Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemIngenjörenÖvervakning på jobbet: Vad får arbetsgivaren egentligen göra?

Övervakning på jobbet: Vad får arbetsgivaren egentligen göra?

Får arbetsgivaren bevaka mig utan att informera och kan de även kolla mina privata mejl och filer? Och varför bör jag vara försiktig med att radera stora mappar och filer? Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, ger svar på läsarnas frågor kring övervakning.

Tidigare i höstas intervjuade Ingenjören en ombundsman på Sveriges Ingenjörer som berättade om hur medlemmar råkat illa ut för att de laddat ned filer eller rensat mobilen i samband med uppsägning.

Det väckte en hel del frågor hos läsarna kring arbetsgivarnas rätt att övervaka och ta del av privat information som många har på sina jobbdatorer och -mobiler.

– Som arbetstagare har du en hel del rättigheter. Men problemet är att det blir svårt att hävda att arbetsgivaren gjort fel om de hittar något som bevisar att arbetstagaren betett sig felaktigt, begått en illojal handling eller ett brott, förklarar Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Om arbetsgivaren hittar något i din privata information är skadan med andra ord redan skedd. Oavsett hur informationen kommit fram så riskerar arbetstagaren att förlora jobbet.

”Det är det viktigaste budskapet”

Om arbetsgivaren däremot inte hittar något så får du förmodligen aldrig veta att de gått igenom din utrustning.

– Vill jag som arbetstagare vara säker på att min arbetsgivare inte kan ta del av information som jag vill hålla privat bör jag inte nyttja arbetsgivarens redskap för att hantera sådan information. Det är det viktigaste budskapet, poängterar Magnus Bäckström.

Så här svarar Magnus Bäckström på de frågor som kommit in:

Har arbetsgivaren en skyldighet att informera sina anställda om att de har program för att bevaka vad jag gör på min dator?

– Ja, enligt Europakonventionen ska en arbetsgivare informera arbetstagarna om att de kan bli övervakade. Att installera programvara för övervakning av vad de anställda gör på arbetsdatorn utan att informera om detta skulle alltså bryta mot Europakonventionen. Idag innehåller dessutom de flesta system logguppgifter som gör att arbetsgivaren inte behöver någon särskild programvara för att kunna se precis vad arbetstagaren gjort.

– Men även om arbetsgivaren är skyldig att informera så kan det vara knepigt att driva en fråga om integritetskränkning mot arbetsgivaren om de faktiskt hittar något som bevisar att du begått en illojal eller brottslig handling.

Europakonventionen artikel 8

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna gäller som lag i Sverige. Av Artikel 8 i Europakonventionen framgår att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Av praxis från Europadomstolen framgår att även integritetskänsliga åtgärder som en arbetsgivare vidtar kan komma i konflikt med Art. 8. För att avgöra om en kontrollåtgärd är tillåten eller inte enligt Art. 8 ska en proportionalitetsbedömning göras.

En av de faktorer som ska beaktas i denna avvägning är  om arbetsgivaren har informerat arbetstagarna om att övervakning kan komma att ske.

En arbetsgivare ska alltså, för att kontrollen inte ska riskera att bryta mot Art. 8, i förväg informera de anställda om att övervakning av innehållet på datorer eller telefoner kan komma att ske.

Får arbetsgivaren kolla mina jobbmejl och filer?

– Det är inte straffbart som dataintrång att en arbetsgivare bereder sig tillgång till arbetsrelaterade uppgifter. Däremot ska de informera om att sådana kontroller kan komma att ske.

– Datorer och telefoner som tillhandahålls av arbetsgivaren är arbetsgivarens egendom vilket innebär att arbetsgivaren typiskt sett kan gå in i dessa och ta del av de uppgifter som finns där. Arbetsgivaren kan dessutom, efter en intresseavvägning, ha rätt att ta del av privat information om det finns konkreta misstankar om illojalt eller brottsligt agerande.

Har arbetsgivaren rätt att begära ut lösenord för min privata mejl eller andra appar på mobiltelefonen? Vad ska jag göra om arbetsgivaren kräver det?

– Arbetsgivaren bestämmer hur du kan använda dig av arbetsgivarens egendom. Har du fått tillåtelse att installera din privata mejl eller andra privata appar på din arbetstelefon så är det privat information som arbetsgivaren inte har tillgång till – om inte arbetsgivaren sagt något annat. Däremot har jag svårt att se på vilket sätt du som arbetstagare skulle kunna kontrollera att detta ändå inte sker.

– Nej, du har ingen skyldighet att lämna ut lösenord till din privata mejl eller andra appar på en mobiltelefon som arbetsgivaren tillhandahåller. Men om arbetsgivaren frågar efter det, hur uppfattas det om du då vägrar? Det riskerar nog att ytterligare öka misstankarna mot dig, ”ingen rök utan eld”.

Om arbetsgivaren läser min privata mejl utan att jag gett ut mitt lösenord, klassas det då inte som intrång, även om det skett på arbetsgivarens mobiltelefon?

– Det är inte ett dataintrång i brottsbalkens mening när en arbetsgivare bereder sig tillgång till en uppgift som är arbetsrelaterad i utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller. Om arbetsgivaren däremot har berett sig tillgång till din privata e-post skulle det kunna vara brottsligt som dataintrång. Men det finns ingen klargörande domstolspraxis som tydligt utvisar hur man ska se på detta. Och oavsett detta – den information som arbetsgivaren tar del av kan de använda sig av som bevis mot dig, oaktat hur de kommit över den.

Om jag är konsult, vem äger då det material som jag tagit fram – arbetsgivaren, uppdragsgivaren eller jag som konsult?

– Jag vet inte riktigt om jag förstår frågan, äganderätten till material framtaget i konsultuppdraget är oftast reglerat i konsultavtalet. På samma sätt som inom en anställning så tillhör det du gör i ditt arbete din uppdragsgivare. Om du exempelvis har tagit fram en rapport för en kunds räkning så kan du inte ta den rapporten och sälja den vidare till kundens konkurrenter.

– Ibland kan man vilja ta med sig en kopia av en rapport eller något annat material som man är extra stolt över när man slutar en anställning. Då är det bäst att först kolla om det är okej så att man inte tar med sig något som betraktas som företagshemligheter.

Som anställd, visst måste jag kunna radera eller flytta filer från min dator utan att informera arbetsgivaren? Eller rensa i min mejlkorg? Är det skillnad om jag är på väg att avsluta min anställning?

– Självklart kan man som arbetstagare rensa sin mejl från inaktuella uppgifter eller radera filer på sin dator som inte längre är aktuella. Du kan dock inte vidta sådana åtgärder i strid med den lojalitetsplikt som gäller i alla anställningsförhållanden. Lojalitetsplikten kan beskrivas som att du som anställd ska sätta arbetsgivarens intressen framför dina egna privata intressen. Om syftet med raderingen eller förflyttningen alltså är i strid med arbetsgivarens verksamhetsintressen så kan din åtgärd vara ett brott mot lojalitetsplikten.

– Allt material som du under anställningen producerat för verksamheten kan arbetsgivaren givetvis ha ett intresse av att behålla och arbeta vidare med den dagen du slutar. Det är inte säkert att arbetsgivaren delar din uppfattning om att de filer du raderat är inaktuella – det kan också uppfattas som att du har något att dölja. Det finns alltså sällan några goda skäl att på egen hand rensa mejl eller dator om du inte får instruktioner om att göra just detta.

Om jag raderat dokument, mejlat eller flyttat över filer till en privat lagring, vad krävs för att detta ska leda till avsked? 

– Det är snarare syftet med åtgärden än åtgärden i sig som avgör om det kan föreligga grund för att avsluta anställningen genom uppsägning av personliga skäl eller avsked. Vad är skälet till att du agerat på det här sättet? Mitt råd är att alltid prata med din arbetsgivare innan, om du exempelvis har en privat mapp med filer som du vill flytta eller radera.

Anna Nyström

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Välj din chef – så synar du ledarskapet när du byter jobb

0
Din chef spelar stor roll – för dina prestationer, din utveckling och ditt mående. Därför bör du välja nästa chef med omsorg. Så här kan du gå till väga för att ta referenser på chefen.

Nyexade byggingenjörens dagbok: ”Kollegornas stöd är tryggt när man är ny i branschen”

0
I våras blev Emin Hogic högskoleingenjör i byggteknik vid Lunds tekniska högskola, campus Helsingborg och nu är han projektör på Sweco. Här är hans dagbok från en vecka på jobbet.
Luleå och Stockholm

Så skiljer ingenjörers löner mellan länen

5
Medellönen högst i Stockholm, följt av Halland för civilingenjörer och Blekinge för högskoleingenjörer.
Jonas Hylén

Förtroendevald på Siemens: ”Är lite som en präst eller diakon”

0
Under 25 år i Akademikernas styrelse på Siemens har Jonas Hylén hjälpt medlemmar som riskerat att förlora jobbet och mött engelsmän som är chockade att ingenjörer har ett fack.    

Låga ingenjörslöner oroar inte industrijättarna i norr

0
Ingenjörer i södra Sverige har högre lön än ingenjörer i norr. Men för industrijättarna i norr verkar lönenivåerna inte vara något hinder för rekrytering.

Förstärkt lönesamtal kan lösa konflikter kring lön

0
Ibland slutar lönesamtalet med att man känner sig orättvist bedömd. Inom industrin finns då möjligheten till ett förstärkt lönesamtal med lokala facket som stöd.

Global portal öppnar nya vägar till utlandsjobben

0
Sugen på ett nytt jobb, men vill inte flytta? Nu startar Remote en jobbförmedling för distansjobb, med hela världen som arbetsplats.

Hon läste teknisk fysik och blev börs-vd

0
Charlotte Eriksson är civilingenjör i teknisk fysik och vd på Softronic. Här berättar hon om en omtumlande händelse på jobbet för ett år sedan och varför hon la ner sin sångkarriär.

Alkohol på julfesten? Så hittar du balansen mellan fest och fylla

0
Att jobbet bjuder på alkohol i samband julfiranden är idag närmast självklart – och är oftast inget problem. Men det kan ändå vara bra att tänka till. Här är sex tips inför julens firanden.
Elin Petersson och Patrik Milton i talarstolen

Mycket debatt om skatt, 5G och infrastruktur på Ingenjörsfullmäktige

0
Antog program om löner och industripolitik. Och höjde inte medlemsavgiften.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Hur kallt får det egentligen vara på kontoret?

0
Kyliga kontor gör inte bara att vi fryser, det sänker också vår koncentrationsförmåga och kan påverka hälsan. Så hur kallt får det egentligen vara på kontoret?