ellinor Bjennbacke

   Då arbetskraftsinvandring från tredjeland – vad gäller just gruppen ingenjörer – är förhållandevis liten, har den också relativt liten påverkan på ingenjörslöner på svensk arbetsmarknad.

   Om Migrationsverket anser att det behövs ska de inhämta ett yttrande från fackliga organisationer gällande erbjudanden om lön och anställningsvillkor. Vi får ingen ersättning för detta arbete. Vi yttrar oss för att värna den svenska modellen och den lönesättningsmodell vi har för ingenjörer.
   Dock skulle vi gärna se att Migrationsverket också får i uppdrag att utföra kontroll under löpande period av uppehålls- och arbetstillstånd. För att på så sätt säkerställa att det anställningserbjudande – som vi som facklig part yttrat oss kring – också är det som faktiskt gäller i praktiken. Vi anser också att det bör införas en rutin för arbetsgivare att vid varje förändring av anställningsvillkor, meddela Migrationsverket detta.

   29 augusti 2019
   • Sura Ingenjören

    Vad jag kan se är arbetskraftsinvandringen någonstans mellan 1 och 3 gånger det antal som utexamineras i Sverige. Jag skulle inte kalla detta ett försumbart antal.

    29 augusti 2019
 • Kim Samuelsson

  ”Vår bedömning är att arbetskraftsinvandringen – på det stora hela – inte konkurrerar om jobben för svenska ingenjörer eller påverkar lönerna på arbetsmarknaden, säger Ellinor Bjennbacke, avdelningschef för politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.”

  Vad har SI för grund för detta påstående? Vilken fakta har de som underlag för denna slutsats? Jag hittar inget i artikeln som förklarar detta påstående.

  Menar Sveriges Ingenjörer att principen om tillgång och efterfrågan inte gäller för just ingenjörer när det gäller effekten på lönerna?

  29 augusti 2019
  • Ellinor Bjennbacke

   Då arbetskraftsinvandring för ingenjörer från tredjeland är förhållandevis liten, har den också relativt liten påverkan på ingenjörslöner på svensk arbetsmarknad. Men självklart är det av stor vikt att vi säkerställer att löner och anställningsvillkor för de utländska ingenjörer som kommer till Sverige ska vara desamma som för övriga ingenjörer på svenska marknad. Vårt arbete kring yttrande rörande anställningserbjudande, är en del i att söka säkerställa detta. Men vi anser också att Migrationsverkets bör få i uppdrag att utföra kontroller under löpande period av uppehålls- och arbetstillstånd. För att på så sätt säkerställa att det anställningserbjudande – som vi som facklig part yttrat oss kring – också är det som faktiskt gäller i praktiken.

   29 augusti 2019
   • Sebastian

    400-500 per månad låter jättemycket! Vilken siffra skall det jämföras med för att bli förhållandevis liten?

    29 augusti 2019

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar