Vad utmärker egentligen en bra arbetsplats?

Foto: Getty Images.

Det enda man vet med säkerhet när man står inför att tacka ja till ett jobberbjudande är det som står i avtalet. De mjuka värdena är svårare att bedöma på förhand. Men det finns några saker att vara extra vaksam på.

Att tacka ja till ett jobberbjudande kan kännas som att köpa grisen i säcken. Stämmer verkligen bilden som målas upp under intervjun? Facit kommer en tid in på den nya arbetsplatsen. Men det finns några saker att tänka på innan man signerar.

Viktor Rosencrantz är ombudsman på Sveriges Ingenjörer. Han lyfter vikten av kollektivavtal och säger att det är en kvalitetsstämpel.

– Finns det kollektivavtal kan man vara trygg med att tjänstepension och andra försäkringar i händelse av sjukdom och liknande ingår. Det innebär också att arbetsgivaren har åtagit sig skyldigheten att förhandla med och informera fackförbunden.

Viktor Rosencrantz, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Finns det inte kollektivavtal är det extra viktigt att förstå vad man skriver på. Medlemmar kan kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning för hjälp med att granska och förstå anställningsavtal.

– Är det sida upp och sida ner med snåriga engelska formuleringar med konkurrens- och värvningsklausuler och viten kopplade till allehanda bestämmelser bör man läsa dem väldigt noga.

För att göra ett kvalificerat övervägande om kraven känns rimliga rekommenderas medlemmar att kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning för hjälp med att granska och förstå anställningsavtalet.

Prata med lokala företrädare

De mjuka faktorerna som trivsel och arbetsplatskultur kan vara svårare att få en uppfattning om i förväg.

Kontakta Sveriges Ingenjörer och hör om det finns några lokala företrädare på arbetsplatsen. Till dem kan man ringa och ställa frågor både om själva erbjudandet och om arbetsplatskulturen.

Men kan man fråga den rekryterande chefen om sjukskrivningsgrad, personalomsättning eller be om att få ta del av en medarbetarundersökning under en intervju?

Viktor Rosencrantz menar att det beror väldigt mycket på hur man ställer frågorna, och betonar att de bör präglas av nyfikenhet och intresse snarare än en konfrontativ ton.

– Ju fler “jobbiga” frågor man ställer till en arbetsgivare innan man ens har börjat kan så klart skicka budskap som tas olika väl emot. Det beror väldigt mycket på personen som genomför intervjun.

Han tror även att det kan vara svårt att få ta del av en medarbetarundersökning innan man är anställd på en arbetsplats.

Istället tipsar han om “finurliga formuleringar” som kan ge liknande information. Exempelvis genom att fråga om företaget har vuxit de senaste åren och om de har haft några omorganisationer.

Om företaget har utlyst väldigt många tjänster på kort tid kan det ge en hint om att personalomsättningen är hög. Det kan dock även ha andra förklaringar, som att företaget växer.

– Glöm inte att fråga om vilka förmåner som finns, hur ser det ut med pension och semester, hur mycket övertid det jobbas och möjligheten till distansarbete, säger Viktor Rosencrantz.

Luska i ledarskapet

Enligt en undersökning från bemanningsföretaget Manpower är dåligt ledarskap och brist på feedback två av de vanligaste anledningarna till att anställda byter jobb. Se därför till att fråga hur det fungerar med utvecklingssamtal, avstämning och feedback i teamet.

Viktor Rosencrantz tipsar även om att fråga om introduktion, inte minst för nyutexaminerade. Får man någon mentor och finns det upparbetade rutiner med dokument eller checklistor som företaget vill att man sätter sig in i när man börjar?

– Finns det inget svar på frågan, eller om svaret är att “det tittar vi på när du är på plats” kanske det är en signal om att det inte är fullt så uppstyrt som man hade hoppats på.

Tänk på lönen – i tid

En vanlig fråga till Sveriges Ingenjörer från nyexaminerade som har varit några månader på sitt första jobb är vad man kan göra om man gick med på en för låg ingångslön.

– Man kanske blev lite smickrad av första bästa erbjudande och tackade ja direkt. En hög grundlön som man är nöjd med är viktigt att ha. Mitt tips är att ringa vår rådgivning för att diskutera löneanspråk och även se lönestatistik online.

Men hur förhåller man sig till om företaget lyfter möjligheten till utveckling som argument för att de inte “betalar de högsta lönerna”?

– Det är jättesvårt att värdera eftersom man inte vet om det stämmer fullt ut. Fråga vad det är för typ av utveckling. Är det kurser, teambuilding eller studieresor?, säger Viktor Rosencrantz som återigen trycker på vikten av nyfikenhet snarare än en konfrontativ ton.

Något som är viktigt att komma ihåg är dock att förmåner som inte finns reglerade i avtalet kan ändras ensidigt av arbetsgivaren.

Viktor Rosencrantz lyfter även två varningsflaggor att vara vaksam på i rekryteringsprocessen.

– Om det är väldigt stressat att man måste skriva under omgående för att arbetsgivaren säger att erbjudandet annars förfaller ska man dra öronen åt sig. Dåligt bemötande på nyfikna frågor som berör arbetsplatsen kan också vara en röd flagga, säger han.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar