Viktiga framtidsfrågor på årets Ingenjörsfullmäktige

Elias Bernmalm, Carolina Gómez Lagerlöf och David Lindgren
Elias Bernmalm, teknolog, Carolina Gómez Lagerlöf, Ingenjörer i Staten och David Lindgren, Ingenjörer i Västmanland och Dalarna, diskuterade framtidsfrågor på årets Ingenjörsfullmäktige.

Vad kommer krävas för att ingenjörer ska vilja gå med i facket om tio år? Vilka samhällsförändringar kan komma att påverka arbetsmarknaden – och Sveriges Ingenjörer – i framtiden? På årets Ingenjörsfullmäktige ägnades en workshop åt framtidsspaning.

Det finns många frågor som kan påverka både arbetsmarknaden och fackförbunden både på kort och lång sikt. Men vilka frågorna är och hur de kommer att påverka är svårt att svara på i dag.

På årets Ingenjörsfullmäktige höll analysföretaget Kairos Future en workshop för att påbörja arbetet med att ringa in de samhällsförändringar som kan påverka Sveriges Ingenjörer och medlemmarna.

Arbetet inleddes med en föreläsning av Erik Herngren på Kairos Future. Han pekade ut några områden som kan vara viktiga att zooma in på.

Erik Herngren nämnde bland annat den snabba utvecklingen av AI och en ökad oro i världen som kräver större fokus på säkerhet. Klimatomställningen växlar upp och behöver både tekniska framsteg och verktyg för att mäta och följa upp arbetet. Det är exempel på områden där ingenjörer har en viktig roll.

Är arbete meningen med livet?

Arbetslivet och arbetsmarknaden påverkas av att allt fler viktiga beslut tas på EU-nivå. I det svenska samhället pågår också flera attitydförändringar.

Undersökningar visar att förtroendet för organisationer men också andra människor sjunker. Kan det påverka ett fackförbund? Yngre generationer litar mindre på andra än äldre gör. Det finns också studier som pekar på att arbete blir allt mindre viktig i livet.

– I Kairo Futures långtidsmätningar har arbete stadigt tappat i status sedan mer än 40 år. På frågan vad som är viktigt för att ge livet mening har arbete fallit som en sten. I dag är det familj, fritid och vänner som är de viktigaste sakerna i livet, säger Erik Herngren.

Det lokala facket har en stor roll

David Lindgren, Ingenjörer i Västmanland och Dalarna.

I tre workshops fick fullmäktigeledamöterna diskutera i smågrupper vilka förändringar som kan få stor påverkan både på förbundet och arbetsmarknaden i stort.

– Vi är på väg in i en ny värld som är mer global och då behöver vi förändra och utveckla det sätt vi jobbar på, säger David Lindgren, från listan Ingenjörer i Västmanland och Dalarna, efter workshopen.

– Hur kan man exempelvis utveckla och upprätthålla sociala relationer på en arbetsplats när alla inte är där? Det är också en utmaning för de lokala facken när kontoren blir tomma. Sveriges Ingenjörer måste hitta sätt att bli synliga och kunna finnas där för medlemmarna.

Carolina Gómez Lagerlöf, Ingenjörer i Staten.

Carolina Gómez Lagerlöf, från listan Ingenjörer i Staten, känner att trenden att färre vill engagera sig utanför arbetet, exempelvis inom facket, är oroande.

– Det är svårt att rekrytera fackligt förtroendevalda och det är ett problem. Om vi inte har fackliga representanter på arbetsplatserna blir det på sikt ett hot mot den svenska modellen med kollektivavtal. Därför är rekryteringen av nya förtroendevalda så viktig.

David Lindgren menar att Sveriges Ingenjörer behöver hitta de avgörande framtidsfrågorna både på kort och längre sikt.

– Jag är övertygad om att de konkurrensfördelar som Sveriges Ingenjörer har i dag inte behöver vara desamma om 5–10 år. Nästa viktiga steg för förbundet är att hitta framtidens USP:ar (Unique Selling Points).

Han betonar också att resultatet av arbetet inte får bli en skrivbordsprodukt.

– Det måste bli något som alla lokalfackliga känner är precis vad de behöver. Och i det arbetet måste alla medlemmar vara med och bidra, från studenter till erfarna ingenjörer.

AI viktig i ingenjörsutbildningen

Teknologerna i Ingenjörsfullmäktige bidrog också med viktiga inspel i samtalen om framtidsfrågor.

Elias Bernmalm, en av teknologerna i Ingenjörsfullmäktige.

Elias Bernmalm som pluggar på Uppsala universitet pekade på två områden som han tror kommer att få stor betydelse när han tar klivet ut i arbetslivet.

Den ena är möjligheten att jobba på distans samtidigt som arbetsgivarna klarar av att locka de anställda till kontoret för kompetensutbyte. Det kommer bli särskilt viktigt för nyexade ingenjörer som behöver träffa de erfarna för att utvecklas.

Den andra frågan som känns viktig för Elias Bernmalm är AI.

– AI-utvecklingen märker vi av redan nu i skolan. Våra lärare måste förhålla sig till AI både i utbildningen och examinationen.

Balansgången för högskolorna är att examinera studenter på ett rättvist sätt men samtidigt göra AI tillgängligt för att studenterna ska kunna lära sig att använda verktygen.

– Precis som vi använder miniräknare i dag kommer AI bli ett verktyg för att effektivisera arbete. Hur ingenjörsutbildningarna utformas för att förbereda ingenjörerna för ett arbetsliv med AI kommer bli jätteviktigt.

Arbetet går vidare

Vid avslutningen av Ingenjörsfullmäktige var flera ledamöter nyfikna på hur insikterna från workshopparna kommer till nytta i förbundet.

–  Kairos Future kommer sammanställa resultatet till Förbundsstyrelsen som beslutar vad som blir nästa steg. Det blir en fortsättning och Ingenjörsfullmäktige kommer att bli uppdaterade om hur det ska ske, svarade förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar