Vad gör du om du ställs inför ett etiskt dilemma i jobbet?

I den första av tio punkter i Sveriges Ingenjörers hederskodex står det att "ingenjören bör känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle". Foto: Getty Images.

Kunskap om teknik, matematik och naturvetenskap behövs för att föra samhället framåt. Men i jobbet som ingenjör kan det uppstå en konflikt mellan kravet och den egna övertygelsen. Vad är rätt och vad är fel? Kanske ett dokument från 1929 kan hjälpa till att ge svaret.

Han var en helt vanlig ingenjör på ett svenskt industriföretag i en mellanstor stad, och helt okänd tills han en dag 1984 hittade hemligstämplade papper på en kollegas bord. Dokumenten visade att arbetsgivaren, Bofors, exporterade vapen trots att det bröt mot lagen, och ingenjören som hette Ingvar Bratt ställdes inför ett dilemma: skulle han strunta i vad han visste, eller skulle han följa sitt samvete?

I flera dagar brottades han med rädslan innan han bestämde sig, berättade vad han visste och satte igång det händelseförlopp som vi idag känner som Bofors-affären.

Johan Sittenfeld, Sveriges Ingenjörer.

– Arbetsrätten säger att man som anställd ska vara lojal mot sin arbetsgivare, men det här är ett väldigt tydligt exempel på när det kan uppstå en konflikt mellan det kravet och den egna, personliga övertygelsen om vad som är rätt och vad som är fel.

Det konstaterar Johan Sittenfeld, utredare på Sveriges Ingenjörer och den som idag ansvarar för den lista som kallas ”Ingenjörens hederskodex”.

– Ingenjörens hederskodex är egentligen ett väldigt gammalt dokument, som togs fram av Sveriges Ingenjörers föregångare Teknologföreningen redan 1929.

Med kunskap följer ansvar

Kodexen består av tio punkter som tillsammans ska ses som ett slags riktlinjer för hur man som ingenjör kan tänka om man ställs inför etiskt kniviga situationer i yrkeslivet. Ibland stora, som det Ingvar Bratt konfronterades med, ibland små och vardagliga men likväl viktiga för den egna sinnesfriden.

– Det som utmärker en profession är att dess medlemmar har större kunskap om ett ämne än vad andra i samhället har, och med det övertaget följer ett ansvar för hur kunskapen används. I yrkesutövande uppstår med jämna mellanrum etiska frågor, och även om vår kodex inte är några strikta regler kan den ändå ge viss vägledning.

Finns sällen något rätt och fel

Så vad kan man då som enskild individ göra om man står inför ett etiskt dilemma?

Citat från debatten 1928

När en hederskodex för ingenjörer diskuterades 1928 lät det så här:  

”Ingenjörsyrket står genom sin vetenskapliga skolning på samma plan som läkarens och advokatens. Det är sålunda i grunden – oberoende av praktiska organisationsförhållanden – ett fritt yrke, eller vad engelsmännen kallar ”profession”. Detta är utan tvivel ett värdefullt privilegium som förpliktar. Till dess förpliktelser hör hävdandet av oantastliga principer för lojalt handlande.”

Civilingenjör J. Körner
Källa: ”Teknisk yrkesetik”, Teknisk Tidskrift 17 nov 1928, s. 427.

– För det första finns det sällan något ”rätt svar”, utan man måste själv fatta ett beslut om vad som är rätt för just mig i just den här situationen. Men med det sagt kan man självklart få vägledning och hjälp, säger Johan Sittenfeld.

Ett första steg kan vara att prata med någon man litar på på sin arbetsplats, och om det inte hjälper går det att ringa Sveriges Ingenjörers telefonrådgivning för medlemmar och prata med en ombudsman.

– Det finns nästan alltid arbetsrättsliga perspektiv på ett sådant här problem och det kan vara bra att börja med att prata med någon som är juridiskt kunnig och reda ut de aspekterna först.

Och även om vissa branscher – till exempel försvarsindustri, genmodifiering eller AI-utveckling – ställer större krav på etiska ställningstaganden kan sådana frågeställningar dyka upp även i mer ”vardagsnära” yrkesområden.

– Ta till exempel byggbranschen där det då och då har uppstått kartellbildningar. Känner man till en sådan händelse måste man ju överlägga med sig själv och fundera på om man vill bidra till det som händer, eller om man vill göra något åt det.

För är det något som hederskodexen gör klart, redan i första punkten, är det att ingenjören bör känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle.

– Man kan inte gömma sig bakom ett kollektiv. I sin yrkesroll har man en individuell frihet, och den frihetsgraden kan man utöva. Det är det ansvaret som kodexen vill sätta fingret på, samtidigt som den stöttar och hjälper till med den egna reflexionen.

Karin Aase

Mer att läsa: Ingenjörerna som tillverkar vapnen som ska stoppa Putin

Det här är Sveriges Ingenjörers Hederskodex

 1. Ingenjören bör i sin yrkesutövning känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle.
 2. Ingenjören bör sträva efter att förbättra tekniken och det tekniska kunnandet i riktning mot ett effektivare resursutnyttjande utan skadeverkningar.
 3. Ingenjören bör ställa sitt kunnande till förfogande i offentliga och enskilda sammanhang för att uppnå bästa beslutsunderlag och belysa teknikens möjligheter och risker.
 4. Ingenjören bör inte arbeta inom eller samverka med företag och organisationer av tvivelaktig karaktär eller med mål som strider mot personlig övertygelse.
 5. Ingenjören bör visa full lojalitet mot arbetsgivare och arbetskamrater. Svårigheter härvidlag bör tas upp till öppen diskussion, i första hand på arbetsplatsen.
 6. Ingenjören får inte använda otillbörliga metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställning, ej heller försöka skada kollegors anseende genom obefogade beskyllningar.
 7. Ingenjören bör respektera anförtrodda upplysningars konfidentiella natur samt andras rätt till uppslag, uppfinningar, utredningar, planer och ritningar.
 8. Ingenjören får inte gynna obehöriga intressen och bör öppet redovisa ekonomiska och andra intressen som kan påverka tilltron till hans eller hennes opartiskhet och omdöme.
 9. Ingenjören bör enskilt och offentligt, i tal och skrift, sträva efter ett sakligt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden.
 10. Ingenjören bör aktivt stödja kollegor, som råkar i svårigheter på grund av ett handlande i enlighet med dessa regler, samt enligt bästa övertygelse avstyra brott mot dem.

 

 

 

 

1 kommentar

 • Erik Behm

  Läsvärd artikel. Inom den del vi ansvarar för har vi tagit fram en enkel riktlinje för vad vi arbetar med och vad vi avstår från, även om det hade inneburit snöd vinning och kortsiktiga resultat. Vi arbetar inte med tobaksindustri, gambling samt de länder SÄPO och MUST särskilt pekar ut som riskabla. Uppkommer det situationer i övrigt som är tveksamma tar vi en diskussion kring det.
  Vi arbetar med att attrahera utländska investeringar till Halland.

  08 juni 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

På tur i liten bil

Ingenjören tar semester – vi ses igen den 12 augusti!

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin där vi lägger ut lästips hela sommaren. Här på Ingenjören.se är vi tillbaka den 12 augusti. Trevlig sommar! (inne i inlägget finns länkar till vår sida på Facebook och Linkedin)
Fler artiklar