Åldersnojan försvårar arbetslivet

Först är man för ung. Ända tills man är cirka 35. Då är man lovande i några år. Och sedan, vips, så är man för gammal. TRR Trygghetsrådet lanserade i dag sin bok Du har fel ålder! Den handlar om hur åldersfixeringen gör det svårare än nödvändigt att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden.

Först är man för ung. Ända tills man är cirka 35. Då är man lovande i några år. Och sedan, vips, så är man för gammal. TRR Trygghetsrådet lanseradei dag sin bok Du har fel ålder! Den handlar om hur åldersfixeringen gör det svårare än nödvändigt att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden.

Varannan svensk tycker att åldersfixeringen har ökat de senaste åren. Så presenterade Ann-Sofi Sjöberg, informationschef på Trygghetsrådet den nya boken Du har fel ålder!

Boken har hon själv skrivit tillsammans med Gunilla Nygren, redaktör för TRR-tidningen. Det är en snabbläst bok där sex personer, alla födda under olika årtionden, berättar om sin syn på åldern och dess betydelse i arbetslivet. Några av de intervjuade är Gunnar Wetterberg, Sacos samhällspolitiske chef, som också deltog på själva boksläppet, Bodil Jönsson, professor emerita från Lunds universitet och Anton Abele, Sveriges yngste riksdagsman, 20 år gammal.

På boksläppet diskuterades åldersdiskriminering från två håll. Oftast handlar det om att äldre personer inte blir anställda för att man tror att de har passerat bäst före datum och har förlorat i potential, samtidigt som de kan ha nått en ganska bra lön, och därmed är dyra i drift. Men det är också vanligt att unga människor petas på grund av bristande erfarenhet, något som de ofta kan väga upp med glöd och engagemang.

Kalle Leinar, VD för TRR Trygghetsrådet, påpekade att många företag, särskilt utanför storstadsområdena, verkligen kan ha ett behov av att anställa unga. Särskilt om de lider av för liten personalomsättning. Han nämnde ett företag där personalchefen sade att hela företaget plötsligt hade blivit ettusen år äldre. På frågan hur det hade gått så snabbt svarade han att de var tusen anställda, varav ingen hade slutat och ingen hade börjat. Men så fort han fick nyanställa, skulle han ta chansen att sänka genomsnittsåldern.

Med en anektdotiskt utformad egen erfarenhet antydde han emellertid att problemet med att unga inte får jobb kan ha en inneboende lösning.

– Som nyutbildad socionom var det ganska tufft att få första jobbet. Anledningen till att jag fick det var att vi hade inbyggd praktik. Inför en eventuell förlängning fick jag träffa VD: n på företaget där jag hade praktiserat. Han tittade på mig och sade: ’Ja, Karl-Gustaf, vilka är dina tillkortakommanden då?’ ’Ja, jag är ganska ung’ svarade jag. Då tittade han på mig igen, och sade’ Om det är ditt enda handikapp, så är det i alla fall övergående.’ Jag fick jobbet.

I frågan om åldersdiskriminering är det ändå de äldres utslagning från arbetsmarknaden som brukar anses som den allvarligaste formen. Veronica Lejsved är personalchef på Boliden Smelters. Hon poängterade att det är ganska ointressant om personen som anställs är 20 eller 60 år. De högutbildade vassa karriärhungriga personerna som vill ha allting här och nu får man kanske vara glad om man får behålla i två år. Det kan ibland vara bättre med en äldre person, kanske 55 plus, som stannar kvar och som ger bättre harmoni i gruppen.

Här fyllde Gunnar Wetterberg från Saco på med egna erfarenheter av att själva åldersblandningen gynnar arbetsklimatet.

– Jag har ett par gånger jobbat på sådan ställen där alla är mellan 25 och 35, och man har fruktansvärt roligt på jobbet. Man jobbar och festar och älskar och kör väldigt hårt. Men när man som chef får perspektiv på sådana grupper, ser man hur problematiska de är. Jag var chef för en sådan sektion, och den var full av konflikter. Så anställde vi några 55-åringar, och det visade sig vara helt genialt. De sänkte tempot. Nu fanns det två personer som de unga kunde fråga. För 55-åringarna skulle aldrig hota dem i karriären.

Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv konstaterade att alla som känner sig diskriminerade inte nödvändigtvis måste vara det. Hon exemplifierade med ett tillfälle när hon som chefsjurist på AMS fick femtio överklaganden efter en nyanställning.

– Inte en enda av de femtio som överklagade sade något om bättre meriter. Alla däremot ansåg sig däremot diskriminerade. Det var både ålder, kön och härkomst.

Jämfört med övriga länder i Europa arbetar svenskarna högt upp i åren, skriver författarna i boken. I Sverige arbetar 70 procent av alla 55-åringar, medan motsvarande siffra i Frankrike är knappa 40 procent. Och så citeras en VD som i Dagens Nyheter sagt att ”En del börjar arbetslivet vid 19. Andra är närmare 30 efter en lång utbildning, när de kommer in på arbetsmarknaden. Varför ska det inte finnas motsvarande flexibilitet när man ska lämna arbetlivet som när man börjar det?”

Kalle Leinar avslutade med att konstatera att kompetens blir allt viktigare jämfört med ålder i dag, att kompetensen är ens viktigaste trygghet på arbetsmarknaden. Och om fenomenet att en del personer stannar för länge hos samma arbetsgivare, av ett slags felriktad lojalitet, så lade han till visdomsorden: Bli inte förälskad i en juridisk person! Den kärleken blir aldrig besvarad.

Sture Henckel

12 kommentarer

 • Dick Sjöström

  Ja jag har – precis som en webbredaktör här – lämnat huvudfåran och blivit teknisk skribent i ett historiskt perspektiv.
  Det är väl där vi hör hemma – bland dinosaurerna…

  Se min insändare:
  http://www.ingenjoren.se/2011/12/jag-har-upplevt-alderdiskriminering-mycket-patagligt/

  Och det är verkligen så att det urholkar gammal kunskap – som jag nu i olika projektanställningar fått tillföra i projekten.
  Oförklarliga fel, intermittenta fel, olämplig formgivning.
  Ta mig inte som en besserwisser.
  Se mig bara som en internkonsult – jag är inte projektledaren eller hennes högra hand.
  Men jag har varit på andra sidan….

  03 juli 2012
 • Per Linde'n

  Det är bedrövligt att många företag inte kan förvalta sin ackumulerade kunskap och kompetens. Medelålder och anställningstid (på nuvarande företag) är inte enda mätetalet, även om höga tal kan vara illavarslande ! På mitt företag (ledande inom telekom och elektronik) hette det att ”personalen är vår värdefullaste kompetens” men man kunde inte dra konsekvenserna av detta ! De unga genierna söker sig annat och kvar blir misslyckade ”bäst före middle management” chefer och ja-sägare, som inte kan vara just annat än detta !

  Surt men sant säger den gamble pensionerade ingenjören

  02 juli 2012
 • Annika

  Jag arbetade under 10 år som chef för teknikkonsulter. Det var så fruktansvärt hårda krav på lönsamhet pga de låga arvoden i denna bransch. Alla måste ut i uppdrag genast, vilket försvårar för nyexade. 55+ ansågs oftast olönsamma enligt de kalkyler företaget använde. Annars är min erfarenhet att blandade grupper fungerar bäst, både avseende ålder och kön och även bakgrund och härkomst.

  30 juni 2012
 • Kurt Unger

  Inte bara föregående kommentator som söker jobb med ljus och lykta. Se bara på de som blev utan jobb när Saab kursade. Visst 50% av tjänstemännen har fått jobb, första hand de mellan 35 och 50. Stora delar av +50 samt många +45, saknar fortsatt arbete. Flera av de i gruppen som fick jobb, de måste pendla till Norge.

  När Flygmotor lade ner i Arboga och Köping, lade staten ner stora pengar på att hjälpa eller förtidspensionera, Saabarna får bara social terapi, dyr sådan. För långt ifrån Stockholm? Skall bli intressant att se vad som händer i Södertälje, nytt Arboga eller Trollhättan.

  Ett stalltips från myndigheterna är ”starta eget”.

  Att starta ett ”teknik”-eller kunskapsföretag, vilket är det aktuella för dessa grupper, det tar ca 3-5 år. Vem vågar när det är lågkonjunktur och starta eget-bidragen bara är för 6 mån. Det behövs så kallad Venture-kapital, men de satsar numer bara på dataspelföretag. Det finns inget riktigt Venture-kapital i Sverige/Europa och har aldrig funnits. Har själv haft en gångbar idé, men inget kapital, har försökt i 15 år. ”Starta och gå runt, så stöttar vi dig”, dvs. när man bevisat bärkraften får man hjälp.

  29 juni 2012
 • Ålder i arbetslivet « networking – kvinnor i karriären diskuterar arbetsliv, familjeliv och karriär

  […] hittade den här intressanta artikeln om ålder i […]

  29 juni 2012
 • a

  idag kostar du väsentligen mer än vad motsvarande utbildad personald kostar i Indien, baltikum etc med arbetsgivaravgftter och d y.

  därför är du bl a mer svåranställld som en faktor, sedan finns den andra faktorer såsom ort, behov, personlighet e t c.

  Lägg upp ditt cv på de internationella sidorna, det är så man konkurrerar idag, det handlar inte om nationsgränser. Du kan mycket enkelt lägga upp och exponera ditt cv globalt.

  29 juni 2012
 • a

  ung eller gammal, diskussionen känns aningen svensk´t utformad, i ågr kväll, var jag i Madrid när Spanien mötte Portugal, vare sig ålder eller kris verkade speciellt närvarande. x-10000 kollande på stor skräm nere vid Real’sstadium, íngen fylla, förvisso vissa ”inbjudningar” till klubbar men det handlar mer o´m personliga val, och ansvar. Generellt handlar det inte om åldersnoja, färg eller regligon, utan mer om att att man mer är generellt sett allmännt konservativ norrut på bredgraddernar, Inget fel med det, i norden har man alltid varit tvugnen sedan urminnestider att planera för vinter etc. Menar att det går inte att får ut december 21 och fälla ett träd och få det enkelt att brinna, ett mer allvarligt och proaktivt tänkande finns per deinition. Det är inte som i Aten i November att du an plocka apelsiner på gatuträden.

  dessa bnala förutsättningar gör, att det möjligen inte gör att man rakt av kan jämföra lan per land. Två dagar sedan i Madrid var det 38 grader, och i Sverige har vi det kallaste juni på 150 år, man fungerar olika under dessa yttre omständigheter, vid 38+ vill jag gärna vänta några timmar innan jag agerar….!

  29 juni 2012
 • K-E Blom

  ”Jämfört med övriga länder i Europa arbetar svenskarna högt upp i åren”.
  Som ex tas Frankrike med 40 % av 55-åringar sysselsatta jmf. med Sveriges 70 %. Dock har Frankrike pension vid 60 och Sverige 65. Och Frankrike har genomsnittlig avgångsålder vid 58,8 år, Sverige 63,7. Detta påverkar väl siffrorna för 55-åringar och har knappast något med åldersnoja att göra. Hur är det med ”åldersnoja” i Europa?

  28 juni 2012
 • Mankan

  Bra artikel, men SACO-repr. inlägg om att 55-åringarna aldrig skulle hota de yngres karriärer andas lite väl mycket åldersnoja också! Håller annars helt med om att ålders-, liksom köns- och etnisk blandning gynnar arbetsklimatet.

  28 juni 2012
 • Flyer

  ”Först är man för ung. Ända tills man är cirka 35. Då är man lovande i några år. Och sedan, vips, så är man för gammal.” – Fel, fel, fel!

  Är man inte på väg uppåt i hissen när man är 35 så är det kört! För övriga är det bara att klamra sig fast stenhårt vid det jobb man förhoppningsvis har ha som enda mål att själv bestämma när man ska gå i pension.

  28 juni 2012
 • Tony Ljungberg

  Ja jag kan inte annat än hålla med artikelförfattaren och lite av problemet är alla CV-banker som man registrerar sig i. I alla dessa banker så måste man uppge sina födelsedata. Varför då? Jo indirekt så plockar de ut de som har åldern inne och ratar de som är 40+ eller 20+. Är själv 44 och har precis avslutat en utbildning med två högskoleexamina och en teknologie kandidatexamina inom bygg, men har ingen praktisk erfarenhet inom området. Jag har ett helvete att få jobb inom mitt område. Jag tycker inte företagen ska gnälla över att de inte får tag på folk med rätt kompetens när de ratar dem som har kompetens men inte den ideala åldern inne.

  28 juni 2012
 • Magnus Ivarsson

  Jag är civilingenjör i teknisk fysik / Master of Science in Engineering Physics från LTH och tog examen 2005.
  Jag har sedan examen sökt hundratals jobb och arbetat som PC-support, maskinoperatör på en industri och som vitvaruförsäljare sedan examen.
  Har innan examen arbetat som civilanställd stridsvagnsmekaniker och säljare.
  Jag tar ett ingenjörs jobb var som helst i världen, när som helst.

  Kan någon här erbjuda mig ett arbete?

  http://www.gamereality.se

  M.Sc. Magnus Ivarsson

  14 juni 2012

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Det inte självklart hur allt fungerar när du kommer från utlandet för att arbeta i Sverige. Fackförbundens roll, kollektivavtalens betydelse och det egna ansvaret – skillnaderna kan vara stora.
Fler artiklar