Längre arbetsliv uppe för diskussion

Vilka förändringar behövs för att vi ska kunna jobba längre? Under våren har bland annat PTK och Saco-S ingått i samtal om detta.

Vilka förändringar behövs för att vi ska kunna jobba längre? Under våren har bland annat PTK och Saco-S ingått i samtal om detta.

Det är på uppdrag av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) som den tidigare KD-ledaren Göran Hägglund samt Göran Johnsson, tidigare förbundsordförande på IF Metall, leder diskussionerna med bland andra arbetsmarknadens parter om vad som kommer att krävas för att vi ska orka jobba högre upp i åldrarna.

Under våren har processledarna pratat med både organisationer, myndigheter, politiker, experter och arbetsmarknadens parter, däribland Saco-S och PTK, där Sveriges Ingenjörer ingår.

Kristina Rådkvist, kanslichef på PTK, har suttit med i ett av dessa möten och berättar att diskussionerna bland annat har handlat om vikten av att se till att åtgärda eventuella brister som kan finnas i kollektivavtalen, då kollektivavtalen hänger ihop med möjligheterna att jobba längre. Det blir då även viktigt att titta på villkoren för både sjukförsäkring och a-kassa.

– Det blev också rätt mycket diskussioner om hur arbetsmiljön bör förbättras och om vikten av kontinuerlig kompetensutveckling under hela arbetslivet, berättar Kristina Rådkvist.

Många frågor är gemensamma oavsett yrkesgrupp och sektor, inte minst de som handlar om en god arbetsmiljö. För tjänstemän i privat sektor är särskilt frågan om kompetensutveckling och möjlighet till flexpension central, säger Kristina Rådkvist. Det måste finnas en möjlighet både för individer att jobba längre och att ha relevant kompetens hela arbetslivet, men också att kunna välja om man vill gå ner i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv, säger Kristina Rådkvist. En annan viktig fråga är att arbeta mer med attityderna till äldre arbetskraft.

– Hur vi ska få till det långa arbetslivet? Just attityder till äldre arbetskraft och att kunna utvecklas under hela arbetslivet är viktigt om man ska kunna stanna kvar i arbetslivet länge, säger Kristina Rådkvist.

Målet med processledarnas arbete är att få till en övergripande avsiktsförklaring som ska redovisas för pensionsgruppen i höst. Pensionsgruppen tar därefter ställning till hur arbetet ska fortsatta.

Ania Obminska

19 kommentarer

 • Tomas

  Haha! Det som gäller är att desperate klamra sig fast på jobbet till 65 (eller lämna tidigare om man har råd). Jag är civilingenjör med gedigen erfarenhet från två olika branscher och vidareutbildning på universitetsnivå, en del rätt färsk. Jag har knappt 10 år kvar till 65 och min enda möjlighet att ha jobb fram till dess är att undvika att skickas ut i någon av min arbetsgivares ständiga nerdragningar och flytt av arbetsuppgifter till lågkostnadsländer. På grund av dessa har jag sonderat möjligheterna hos andra företag. De sväljer mitt CV med hull och hår och är väldigt intresserade tills de inser vad jag har för första siffror i personnumret. Det verkar inte vara rekryterarna som backar utan anställande chefer som är livrädda för att få in någon som har mer erfarenhet och bättre meriter än de själva. Inom parentes kan ju nämnas att jag gick I grundskola och gymnasium där man fortfarande lärde sig matte och naturvetenskap, innan det stora skolkaoset började.

  10 juni 2016
 • Anders

  @Björn D
  Vilka arbeten är det som meriterar lång livs- o yrkeserfarenhet. Är själv 50+ och har de sista 10 åren varit för gammal för de jobb jag sökt.
  Färsk utb. har varit viktigare än lång erfarenhet inom området, likaså skall man inte begära lön efter ålder utan helst som oerfaren lärling.

  08 juni 2016
 • Björn Dahlroth

  Det finns faktiskt människor som har intressanta och stimulerande arbeten där man får lära sig eller har möjlighet att lära sig nya saker nästan varje dag, Det finns också människor för vilka arbetet och den den sociala samvaron och som arbetet medför är den viktigaste kontakten med omvärlden i deras liv och utan vilken livet faktiskt tappar en stor del av sin mening. Sedan finns det dem som har fullständigt motsatt arbetssituation och motsatta åsikter. Det finns faktiskt också de som är ekonomiskt beroende av att kunna arbeta längre och de som inte kan av hälsoskäl. Man kanske inte behöver arbeta med exakt samma saker som tidigare utan helt nya uppgifter, t o m helt ny arbetsgivare och man kanske inte behöver arbete full tid Därför är det viktigt med individuell flexibilitet när det gäller arbete efter den normala pensionsålder och att arbetsgivare inte är negativa till att behålla eller faktiskt nyanställa äldre personer. På en hel del arbeten är lång livs- och yrkeserfarenhet minst lika viktiga som fomella meriter. Inte minst när det gäller mänskliga kontakter
  Björn Dahlroth

  05 juni 2016
 • Gunnar Erlandsson Strålsnäs

  1. Möjlighet att jobba deltid då man fyllt 60. Möjlighet att ta ut delpension för att kompensera inkomstbortfallet.
  2. Företagen bör betala in avgift till folkpension och till tjänstepension så länge man jobbar, så att alla kan få mer i pension. Nu slutar inbetalningarna vid 65 vilket urholkar pensionssystemet.
  3. Alltid full pension i tio år efter man pensionerat sig. Ingen eller minimal reduktion av pensionsbeloppet för de som jobbat deltid

  05 juni 2016
 • Roger F. Gay

  How ’bout we start asking some smart questions instead. What do you want? What can I do for you. Reaching retirement age, I have decades of professional experience. Why are you stuck on how many hours a week I might work? You should be so lucky as to get me to help you.

  04 juni 2016
 • Jan Svennebrink

  Jag är nu 73 år, och jag jobbade tills jag var 69 år, de sista åren på deltid. När jag ville fortsätta till 70 år fick jag göra det men på villkor att jag gick upp till heltid. Så därför valde jag att sluta och började jobba ideellt på en Second Hand butik i stället. När jag var 72 fick jag en stroke och har nu en skön pensionärstillvaro utan jobb. Jag är i stort sett återställd efter stroken.

  03 juni 2016
 • Lennart

  Undrar vilka yrkesgrupper som egentligen har svårt orka jobba till 70?

  Jag känner människor med praktiska yrken som sjukskrivs, får gå i rehab, får gå från arbete och i en del fall tvingas till förtidspension på grund av att de slits ut i förtid.

  För deras del är det ett hån att som en del politiker lyft fram; jobba till 75. Förmodligen bara politiker – år tids adel – som kan arbeta(?) länge. De med bästa jobben har pensionsavtal och kan välja att fortsätta eller gå i pension tidigt, kanske vid 60

  Enligt en god vän som jobbar i Danmark sedan många år är det svenska pensionssystemet rena skräpet. 40% av sin inkomst vid 65 är ett rent hån.

  03 juni 2016
 • Peter

  Kommentar till 11:an. Jag håller inte med dig, för mig är jobbet lika mycket hobby som ett arbete. Jag blir väldigt intellektuellt stimulerad av mitt arbete. Men vi är alla olika och låt oss få vara det. och de som vill jobba längre ska få göra det utan att betrakas som att de inte har ett liv. Själv har jag barn, barnbarn, en härlig familj och manga andra fritidsintressen. Men även jobbet är för mig ett stort intresse!

  03 juni 2016
 • Unknown

  En liten tanke slog mig.
  Det verkar som om ganska tycker om sitt
  jobb såpass mycket att de inte vill unna sig
  ett innehållsrikt pensionärsliv. Det här låter
  ganska allvarligt. Kan det vara så att många i arbetsför ålder
  har gett upp allt liv vid sidan avjobbet, och när man blir
  pensionär inte har något annat att leva för än jobbet.

  Låter illa i mina öron att man verkligen inte har något annat värdefullt
  i livet än att jobba. Helt i linje med min förra arbetsgivare, som gärna
  såg att man gjorde sjudagarsveckort…givetvis för en fast måndaslön.

  Pendeln har nu svängt från bättre o bättre semestervillkor..och vi är på väg mot feodalsamhället igen där helg, pension och semester inte existerar.

  03 juni 2016
 • Mattias

  Jag tror inte på det grundläggande antagandet, nämligen att vi totalt sett ska jobba mer, snarare tvärtom. Vi har haft en utveckling under 1900-talet med minskad arbetstid, längre semestrar m.m. Denna har tyvärr stagnerat samtidigt som datorer och maskiner kommer ta över mer och mer av de jobb som finns. Lösningen är alltså att jobba mindre. Däremot är det kanske rätt att jobba högre upp i åldern om vi lever längre, vilket vi gör. T.ex. skulle man kunna tänka sig 6 timmars arbetsdag och att vi går i pension vid 70.

  03 juni 2016
 • Ann-Britt Vestlund

  Hej
  De flesta av oss har olika tider i livet när arbete och fritid inte går ihop under dygnets 24 timmar. Exempelvis är när man får barn (där finns ett lagstadgat skydd om man så vill, att arbeta 75 %. De som inte kan/vill ha barn men ändå har behov av att arbeta mindre är utlämnade till arbetsgivarens goda vilja. Så småningom i livet uppstår även behov av att stötta åldrande föräldrar i någon utsträckning. Även det kräver arbetsgivarens goda vilja, att man då kan få arbeta mindre. Jag anser att arbetslivet behöver ge möjlighet till mer flexibilitet om man ska få människor att vilja arbeta längre utifrån var och ens behov. Man borde åtminstone kunna få gå ner i tid om man själv står för löneglappet. Det skapar visserligen en risk för orättvisor om inte alla har den möjligheten ekonomiskt, men total rättvisa är det inte nu heller.

  03 juni 2016
 • Thorsten Schütte

  Innan man inför rullatorparkering vid stämpelklockan måste samhället sluta tala med kluven tunga:
  Å ena sidan ständigt upprepa mantrat att vi alla måste jobba längre
  Å andra sidan genom indirekta signaler, väl återspeglade i de tidigare kommentarerna, visa oss äldre att vi helst bör lämna arbetslivet fortare än kvickt.

  03 juni 2016
 • Bengt Zdebel

  Jag är nu mera 72 år och naturligtvis pensionär.
  Orsaken att jag slutade hade inte med min ålder och att jag var tvungen att göra det. Orsaken hade med arbetsklimatet att göra, eftersom jag var fackligt aktiv och inte ville fortsätta att delta beslut kring alla neddragningar och den radikalisering av det lokala facket som var på väg. Jag bedömer att jag fortfarande är fullt arbetsför eftersom jobbet som jag hade inte krävde extrem bra fysik. Så som Civilare är det inga problem att jobba fram till 75 om man nu inte drabbas av sjukdom.

  03 juni 2016
 • Unknown

  Hello,

  Jag förstår att regeringen vill att man skall jobba, helst tills man dör.
  Då behöver de inte betala ut någon pension alls. Regeringen har ju även infört dubbelbeskattning på pensionssparande för att försvåra för de lite yngre generationerna att gå i pension tidigare. Som vanligt så påverkas inte de som nu går i pension av den ökade skatten, bara de som har flera år kvar. För min del tycker jag att regeringen snarast bör ta bort straffskatten på pensionssparande. Samhällsekonomiskt så är det inga problem. Man släpper in en ung hungrig generation på arbetsmarknaden, som även accepterar en lägre ingångslön. På så sätt minskar man ungdomsarbetslösheten, och pengarna kan gå tll pensionsutbetalningar istället. Jag förstår inte att de som styr Sverige inte kan se denna synergieffekt.

  03 juni 2016
 • Kent

  Jo, jag skulle nog orka jobba till 70. Nu gäller det dock bara att komma på ett sätt att få ett jobb fram till 65.

  03 juni 2016
 • Björn

  Vi är för jobbfixerade! Bryt dig loss från din långa karriär, lyft blicken, och utforska andra delar av vad livet har att erbjuda. Du kommer att bli överraskad av allt du upptäcker! Missa inte det! Livet är inte evigt!

  03 juni 2016
 • Robert 57

  Debatten om att arbeta högre upp i åldrarna måste ha sin grund i verkligheten som existrerar på arbetsmarknaden för alla 50+ are.
  Det finns få länder som har så starkt diskreminerande attityd mot äldre 50+ idag som existerar i Sverige. Rekryteringsprocesserna gör att den enkelt mätbara parametern ”ålder” sorterar bort oftast de bäst kvalificerade för uppgiften. Anställningsstöden är fokuserade på de yngre eller för mindre kvalificerade jobb.
  Att vara 50+ idag och söka nytt arbete i konkurrens med yngre och läsa om debatten om att vi skall förbereda oss för att jobba högre upp i åldrarna känns nästan som ett skämt tyvärr.

  03 juni 2016
 • Johan E

  Jag ställer gärna upp och överför kompetens efter normalt pensionsdatum. Men på mina villkor och deltid. Den takt som många har i dagens läge, krävd eller inte, går nog inte att hålla vid 70 års ålder. Och vid den ålderna går också kanske en gräns för när man håller på att bli akterseglad av den hisnande utveckling som vi i dag ser, främst på IT-sidan. Frågan man också måste ställa sig är: Finns det något annat än jobb i livet? Och när ska man i så fall göra detta?

  03 juni 2016
 • Chrisrtina

  Hur skall man kunna ha en bra arbetsmiljö om man håller på att omorganisera hela tiden och inte har en stabil organisation? Man tappar på rutinerna, de givna kanalerna och lagbestämmelserna.
  När man som 45-åring redan anses som nära pension vad finns morot då till 70 år på arbetslevet. Tyvärr ser man bara pengar i frågan inte personerna. Många arbetar med kroppen och andra med hjärnan och detta tar på människans kropp och själ.

  03 juni 2016

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Eight things you should know as a PhD student

Eight things you should know as a PhD student

Where can I turn for support in practical matters as a doctoral student? What are my rights and obligations? Caroline Hövik at Sveriges Ingenjörer shares her best pieces of advice.
Fler artiklar