Forskningen är viktig för EU:s framtid

Saco tycker att EU särskilt bör  fokusera på forskning när unionen lägger upp sin framtidsstrategi. Pengar kan tas från till exempel jordbrukspolitiken.Forskningsfrågorna bör utgöra en huvudpunkt i EU:s framtidsstrategi. Det tycker Saco i sitt remisssvar till regeringen om EU 2020, efterföljaren till Lissabonstrategin.

Saco tycker att Sverige bör driva forskningsfrågorna hårt eftersom de är så viktiga för att modernisera och integrera den europeiska ekonomin. För att få pengar till en gemensam satsning föreslår organisationen  att unionens omdebatterade jordbrukspolitik omprövas.

Enligt Saco är en gemensam forskningssatsning inte bara fråga om pengar utan också om att tänka klokt. Pengarna måste inriktas på områden som är för kostnadskrävande och långsiktiga för enskilda medlemsländer att själva bära.

JG

Läs mer

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

I år fyller Fatima Essaidi 22 år men det är svårt att tro när man ser hennes kalander. Där varvas möten med advisory board, styrelseutbildning och poddinspelningar. Dessutom är hon snart civilingenjör.
Fler artiklar