Ingenjör fick 12 miljoner för arbetsskada

Förra året kontaktade en medlem i Sveriges Ingenjörer förbundet för att få hjälp att ompröva AFA Tryggs beslut om livränta. Foto: Getty Images.

För 35 år sedan skadades en ingenjör i södra Sverige i en arbetsplatsolycka. Försäkringsbolaget nekade honom senare omprövning av livräntan. Nu har han med hjälp av sitt fackförbund Sveriges Ingenjörer fått cirka 12 miljoner kronor i retroaktiv livränta.

Det var under 80-talet som ingenjören skadades allvarligt i en arbetsplatsolycka. Försäkringskassan klassade skadan som arbetsskada och beviljade honom livränta. Eftersom ingenjörens arbetsgivare har kollektivavtal omfattades han också av en arbetsskadeförsäkring. Genom den fick han en livränta från AFA-Trygg.

Skadan var så allvarlig att ingenjören fick bestående nedsatt arbetsförmåga. Ett par år efter olyckan insåg han att livräntan inte kompenserade hans inkomstbortfall och begärde omprövning hos AFA Trygg, men fick nej. Försäkringsbolaget uppgav att han inte hade rätt till omprövning eftersom han hade en värdesäkrad livränta. Det här skulle visa sig vara ett felaktigt besked.

Tog kontakt med facket

Förra året kontaktade den nu närmare 60-åriga ingenjören sitt fackförbund Sveriges Ingenjörer för att få hjälp att ompröva AFA Tryggs beslut.

Efter samråd med LO-TCO Rättsskydd gjorde förbundet bedömningen att medlemmen hade goda möjligheter att få en mycket högre livränta än den han fått och dessutom hade rätt till en omprövning hos AFA.

Helène Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer

– Vi överlämnade ärendet till LO-TCO Rättskydd att driva det för vår medlems räkning, eftersom de är experter på att hantera tvister om arbetsskador, säger Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Förbundsjuristen Ulf Lejonklou på LO-TCO Rättsskydd har drivit ärendet som avslutades i december.

Ulf Lejonklou, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

– AFA Trygg medgav omedelbart att ingenjören hade rätt till omprövning, säger han.

Försäkringsbolaget tog in inkomstuppgifter för alla år efter skadan och beräknade vilken löneutveckling ingenjören skulle ha haft om han inte skadats. Beräkningen av lönen som oskadad har utgått från medianlön enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik.

”Högst troligt att det finns fler”

I december blev ärendet klart och AFA Trygg har beviljat den skadade ingenjören cirka 12 miljoner kronor i rektroaktiv livränta. Beloppet utgörs av skillnaden mellan den årslön som ingenjören har haft under 35 år – och den årslön han skulle ha haft, om han varit fullt arbetsför. Det ingår också kompensation för förlorade pensionsinbetalningar och dröjsmålsränta. Dessutom en uppräkning av livräntan fram till hans pension.

Enligt Ulf Lejonklou är det högst troligt att det finns fler personer som har en för låg livränta som ersättning för en arbetsskada.

– Nästan alla livräntor värdesäkras lägre än löneutvecklingen. Det kan finnas mycket stora ersättningsbelopp som medlemmar är berättigade till, men många vet inte att man har rätt att få sin livränta för en arbetsskada omprövad.

Han påpekar att det gäller livränta från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen och skador som regleras med stöd av skadeståndslagen. Livränta från Försäkringskassan kan omprövas, men inte utifrån samma förutsättningar.

I dag finns det sju prejudikat från Högsta domstolen som gäller omprövningsrätten. Tre av dem har LO-TCO Rättsskydd drivit. Ulf Lejonklou tror att dessa fall har haft betydelse.

– Det har inneburit en utveckling av rättspraxis och omprövningsrätten har blivit mer generell, säger han.

Visar värdet av kollektivavtal

Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer säger att det här ärendet visar både på värdet av kollektivavtal, som är en förutsättning för att få ersättning från  arbetsskadeförsäkringen, och vikten av att vara medlem i facket för att få hjälp att driva sitt ärende när det behövs.

Hon påpekar dock att det här gällde en fastställd arbetsskada orsakad av en olyckshändelse. Bland tjänstemän är det vanligt med ohälsa i form av stress och utbrändhet. Sådana skador kan vara svåra att få det bedömda som orsakade av arbete och därmed klassade som arbetsskada.

– Men vi är mycket glada över att vår medlem efter så många år fått den ersättning han är berättigad till, säger hon.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar