Svenska insatser igång i återuppbyggnaden av Ukraina

Charkiv, Ukraina
Nu tas bostäder fram i västra Ukraina för flyktingar från andra delar av landet, till exempel från Charkiv som syns på bilden. Foto: Getty images

När president Zelenskyj talade till Sveriges riksdag sa han att han vill att svenska arkitekter och ingenjörer bidrar i återuppbyggnaden av Ukraina. Och nu händer just det. Sweco är igång med en av delarna i ett miljardprojekt för grön återuppbyggnad.   

Det svenska arkitektur- och teknikkonsultföretaget Sweco har redan tidigare haft uppdrag i Ukraina. Bland annat har företaget jobbat med energieffektivisering av offentliga byggnader och med utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla.

Kaj Möller, Sweco

Kaj Möller, Sweco

Och nu jobbar man sedan februari med ett tvåårigt uppdrag för att ta fram bostäder i västra Ukraina, för ukrainare som flytt från de krigsdrabbade områdena.

– Det handlar om om- och nybyggnation av bostäder. Vi är facilitator för design, upphandling och implementering. Vi ser till att man har resurser lokalt och att regler och hållbarhetsmål följs. Det ska vara en transparent och korrekt process som uppfyller EU:s krav på anti-korruption, säger Kaj Möller, exportchef på Sweco.

Arbetet är en del i att omsätta EU:s bidrag för återuppbyggnad av Ukraina och administreras av det nordiska miljöfinaniseringsbolaget Nefco som har lång erfarenhet av arbete i landet.

Hållbart och icke-korrupt

EU:s anslag till Ukraina är stora och i kombination med att Ukraina inte har ett ”helt fläckfritt förslutet vad gäller korruption” så är det viktigt att jobba transparent och icke-korrupt. Och det är ett område där Sweco har hög kompetens.

Det är också fokus på hållbarhet, vad och hur man bygger, och på kompetensöverföring och utbildning vad gäller hållbarhet och hur man följer EU:s regler.

Det är bråttom att få fram bostäder, och särskilt när det handlar om ombyggnationer så är det möjligt att hinna med inom den här tvåårsperioden. Swecos arbete sköts både från Sverige/Norden och på plats i Ukraina.

– Men så här tidigt i processen är vi främst upphandlingsrådgivare som ser till att regler efterlevs och då behöver vi inte nödvändigtvis vara på plats. Vi har lokala underkonsulter som vi känner och har valt med omsorg. Men vi hoppas kunna vara på plats när det fysiska arbetet börjar, säger Kaj Möller.

Han säger också att Sweco är stolta över projektet.

– Det känns att det görs för ”the greater good”. Vi märker det internt. Vi har ganska många ukrainska medarbetare och de räckte upp handen direkt och ville bidra. Men också för alla andra. Det bygger stolthet.

Fraktade bränslepanna från Belarus

Swecos uppdrag är alltså en del av det nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefcos program för grön återuppbyggnad i Ukraina. (läs mer om Nefco i faktarutan)

Delfinansierade avloppsrening vid Östersjön

Nefco – The Nordic Green Bank – bildades av de fem nordiska länderna 1990 för att finansiera miljöprojekt. Bolaget är en internationell finansiär på samma sätt som t ex Världsbanken och Europeiska centralbanken, men i mindre skala.

Fram till 2010 finansierade Nefco främst projekt i Östersjöregionen (Baltikum, Ryssland och Polen), bland annat delfinansierade man 70 avloppsreningsverk längs Östersjöns kuster, för att förbättra kvaliteten på havsvattnet.

Nefco har finansierat miljöförbättringar av industrier och fjärrvärme i Ryssland, men började dra sig ut 2014 när Ryssland annekterade Krim och de östra delarna av Ukraina, och har nu helt avbrutit insatserna i Ryssland.

Har jobbat storskaligt i Ukraina de senaste tio åren, främst med energieffektivitet och fjärrvärme.

Finansierar projekt med lån och bidrag, men sedan kriget bröt ut i Ukraina handlar det där bara om bidrag.

Nefco har jobbat storskaligt i Ukraina de senaste tio åren, men pausade alla projekt när kriget bröt ut, den 24 februari 2022. Men redan i juli samma år startade man sitt program för återuppbyggnad.

Budgeten ligger en bra bit över 2 miljarder svenska kronor, och EU är den största finansiären. Uppdraget från EU är att stötta Ukraina med bostäder för internflyktingar, att energieffektivisera skolor, förskolor och sjukhus samt reparera kommunal infrastruktur.

Ulf Bojö, Nefco

Ulf Bojö, Nefco. Foto: Jussi Ratilainen

– Städerna vi jobbar med uttrycker en tacksamhet för att vi fortsätter. De uppskattar att vi är kvar, säger Ulf Bojö, Nefcos chef för grön omställning i Östeuropa.

En svårighet på grund av kriget är förstås säkerheten. Men också logistiken. Nyligen skulle en biobränslepanna fraktas på nio lastbilar från Belarus, via Polen till Ukraina.

– Det var en utmaning att få till dokumentation, garantier och tillstånd. Belarus är ju i praktiken en part i kriget.

En annan svårighet i att genomföra projekt i ett land som är i krig är att nyckelpersoner i projekten kan bli rekryterade till militären.

Världens näst största fjärrvärmenät

Nefco har jobbat mycket med energieffektivisering och fjärrvärme. Ulf Bojö berättar att Ukraina har världens näst största fjärrvärmenät (efter Ryssland) men att det bedöms vara bland världens mest ineffektiva system.

– Som alltid för det som byggdes under sovjetperioden gjordes det med utgångspunkt i att energin var billig och att till exempel isolering var dyrt. Och nätet har inte underhållits. Det här har Nefco jobbat mycket med.

Man har också jobbat med byggandet av sol- och vindkraft.

De flesta av Nefcos projekt handlar om kommunal energieffektivisering. Av drygt 200 genomförda projekt har ett 30-tal blivit skadade eller förstörda under kriget.

– Det är 15 procent. Det positiva är att 85 procent klarat sig.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

På tur i liten bil

Ingenjören tar semester – vi ses igen den 12 augusti!

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin där vi lägger ut lästips hela sommaren. Här på Ingenjören.se är vi tillbaka den 12 augusti. Trevlig sommar! (inne i inlägget finns länkar till vår sida på Facebook och Linkedin)
Fler artiklar