Så tjänar ingenjörer i 19 branscher

Fasader i Globenpområdet
Finansbranschen har de högsta genomsnittslönerna för ingenjörer, när man inte tar hänsyn till skillnad i ålder, utbildning med mera. (bilden visar fasader i Globenområdet, Stockholm) Foto: Mostphotos

Snittlönen för ingenjörer i privat sektor är högst i fastighetsbranschen. It-konsulter och flera andra konsultbranscher hamnar långt efter. Men om man rensar för ålder, övertidsersättning och chefsbefattningar blir bilden en annan.

Sveriges Ingenjörer har tagit fram statistik över lönerna för ingenjörer som jobbar i privat sektor, uppdelat på 19 olika branscher. Statistiken visar alltså att de högsta medellönerna, både för civil- och högskoleingenjörer, finns i fastighetsbranschen. (Nästan 80 000 kronor för civilingenjörer och nästan 62 000 kronor för högskoleingenjörer)

Branschen med näst högst medellöner är ”Bank, finans och försäkringsverksamhet” och på plats tre kommer ”Konsultverksamhet – Management, strategi, ekonomi”.

I botten på listan finns ”Konsultverksamhet – Övrig” och ”Konsultverksamhet – Teknisk” med medellöner på drygt 51 000 kronor för civilingenjörer och runt 46 000 för högskoleingenjörer.

It-konsultbranschen, som i alla fall tidigare uppfattats ha höga löner, finns nu på plats 16 för civilingenjörer och 14 för högskoleingenjörer.

Högre andel specialister och chefer

Men Sveriges Ingenjörers chefekonom och samhällspolitiske chef Johan Kreicbergs konstaterar att det i branscherna som ligger högst finns en högre andel specialister och chefer.

– Dessutom varierar både åldersstrukturen och rätten till övertidsersättning mellan branscher. Det är inte konstigt att branscher med en större andel yngre medarbetare har lägre löner än genomsnittet.

Och om man tar hänsyn till skillnader i utbildningsnivå, ålder, befattningsnivå samt om personer har rätt till övertidsersättning eller inte så blir också ordningen på listan en annan.

Fastighetsbranschen halkar ner till tredje plats och ”Bank, finans och försäkringsverksamhet” hamnar i topp. För bank/finans/försäkring är det relativa löneläget 119. Det betyder att lönerna för individerna ligger 19 procent över motsvarande medelindivider för hela den privata sektorn.

Vatten och avfall 9 procent under

I listan med det relativa löneläget hamnar konsultbranscherna också högre än när man räknar total medellön. Konsulter inom it går till exempel från plats 14 respektive 16 till plats 5. Men också ”Konsultverksamhet – Övrig” och ”Konsultverksamhet – Teknisk” klättrar.

Sveriges Ingenjörers förklaring är bland annat att konsulter oftast har sin övertidsersättning kvar (och därför har en lägre medellön) och att det är en lägre andel chefer och företagsledare jämfört med andra branscher.

Lägst relativt löneläge har i stället ”Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering”, med ett värde på 91 – alltså att lönerna för individerna ligger 9 procent under motsvarande medelindivider för hela den privata sektorn.

Men även kemi-, skogs- och stålindustrin ligger lågt, vilket Johan Kreicbergs på Sveriges Ingenjörer tycker är oroväckande.

– Redan idag är arbetslösheten bland ingenjörer rekordlåg och det kan bli svårt för den tunga industrin att locka till sig den kompetens som behövs, säger han.

I rapporten ”Ingenjörernas löneläge uppdelat per bransch” lyfter Sveriges Ingenjörer också fram att lönerna varierar inom varje bransch. Störst lönespridning är det i fastighetsbranschen, och för högskoleingenjörer också inom ”transporter, logistik & kollektivtrafik”. Minst lönespridning är det inom ”vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering”.

Här är listorna över medellöner, relativa lönelägen samt en sammanställning av medellönerna totalt för ingenjörer:

Medellöner för ingenjörer i alla sektorer (privat, statlig och kommunal/region), respektive per sektor:

 • Medellön för alla ingenjörer: 57 200 kronor per månad
 • Medellön exklusive chefer/företagsledare: 52 400 kr/mån
 • Medellön för chefer/företagsledare: 78 100 kr/mån
 • Medellön för högskoleingenjörer: 50 700 kr/mån
 • Medellön för civilingenjörer: 59 400 kr/mån
 • Medellön för alla ingenjörer i privat sektor: 58 325 kronor per månad
 • Medellön för alla ingenjörer i statlig sektor: 51 914 kronor per månad
 • Medellön för alla ingenjörer i kommun/region: 48 062 kronor per månad

11 kommentarer

 • Pär

  Jag tycker statistiken inte hjälper mig. Den lokala fackklubben till trots, valde jag ut några kollegor som jobbade med liknade saker och tillfrågade skatteverket vad de tjänade. Fick upp min lön 15% på studs.

  18 januari 2024
 • Ulf Moreau

  Majoriteten av företag inom Tillverkning stål och metall är verksamma i områden långt från storstäderna, t ex Småland, Värmland, Dalarna, Norrland. Samma sak med skogsindustrin. Det är nog en stor anledning till den låga lönenivån. Bygg IT finans är typiska storstadsverksamheter och därför ligger lönerna högre. Inte så konstigt kanske.

  04 november 2023
 • Michael Bergman

  Definitivt mer intressant och lämpligt att använda median. Ity att i princip ingenting här handlar om en s.k. ”totalpopulation”. Speciellt Civ.Ing har alltid några individer (inte sällan chefer) som har *mycket* högre löner än resten och det drar upp ett rent medelvärde på ett sätt som snarast förvånar folk och får dem att ifrågasätta om siffrorna är rätt. Precis som i ”Jakob”s kommentar ovan [kan det här verkligen stämma]. Motiveringen till att s.a.s. undvika betreppet median: ”vi valde medelvärde då det är ett mått som de flesta känner till” tycks implicera att ingenjörer generellt inte kan antas veta vad median är och vad skillnaden mellan median och medelvärde är.
  Inte en bra motivering.

  07 september 2023
 • Ulla-Britt Löfdahl

  Det vore också intressant att se redovisningen för kvinnor respektive män. En annan intressant reflektion är hur de civilingenjörer som nu lockas till ”snabbspåret” till lärare kommer att avlönas. Blir det som civilingenjörer eller blir ”belöningen” för vidareutbildningen en läratlön – flera tiotusentals kronor lägre?

  14 juni 2023
  • Karin Virgin

   Sveriges Ingenjörer har just i dagarna presenterat lönestatistik utifrån kön och Ingenjören planerar att skriva en artikel så småningom. När det gäller löner för civilingenjörer som väljer att vidareutbilda sig till lärare har vi ingen tillgänglig lönestatistik, men sannolikt är lönerna lägre än i privat sektor. /Redaktionen

   14 juni 2023
 • Jakob

  Kan detta verkligen stämma? Dessa summor låter väldigt höga speciellt för högskoleingenjör. Har svårt att tro att medellönen för högskoleingenjörer ligger på 50 700 kr/mån.

  10 juni 2023
  • Karin Thorsell

   Här är svar från Sveriges Ingenjörers statistiker: Detta värde stämmer. Det gäller för samtliga högskoleingenjörer i vår lönestatistik oavsett tex yrkeserfarenhet och befattning. Denna siffra avser samtliga sektorer men den privata sektorn är störst så den väger tyngst. I Saco Lönesök går det att fördjupa sig i statistiken och filtrera på olika undergrupper. (Du hittar länk till Saco lönesök längst ner på den här sidan https://www.sverigesingenjorer.se/lon/lonestatistik/sveriges-ingenjorers-lonestatistik/)

   12 juni 2023
  • Erik

   Även om statistiken ”stämmer” så sett att det är vad folk faktiskt svarat så tror inte jag heller den återspeglar verkligheten. Vad folk svarar kan variera av flera skäl, inte minst att det kan vara så att bara de mest ambitiösa och lönedrivna svarar på en enkät. Tittar man på statistik från arbetsgivare så är den t.ex. mycket lägre, och det är ju ett mer automatiserat system och troligen pålitligare. Facket önskar väl visa på höga löner för att driva på hos enskilda arbetsgivare men det är synd att det inte tas mer seriöst. På samma vis som att man redovisar medellön istället för medianlön fastän de flesta direkt inser det är missvisande.

   26 oktober 2023
   • Peter

    Vi har haft våra diskussioner med arbetsgivaren. Jag tyckte till och med mycket konstruktiva diskussioner.
    Arbetsgivarna har tillgång till statistik som baseras på företagen som lämnas in till berört bolag som företaget jobbar ihop med. Dessutom är den statistiken en blandning av akademiker och icke akademiker och det gick inte att få fram just efter utbildningsnivå.
    Ytterligare påverkas siffrorna även av åldersfördelning och annat. En viktning som görs av våra statistiker görs inte heller.
    Jag minns även att en hel del information inte tas fram av konkurensskäl.
    Det kan vara bra att titta på både och samt att ha med vad man ser i statistiken!

    24 december 2023
 • Christofer Geijer

  Hej
  Vore det inte mer intressant att titta på medianlön?
  /Christofer

  09 juni 2023
  • Karin Thorsell

   Här är svar från Sveriges Ingenjörers statistiker: Vi valde att redovisa medellönen då det är det mått som de flesta känner till. Det går naturligtvis även att titta på medianlönen eller spridningsmått som övre och undre kvartil. Dessa finns tillgängliga i Saco Lönsesök. (Du hittar länk till Saco lönesök längst ner på den här sidan https://www.sverigesingenjorer.se/lon/lonestatistik/sveriges-ingenjorers-lonestatistik/)

   12 juni 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
Fler artiklar