Klarnas ”inkomstförsäkring” är dålig affär för anställda

Klarna, Sveavägen Stockholm
Foto: Karin Thorsell

I samband med strejkvarslet mot Klarna har företaget gått ut och erbjudit vad de kallar en inkomstförsäkring till anställda som inte strejkar. Men enligt Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, är erbjudandet en dålig affär för de anställda.   

Den som varit yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa i 12 månader har rätt till inkomstförsäkring. Försäkringen kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor per månad brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

(Läs om inkomstförsäkringen här. Read about the income insurance in English.)

Nu har Klarna gått ut och erbjudit en egen variant på inkomstförsäkring, som anställda som varslats om strejk skulle få, om de inte strejkar. Men förbundsjurist Magnus Bäckström på Sveriges Ingenjörer pekar på flera problem med lösningen.

– För det första måste man konstatera att Klarnas ”inkomstförsäkring” inte är en försäkringslösning i egentlig mening utan ett avgångsvederlag som ska utbetalas med en klumpsumma i samband med anställningens avslutande, säger han.

Det gör att a-kassan betraktar den som ersättning på grund av arbete. Det gör att man inte får a-kassa under den tid det skulle ta att tjäna in beloppet. Först när den tiden har gått kan man alltså få ersättning från a-kassan.

En annan konsekvens av att Klarnas ”inkomstförsäkring” inte är en försäkringslösning är att man betalar skatt på beloppet, som för lön. Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring betalas ut som ett skattefritt belopp.

– Om Klarna inte har för avsikt att kompensera för det, vilket inte verkar vara fallet i den information vi tagit del av, får du helt enkelt mindre pengar i plånboken, säger Magnus Bäckström.

Han påpekar också att Klarna skriver att deras ”inkomstförsäkring” bara ska gälla vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Den ska inte gälla om Klarna och en anställd i ett avtal kommer överens om att anställningen ska avslutas.

– Många av våra medlemmar träffar, nästan uteslutande på initiativ av arbetsgivaren, av olika skäl och i olika situationer överenskommelser med sin arbetsgivare om att avsluta sin anställning. Inte sällan sker detta i situationer där arbetsbrist i och för sig föreligger men parterna ändå anser det förmånligt att skiljas åt genom ett avtal. I samtliga dessa fall gäller Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring förutsatt att arbetsgivaren initierat överenskommelsen. Däremot gäller inte Klarnas ”inkomstförsäkring”.

Magnus Bäckström lyfter fram att det ofta blir spänningar mellan arbetsgivaren och den anställda i samband med en uppsägning.

– Det blir generellt problematiskt när du som arbetstagare är beroende av att arbetsgivaren dessutom ska tillhandahålla en inkomstförsäkring du är beroende av. Arbetsgivaren, som vill avluta din anställning, sitter alltså på makten att avgöra om du ska få den ekonomiska trygghet du behöver när du söker en ny anställning.

Magnus Bäckström varnar också för att det inte finns någon garanti för att det finns pengar att betala för de utlovade ”inkomstförsäkringarna”.

– Pengarna skulle tas från Klarnas egna medel och det är inte särskilt långsökt att tänka sig att ett företag, i händelse av betalningsproblem, väljer att prioritera andra som man ska betala till, före tidigare anställda som redan lämnat verksamheten.

Karin Thorsell

UPPDATERING: Efter att den här artikeln skrevs har Klarna tecknat kollektivavtal och det blev därför ingen strejk. Ingenjören har skickat en fråga till Klarna om deras erbjudande om inkomstförsäkring fortfarande gäller, men vi utgår från att det inte gör det i och med beslutet att teckna kollektivavtal.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar