Hållbarhet och chefsfrågor vinnare i Ingenjörsvalet

Patricia Quaglia och Sofia Johannesson
Patricia Quaglias lista Ingenjörer för ett hållbart samhälle och Sofia Johannessons Chef och ledarskap ökade mest i Ingenjörsvalet.

Årets Ingenjörsval är avgjort. Ericssonlistan blev störst, men störst ökning fick Ingenjörer för ett hållbart samhälle. Av de helt nya listorna lyckades Chefer och ledarskap bäst. Dessutom var det fler som röstade i år än i de två senaste valen.

Efter att 6,6 respektive 6,7 procent av medlemmarna i Sveriges Ingenjörer röstat i valen till Ingenjörsfullmäktige 2014 och 2018, så tog valdeltagandet i år i alla fall ett litet hopp uppåt – till 8,4 procent.

– Vi har vänt trenden. Vi lyckades få lite större intresse för medlemsdemokratin, säger Per Beremark i Sveriges Ingenjörers valberedning. Men han säger också att förbundet måste jobba vidare för att fler ska vilja rösta fram vilka som ska sitta i Ingenjörsfullmäktige.

Två saker som påverkat valdeltagandet i år är att man skickat ut sms-påminnelser och gjort inlägg i sociala medier. Varje gång något av det har gjorts har det direkt gått att se hur antalet röster ökat.

Ensam om att öka med två mandat

Alla listor som ställde upp i valet kom in och fick allt från 1 till 9 mandat. Ericssonlistan blev störst med 9 av Ingenjörsfullmäktiges 81 mandat. (se hela mandatfördelningen i listan längst ner)

Bara en av listorna som redan suttit i Ingenjörsfullmäktige lyckades öka med 2 mandat, nämligen Ingenjörer för ett hållbart samhälle. De får nu 7 mandat och blir den näst största listan i fullmäktige (med lika många mandat som Klöver dam).

Tillträder i augusti

Ledamöterna som nu har valts tillträder den första augusti och det första Ingenjörs-fullmäktige för mandatperioden äger rum i november.

Av de valda har cirka 25 procent inte haft en ordinarie plats tidigare. 55 procent är män och 45 procent kvinnor.

För varje röst i Ingenjörsvalet skänks 10 kronor till Ingenjörer utan gränser. Med drygt 12 000 som röstade så kommer drygt 120 000 kronor att lämnas över vid en ceremoni under maj 2022.

Patricia Quaglia, som är kontaktperson för Ingenjörer för ett hållbart samhälle, säger att det är två huvudorsaker till att deras lista har ökat.

– Klimatfrågan och hållbar utveckling som vi propagerar för är akuta behov. För mig är det tydligt att vi ingenjörer har mycket att göra och bidra med på det området.

– Vi behöver hitta ingenjörsmässiga smarta lösningar på problem både i Sverige och globalt. Det här är frågor som Sveriges Ingenjörer borde driva gentemot beslutsfattare i Sverige och EU.

Att de som står med på listan är väldigt engagerade är den andra delen i att det gått bra. De har jobbat hårt för att propagera för listan, för hållbarhet och för att medlemmar ska rösta – och därmed bidra till Ingenjörer utan gränser. (se faktaruta)

– Vi har också en bra blandning med unga och äldre på vår lista.

”Värnar om chefsfrågorna”

Av de helt nya listorna som ställde upp i valet blev Chefer och ledarskap störst med 3 mandat.

– Jag är jätteglad, säger Sofia Johannesson som startat listan. Jag tycker att det ska finnas en lista i Ingenjörsfullmäktige som särskilt värnar om chefsfrågorna.

Hon säger att en del ingenjörer som blir chefer tror att de inte kan vara kvar som medlemmar i förbundet.

– Jag tycker att Sveriges Ingenjörer ska ha en profil mot och värna om chefsmedlemmarna samt medlemmar i andra ledarroller och ge dem det stöd de behöver. Bra chefer och bra ledarskap är viktigt för alla våra medlemmar. Nu lyfter förbundet chefsfrågorna men det finns mycket mer att jobba på.

Som en lista som inte är kopplad till en arbetsplats tror Sofia Johannesson att de fått jobba lite mer för att få röster.

– Det gör mig stolt att vi lyckats. Men jag tror att vi kan nå ut ännu bättre framöver.

Geografiska listor backade

Den lista som tappade flest mandat är Mer pang för pengarna, grundad av Akademikerna på Volvo Cars.

Men en trend i valet är annars att geografiskt kopplade listor tappat mandat. Det gäller både Väst, Norr, Syd och Stockholm Mälardalen.

– Det kan bero på att distriktens verksamhet legat på is under pandemin. Listorna är kopplade till distrikten och när distrikten inte synts så har listorna backat, säger valberedningens Per Beremark.

Här är hela listan med hur många mandat de olika listorna fick:

Grönt = ökat antal mandat. Orange = minskat antal mandat. Gul = ny.

Lista 2022 2018 Ändring
Ericssonlistan 9 9 0
Ingenjörer för ett hållbart samhälle 7 5 +2
Klöver Dam  7 7 0
Ingenjörer i Väst 5 6 -1
Scaniaingenjörer för trygghet i förändring
(Har ersatt listan Ökat lokalt inflytande, som fick 4 mandat 2018)
5 4 +1
Sveriges Ingenjörer i Norr 4 5 -1
Sveriges Ingenjörer Syd 4 6 -2
Ingenjörer i Staten 4 3 +1
Saab-listan 4 3 +1
Mera pang för pengarna – More bang for the buck 4 7 -3
Högskolor och universitet 4 4 0
Erfarna ingenjörer 3 2 +1
Sveriges Ingenjörer AB Volvo 3 4 -1
Chefer & Ledarskap 3 NY
IT, Konsult & Innovation 3 2 +1
Ingenjörerna i Västmanland och Dalarna
(Sammanslagning av ABB-ingenjörerna och Sveriges Ingenjörer Västmanland. De fick tillsammans 3 mandat 2018)
3 3 0
Ingenjörer i välfärden 2 NY
Stockholm Mälardalen 2 3 -1
Sveriges Ingenjörer Sandvik 1 NY
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer 1 2 -1
Ingenjörer i institutssektorn 1 NY
Sydöstra Sveriges Ingenjörer 1 1 0
Unga Ingenjörer 1 NY

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar