Ny försäkring ger stöd vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. En av de vanligaste orsakerna är arbetsrelaterad stress. Foto: Getty Images

En ny försäkring ger medlemmar i Sveriges Ingenjörer tillgång till digitala samtal med en psykolog. Försäkringen är ett sätt att möta en ökande psykisk ohälsa i arbetslivet. 

Den psykiska ohälsan i arbetslivet ökar. Det är något som även ombudsmän och rådgivare på Sveriges Ingenjörer märker av.

– Vi möter många som mår dåligt och som riskerar att hamna i sjukskrivning. Om man mår dåligt är det viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt och därför vill vi sänka trösklarna för medlemmarna att söka hjälp, säger Heléne Robson, Sveriges Ingenjörers representant i styrelsen för Akademikerförsäkring där medlemmarnas försäkringar finns samlade.

Tillgång till en psykolog

Sedan första maj gäller den nya Hälsoförsäkringen vid psykisk ohälsa. Den ingår som en del i medlemskapet och  innebär att alla yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer får tillgång till digitala samtal med en psykolog. I försäkringen ingår upp till sex möten à 30 minuter.

Hälsoförsäkringen

Försäkringen gäller yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer till och med den månad de fyller 67 år. Den ingår kostnadsfritt i medlemskapet.

Med försäkringen kan du få upp till sex kostnadsfria digitala samtal med en legitimerad psykolog, som kan hjälpa dig vidare vid psykisk ohälsa. Försäkringen har ingen självrisk.

Läs mer om försäkringen här. 

Den som vill träffa en psykolog gör först en anmälan via Mina Sidor på Akademikerförsäkring där man beskriver sina symtom och bokar ett första möte med en sjuksköterska. Därefter bokar man själv in digitala samtal med en legitimerad psykolog.

– Att det är digitala möten tror vi är en fördel, det sänker tröskeln för att använda försäkringen. Det är enkelt att boka in mötet, samtidigt som mötet tar mindre tid i anspråk, säger Cecila Fochen, chef för marknad och produkt på Akademikerförsäkring som upphandlat hälsoförsäkringen för bland annat Sveriges Ingenjörer.

Känsligt att gå via arbetsgivaren

En annan fördel är att inte behöva blanda in arbetsgivaren i det första läget.

– Tanken är dock inte att ersätta företagshälsovården, det är en fantastisk tillgång som fungerar bra i de flesta ärenden. Men ibland kan det vara känsligt att gå via arbetsgivaren och en fristående aktör kan då vara en enklare väg in, säger Cecilia Fochsen.

Cecilia Fochsen poängterar att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Bland akademiker utgör den över 50 procent av sjukfallen. Och en av de vanligaste orsakerna är arbetsrelaterad stress.

– Den psykiska ohälsan är ett problem för individen, men även för arbetsgivaren och samhället i stort. Om det går så långt som till sjukskrivning är risken stor att den blir långvarig. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler och se till att förebygga den psykiska ohälsan, så fort den ger sig tillkänna, säger hon.

Pusselbit som saknats

Även andra kriser på arbetsplatsen, varsel om uppsägningar, dålig relation till chefen eller oro inför en omorganisation, påverkar det psykiska måendet.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda psykologstöd som en del i medlemskapet, det är en pusselbit som vi har saknat. Vid en kris på arbetsplatsen kan vi nu ge mer stöd, utöver de praktiska frågorna, och erbjuda hjälp med det psykiska måendet i den processen, säger Heléne Robson.

Ny åldersgräns för studenter

Försäkringen gäller dock inte medlemmar som är över 67 år och inte heller studenter.

– För studenter finns sedan tidigare ett bredare samtalsstöd, 1000 frågor – Ett nummer, där man kan få samtalsstöd kring allt från juridik och ekonomi till hälsa, kost eller stress i privatlivet. Nytt sedan årsskiftet är att åldersgränsen på studentförsäkringarna som ingår i medlemskapet höjts så att de gäller för alla studerandemedlemmar upp till 67 år. På så vis skyddar vi alla medlemmar, även de som studerar senare i arbetslivet, förklarar Cecilia Fochsen.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar