De vill se fler unga som engagerar sig

Josefin Rojas Vazquez och Tara Kadir är teknologrepresentanter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse.

Josefin Rojas Vazquez och Tara Kadir är de nya teknolog­representanterna i Sveriges Ingenjörers förbunds­styrelse. Förutom att vara studenternas röst i fackliga frågor hoppas de kunna inspirera fler studenter att engagera sig i facket.

Det var på Ingenjörsfullmäktige i höstas som Josefin Rojas Vazquez och Tara Kadir valdes in som nya teknolog­representanter i förbunds­styrelsen. Båda blev klara med sina utbildningar i våras och har precis klivit ut i arbetslivet. Tanken är att de ska företräda studenterna i förbundsstyrelsen och få med studenternas perspektiv i diskussioner och beslut. 

– Att vi står med en fot i studentlivet och en i arbetslivet tror vi är en fördel. Eftersom vi har med oss lite av båda världar kan vi se vad man som student bör ha med sig ut i arbetslivet, men även vilka krav och förväntningar studenterna har på framtida arbetsgivare, säger Tara Kadir, som även är ordförande för Teknologrådet.

Teknologrådet 

Teknologrådet företräder studentmedlemmarna för Sveriges Ingenjörer.

Rådet har bland annat till uppgift att ta tillvara studentmedlemmars intressen vid Ingenjörsfullmäktige. De kan också påverka Sveriges Ingenjörers uppfattning i frågor som berör ingenjörsstudenter och ingenjörer i stort. 

Två av rådets medlemmar väljs även in som ledamöter till förbundsstyrelsen.

Utbildningar i takt med tiden

Till vardags jobbar Tara Kadir på Nacka Energi och har en examen som högskoleingenjör inom energiteknik från Högskolan i Halmstad. Josefin Rojas Vazquez är civilingenjör i energisystem vid Mälardalens universitet och jobbar som trainee på Hitachi Energy.

En av de frågor som båda tycker behöver lyftas är utbildningarnas förmåga att vara relevant i förhållande till den snabba teknikutvecklingen. Inte minst när det gäller AI.

– Vi upplever att utbildningarna inte alltid går i takt med vad näringslivet behöver. När det gäller exempelvis problemlösning så fungerar det på ett annat sätt när vi kommer ut i arbetslivet. Chat GPT är ett otroligt häftigt verktyg som kan vara till stor nytta inom problemlösning, men inom utbildningen har vi inte använt det på det sättet, förklarar Josefin Rojas Vazquez, som även är vice ordförande för Teknologrådet. 

Vill se fler unga som engagerar sig

Josefin Rojas Vazquez tycker dessutom att det är viktigt att väcka intresset för teknikfrågor bland unga och inte minst bland kvinnor. Hon vill därför dra nytta av de forum hon är engagerad i för att visa sitt teknikintresse och på så vis vara en förebild för unga kvinnor. 

– Det kan ibland vara svårt att sätta fingret på vad en ingenjör gör, det kan ju vara så många olika saker. Det var egentligen den nyfikenheten som väckte mitt intresse för att engagera mig fackligt, berättar hon.

Både Josefin Rojas Vazquez och Tara Kadir vill påverka fler studenter att få upp ögonen för nyttan av att vara med i facket, bland annat genom att berätta om sitt engagemang via sociala medier. De upplever att många unga inte är insatta i fackets historia, därför är det också lätt att ta saker som kollektivavtal, föräldraledighet och kompetensutveckling för givet. 

Tryggare i sig själv

För Josefin Rojas Vazquez var det egentligen först när hon engagerade sig i Teknologrådet som hon insåg fackets möjligheter. Genom det fackliga engagemanget hittade hon dessutom ett sätt att framföra sina åsikter – och göra något av dem.

– Som student pratar vi mycket om arbetslivet, att hitta sommarpraktik, välja examensarbete, söka jobb och skriva CV. Men vi pratar inte så mycket om facket och hur de kan hjälpa och stötta dig, säger Josefin Rojas Vazquez.

Tara Kadir konstaterar att engagemanget i det fackliga arbetet även varit värdefullt i arbetssökandet. 

– Jag vet mina rättigheter och skyldigheter, vilka behov olika branscher har och hur efterfrågad min kompetens är. Det gör att jag vågar vara tryggare i mig själv, förklarar hon.

Vad ser ni nu fram emot mest med det nya uppdraget?

– Än så länge har vi bara varit med på ett möte, så det är fortfarande mycket nytt. Men jag ser fram emot att få insikt i hur styrelsearbete på den här nivån fungerar och lära mig mer om hur man kan påverka och ändra på saker. Att få träffa andra engagerade, från andra olika branscher och företag känns också otroligt värdefullt, säger Tara Kadir.

– Det känns kul att vi får vara ansiktet utåt för studenterna och visa att det är okej att ta plats som ung nyutbildad student. Den nya rollen innebär ett ännu större ansvar än tidigare, men även fler möjligheter till lärande, säger Josefin Rojas Vazquez.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

På tur i liten bil

Ingenjören tar semester – vi ses igen den 12 augusti!

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin där vi lägger ut lästips hela sommaren. Här på Ingenjören.se är vi tillbaka den 12 augusti. Trevlig sommar! (inne i inlägget finns länkar till vår sida på Facebook och Linkedin)
Fler artiklar