Cykel som förmån – hur funkar det?

Foto: Mostphotos

Den 1 januari 2022 infördes en skattelättnad för så kallade förmånscyklar – när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda. Men hur fungerar det att skaffa cykel via jobbet? Och är det bra?

Förmånscykel innebär att man leasar en cykel och det vanligaste är att det görs under en period på tre år. Både vanliga cyklar och elcyklar kan väljas som förmånscyklar, men inte elsparkcyklar. Kostnaden för cykeln dras på den anställdas bruttolön, alltså före skatt.

– Arbetsgivaren tecknar ett ramavtal med en leverantör. Men ingen förbinder sig att avropa ett visst antal cyklar, berättar Jens Hagman, vd för Green Benefits, som är en av ganska många leverantörer av förmånscyklar.

Han berättar att de anställda sedan kan välja och beställa en förmånscykel. Hos Green Benefits sker det oftast under två ”beställningsfönster” per år – två veckor på våren och två veckor på hösten. Hos Green Benefits väljer ungefär 40 procent en elcykel.

Hur många arbetsgivare som erbjuder den här förmånen finns det inga samlade uppgifter om, men några mer ingenjörstäta arbetsplatser som har det är WSP, Trafikverket och Teledyne Flir.

Kostnaden dras från lönen

Kostnaden för förmånscykeln dras alltså från lönen före skatt, som ett bruttolöneavdrag.

Det finns olika exempel på hur stort bruttolöneavdrag som görs. Sportson, som också är leverantör av förmånscyklar, ger två exempel på sin hemsida:

För en vanlig cykel värd 8 000 kronor blir bruttolöneavdraget 195 kronor per månad. För den som har en skattesats på 33 procent motsvarar det en nettokostnad på 131 kronor, och om man har så hög inkomst att man betalar 50 procent i skatt så motsvarar det en nettokostnad på 98 kronor.

För en elcykel för 20 000 kronor är bruttolöneavdraget i stället 475 kronor per månad (nettokostnad 318 kronor vid 33 procents skatt och 238 kronor vid 50 procents skatt).

Förmånsskatt bara för dyrare cyklar

Tidigare har den som har en förmånscykel förmånsbeskattats för hela förmånen. Men från den 1 januari 2022 finns en skattelättnad som innebär att man bara beskattas för den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår.

Förmånsvärdet består av cykelpriset, kapitalkostnad och eventuella reparationer och utbyte av till exempel batteri till elcyklar. Avdraget gäller inte tillbehör, utan de förmånsbeskattas som tidigare.

Skatteverket ger två exempel på beräkning av förmånsvärdet:

Det ena är för en cykel för 5 000 kronor som beräknas hålla i sex år. Då är förmånsvärdet knappt 1 200 kronor per år, vilket göra att man inte betalar någon förmånsskatt.

För en elcykel med ett marknadsvärde på 15 000 kronor och där batteriet byts vartannat år beräknas förmånsvärdet till knappt 3 800 kronor, vilket gör att man beskattas för ett förmånsvärde på knappt 800 kronor (3 800 minus 3 000). Vid en skattesats på 30 procent blir skatten alltså 240 kronor per år, vid 50 procent 400 kronor.

Se hela beräkningarna här.

Det man ska vara medveten om är att belopp som man inte betalar skatt på heller inte är pensionsgrundande.

Köpa loss cykeln eller lämna tillbaka

Efter att perioden på tre år har gått väljer man om man vill köpa loss cykeln eller lämna tillbaka den. Köper man loss den så gör man det till marknadsvärdet – som inte går att säga i förväg.

Det här leder till många frågor eftersom man inte kan veta vad man totalt kommer att ha betalt för cykeln.

Jens Hagman på Green Benefits konstaterar att han ju talar i egen sak, men menar att den som vill köpa loss sin cykel kan vara lugn. De som köpt loss sin cykel från hans företag har totalt fått en rabatt på minst 20 procent jämfört med butikspriset.

– Om vi ska ta tillbaka cykeln så innebär det många kostnader, så för vår del är det bättre om man köper ut den och därför sätter vi ett lågt pris. Det är inte en enda som haft förmånscykel via oss som inte tjänat på det.

WSP inne på sin andra beställningsomgång

Konsultbolaget WSP började erbjuda förmånscykel till sina anställda inför sommaren 2021. I den första omgången var det ungefär 100 personer som tog erbjudandet. Nu pågår en ny beställningsomgång och hittills har cirka 50 personer tagit erbjudandet.

– Vi införde förmånscykel för att det verkligen ligger i tiden och vi ser detta som en del i arbetet med att minska våra koldioxidutsläpp, vara en attraktiv arbetsgivare och främja vår hälsa, säger Linda Kaitfors, HR-specialist på WSP.

Eftersom WSP har samma upplägg som de flesta andra, att man betalar för cykeln under 36 månader, så är förmånen bara öppen för tillsvidareanställda. Slutar man sin anställning inom den tiden kan man antingen köpa loss cykeln till marknadsvärdet eller lämna tillbaka den, och då betala en avgift.

Linda Kaitfors tycker att det är en fantastisk förmån.

– Men så klart måste man som individ själv ta ställning till om man vill hyra sin cykel eller köpa den själv privat, säger hon.

Titta och testa när du väljer

Ismail Ahmed

Ismail Ahmed

En som nappade på erbjudandet med förmånscykel är bygg- och projektledaren Ismail Ahmed.

– Jag var inne på att köpa en elcykel privat. Då kom den här möjligheten via WSP och det tyckte jag lät bra. Att ta ut en förmånscykel via WSP är bättre än att betala 20 000 kronor själv.

Han valde att också köpa till cykelbarnstol, hjälmar och tog en försäkring som reducerar självrisken i hemförsäkringen. Dessutom ingår service en gång per år.

Ismail Ahmed tycker att det belopp som dras på månadslönen känns väldigt rimligt. Han har inte bestämt än om han tänker köpa loss cykeln när de tre åren har gått, utan det får han se då.

Till andra som tänker använda den här förmånen så är hans råd att titta på plats i butik eller där företaget visar upp cyklarna man kan välja.

– Då kan man se vad som passar, testa cyklar och bolla idéer med personalen så att man får den cykel man önskar. Utgå från vad du ska använda cykeln till och om den finns i lager. Jag ville inte vänta utan ville få cykeln snabbt.

4 kommentarer

 • Jonas

  Jag undrar om det inte går lika bra att företaget köper cykeln direkt av valfri cykelhandlare för att sedan låta den anställda använda den för eget bruk. Den lösningen borde ge större valfrihet och möjlighet till en lägre kostnad jämfört med om man använder en leverantör av förmånscyklar.

  04 april 2022
  • Karin Thorsell

   Hej Jonas, Nu har jag kollat med Skatteverket som svarar så här:
   ”Det går bra att arbetsgivaren köper cykeln direkt av valfri cykelhandlare och låter den anställda använda cykeln för eget bruk. En förutsättning för skattefrihet är att arbetsgivaren direkt betalar kostnaden för cykeln, antingen genom att köpa, hyra eller leasa den.
   Viktigt är att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Det innebär att erbjudandet från arbetsgivaren ska rikta sig till alla som är tillsvidareanställda.
   Beräkningen av förmånsvärdet etc. görs precis likadant.”
   /Karin Thorsell, redaktionen

   04 april 2022
   • Fredrik

    Hej
    Skatteverket räknar med att en cykel håller i sex år. Betyder det att om man har tillgång till cykeln, enl. ovan, att man ska bli förmånsbeskattad i sex år förutsatt att man är anställd så länge och har tillgång till cykeln.
    En annan praktisk fråga som är viktig, vem ska försäkra cykeln? Företagsförsäkringar verkar bara gälla om cykeln finns på arbetsplatsen, dvs blir den stulen hemma hos arbetstagaren gäller den inte. Privat (hemförsäkring) verkar inte vilja försäkra cykeln om den inte är ägd av arbetstagaren.

    22 augusti 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar