Lär dig jobba smartare – inte hårdare

Ett hållbart arbetsliv handlar om att ha balans i livet. Livet måste kunna levas parallellt med arbetet, inte bara på helger och semestrar. Foto: Getty Images

Livet är så mycket mer än späckade arbetsdagar. För att få balans i tillvaron måste vi hitta sätt att jobba smartare, med utgångspunkt från våra värderingar – vi måste utveckla vårt SQ. Det är budskapet i Catharina Sjögren Froborgs nya bok Arbeta mindre, Lev mer.

Catharina Sjögren Froborg är civilekonom i grunden men har de senaste 15 åren arbetat med ledarskapsutveckling för både medarbetare, chefer och team. Hon konstaterar att tempot i arbetslivet ofta är väldigt högt. Fokus ligger på att skapa resultat, att springa fort och prestera.

Catharina Sjögren Froborg är aktuell med boken Arbeta mindre, Lev mer.

Men att bli mer effektiv i sitt arbete handlar inte om att jobba längre arbetsdagar, pressa in fler möten och skicka många mejl. Det handlar om något helt annat.

– Du blir inte mer effektiv för att du jobbar 12-timmarsdagar, din hjärna har inte energi för det. Knepet för att få en bättre balans i livet är att jobba smartare och på rätt sätt.

Fokus på det som är viktigt

I grunden handlar det om att hitta sätt att arbeta där vi fokuserar på det viktiga, att vi lär oss att prioritera, stänga av distraktioner och att jobba utifrån tydliga mål och visioner. Men det handlar också om att i största möjliga mån arbeta med uppgifter, arbetsområden och företag som ger oss en känsla av att det är meningsfullt.

För att kunna göra det måste man börja med att förstå sig själv och sina drivkrafter.

I boken Arbeta mindre, Lev mer vill Catharina Sjögren Froborg visa hur vi kan få mer balans i livet genom att utveckla den intelligens som står för mening, syfte och värderingar – alltså vår själsliga intelligens, SQ.

– Jag vet att många reagerar på begreppet och tycker att det låter flummigt. Men på samma sätt som EQ var flum på 90-talet tror jag att SQ kommer att vara ett ”need to know”-begrepp framöver.

Omfattar hela människan

Vad är då SQ? De flesta av oss känner till IQ, som handlar om det rationella och det vi tänker, och även EQ, som rör våra känslor och det vi känner. Dessutom finns PQ, den intelligens som handlar om det fysiska – om motion, andning och alla viktiga signaler som kroppen ger oss.

Vad är SQ?

Illustratör: Anna Lagerström

SQ är en intelligens som står för mening, syfte och värderingar och handlar om vår förmåga att knyta ihop IQ, EQ och PQ till en helhet. Förkortningen SQ står för själslig intelligens.

SQ är vår förmåga att knyta ihop alla dessa intelligenser till en helhet.

– SQ handlar om vem du är innerst inne och vad du behöver för att leva livet fullt ut, förklarar Catharina Sjögren Froborg.

Hon konstaterar att SQ inte bara är relevant på det personliga planet, utan att det är ett begrepp som chefer och företagsledare måste förhålla sig till för att vara attraktiva som arbetsgivare.

Riskerar att få svårare att rekrytera

I en undersökning som presenterades på World Economic Forum 2022 konstaterade forskare att människor i allt högre grad vill arbeta för företag som står för sina värderingar. Företag som inte värderar sin personal eller strävar efter att skapa meningsfullhet i arbetet riskerar därmed att tappa personal, få svårare att rekrytera toppkandidater och svårare att stå sig i konkurrensen om attraktiv arbetskraft.

– När jobbet känns meningsfullt får du lojala, produktiva medarbetare som skapar resultat. När vi jobbar för något vi brinner för då gör vi det med lätthet. Därför tror jag att företag som förstår vikten av SQ får en konkurrensfördel, poängterar Catharina Sjögren Froborg.

Ett hållbart arbetsliv handlar också om att ha balans i livet. Allt fler, inte minst efter pandemin, vill ha ett arbete där man efter arbetsdagen har både tid och ork till familj och fritid. Livet måste kunna levas parallellt med arbetet, inte bara på helger och semestrar.

På vilket sätt kan då SQ bidra till att vi får mer utrymme att leva istället för att ”bara” arbeta?

– Nutidens nya valuta är tid. Tid som vi utnyttjar bättre när vi är mer närvarande och fokuserade, vilket är en del av den själsliga intelligensen. Det ger dig utrymme att leva livet på det sätt du vill leva, säger Catharina Sjögren Froborg.

Konkret på arbetet handlar det om att lyfta blicken och hjälpa din hjärna att planera, fokusera och prioritera. Och att vara närvarande i nuet. Catharina Sjögren Froborg ger fem konkreta tips:

  1. Fokusera. Distraktion tröttar ut din hjärna. Stäng därför av alla kommunikationskanaler när du behöver tid för att tänka eller utföra strategiska uppgifter.
  2. Belöna dig själv. Hjärnans yttersta lag är ”minimera hot och maximera belöning”. Hjälp hjärnan att ta tag i de svåra uppgifterna genom att lägga in delmål, så att hjärnan får sina dopaminkickar och upplever den maximerade belöningen.
  3. Se till att få återhämtning. Våga koppla ner, det hjälper dig att vara effektiv när det behövs.
  4. Gör en sak i taget. Multitasking gör oss mindre effektiva. När vi multitaskar tar det längre tid och det blir fler fel.
  5. Undvik prokrastinering. Gör de viktigaste uppgifterna först, även om de känns jobbigast.

– Undvik distraktion, som plingande mejl och notiser. Gör en sak i taget och börja med det viktigaste, inte det lättaste. Ju mer medveten du är om vad som stressar och distraherar dig, desto mer kan du styra över dig själv och bli mer effektiv i din vardag, poängterar hon.

Börja med grunden

Utveckla ditt SQ

Värderingar. Ta reda på vilka värderingar som är viktiga för dig. Då kan du lättare ta beslut och stå för dina val i livet.

Effektivitet. Arbeta smartare, och därmed mindre. Använd din hjärna rätt och undvik exempelvis distraktion som stjäl enorma mängder tid.

Helikopterperspektiv. Utöka din förmåga till helikopterperspektiv. Då ser du lättare den större bilden och kan ta smartare beslut.

Men för att utveckla sin SQ behöver man jobba på flera plan. Catharina Sjögren Froborg förklarar att grunden handlar om att utveckla sin självkännedom, att bli medveten om vad som är viktigt för dig i livet, vilka dina drivkrafter och värderingar är.

Nästa steg är medvetenheten om omvärlden. Att se din roll i relation till andra, skapa bättre beteenden, starkare kommunikation med andra och att även se och uppskatta olikheter.

Tredje steget är utveckling. Att ha ett ”growth mindset”, att inte vara rädd för fel och misstag utan att hela tiden växa och lära sig av sina erfarenheter.

Skapa ett hållbart liv

Detta är förutsättningarna för att kunna lyfta blicken och jobba mer medvetet med det som är viktigt i livet.

– SQ som verktyg gör det lättare att skapa ett hållbart liv, ett liv där du har balans, känner en betydelsefull mening, energi, glädje och är förankrad i dina innersta värderingar. Det hållbara livet är motsatsen till ett liv i stress med känslan av meningslöshet, trötthet och att du springer i ett ändlöst ekorrhjul.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar