Ingenjörs- och läkarstudenter möts om innovationer i vården

I november arrangerades iMedgine Innovation Weekend där ingenjörs- och läkarstudenter löste problem tillsammans. Foto: Lina Strand Backman

För att hitta de riktigt vassa idéerna som löser vårdens utmaningar behöver läkare och ingenjörer jobba tillsammans. Det är något som studenter på Chalmers och Sahlgrenska tagit fasta på. I november arrangerade de en workshop där ingenjörs- och läkarstudenter löste problem tillsammans.

David Johnsson läser till civilingenjör på Chalmers. Det var när han tillsammans med andra ingenjörsstudenter gjorde sin kandidatuppsats på Sahlgrenska som han, och ST-läkarna som var deras kontaktpersoner på sjukhuset, fick upp ögonen för styrkan i att samarbeta över yrkesgränserna.

David Johnsson, ingenjörsstudent.

– Läkare och ingenjörer bär på två olika men väldigt värdefulla kompetenser. Men det är när vi jobbar tillsammans som vi kan ta de stora stegen framåt, förklarar han.

Samarbete över yrkesgränserna

Under året har han därför engagerat sig i Team iMedgine. Det är ett projekt som vill väcka intresset för innovation inom sjukvård bland både medicinare och teknologer – och knyta samman de båda kompetenserna. Projektteamet består av två ingenjörsstudenter, två ST-läkare samt en läkarstudent.

– Vi tror att samarbete över yrkesgränserna är helt nödvändigt för att klara de utmaningar som vården står inför. Vi behöver leverera bättre lösningar som främjar patienterna och som gör att vi använder sjukvårdens resurser på ett mer effektivt sätt.

I november arrangerade de iMedgine Innovation Weekend, en helg fylld av både föreläsningar och kreativa övningar. 15 ingenjörsstudenter och 15 läkarstudenter från Chalmers respektive Sahlgrenska akademin, var på plats. Vissa är i början av sina studier medan andra redan är inne på sina sista terminer.

Överträffade alla förväntningar

Föreläsningarna tog upp praktiska ämnen kring företagande, juridik och AI och under workshopen fick studenterna teama ihop i mindre grupper och träna sina kreativa muskler. Uppdraget var att lösa ett konkret problem: Att hitta lösningar för att förbättra kommunikationen mellan läkare och patient under en vårdprocess.

Märta Blide och Isabella Sykkö spånar idéer. Foto: Lina Strand Backman

Många olika idéer kom fram, allt från nya system till en idé att använda sig av röstassistent, och inspirationen flödade.

– Det var ett otroligt engagemang bland alla som var med, det överträffade alla våra förväntningar – som ändå var rätt högt ställda innan. För oss blev det tydligt vilken potential som finns i att samarbeta på det här sättet, berättar David Johnsson.

”Vårdteam” får en bredare innebörd

Responsen på dagen blev bra och projektgruppen funderar nu på hur de kan gå vidare. Förhoppningen är att kunna arrangera en fortsättningsdag för de som var med vid det här tillfället, men även att kunna arrangera en ny weekend för nya deltagare.

Uppdraget under workshopen var att hitta lösningar för att förbättra kommunikationen under en vårdprocess. Foto: Johanna Kurzwelly

– Vi tror starkt att begreppet ”vårdteam” i framtiden kommer att ha en bredare definition än idag och inkludera betydligt fler yrken än enbart vårdprofessioner. Därför behöver vi,  ingenjörer och läkare, mötas och hitta samarbetsytor redan under vår grundutbildning, förklarar David Johnsson.

Bidra till en bättre vård

David Johnsson konstaterar att vården står inför stora utmaningar, allt från brist på personal till växande vårdköer. Teknik och innovationer kan bidra till att resurserna kan användas på ett mer effektivt sätt. Men vägen dit måste ske genom samarbete.

– Av det jag sett så är systemen inom vården sällan utformade utifrån användarnas behov. Min förhoppning med det här projektet är att vi kan väcka intresset och det kan bidra till en mer effektiv och bättre vård, säger David Johnsson.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Fem KTH-studenter tävlar i sommarens OS

Fem KTH-studenter tävlar i sommarens OS

När Olympiska spelen i Paris drar i gång den 26 juli finns inte mindre än fem KTH-studenter i den svenska truppen. Vid sommar-OS för tre år sedan fanns en KTH-student bland de tävlande.
Fler artiklar