Antalet sjukskrivna ökar snabbare

Både antalet sjukskrivna och kostnaderna för sjukskrivna väntas öka snabbare än vad Försäkringskassan tidigare har trott.

Både antalet sjukskrivna och kostnaderna för sjukskrivna väntas öka snabbare än vad Försäkringskassan tidigare har trott.

I år väntas kostnaderna för sjukförsäkringen bli 0,6 miljarder högre i år än vad Försäkringskassan trodde i sin förra prognos, berättar arbetet.se.

Jämfört med januariprognosen är skillnaden en miljard kronor 2015 och något större åren därpå. Kostnadsökningarna har dock balanserats av sjunkande kostnader för sjukersättning.

Enligt det budgetunderlag som Försäkringskassan har lämnat till regeringen väntas de sammanlagda kostnaderna för sjukfrånvaron i löpande priser öka från 76,2 miljarder i år till 77,9 miljarder kronor 2018.

Ania Obminska

Lämna en kommentar

Senaste nytt