”Hjälp! Jag är anklagad för sexuella trakasserier!”

Fingrar som pekar mot en man.
Illustration: Mostphotos

”Hjälp, jag är anklagad för sexuella trakasserier. Ska jag bli av med jobbet nu?” Den frågan får Sveriges Ingenjörers rådgivning ibland. Här berättar ombudsman Friedrich Heger hur det brukar fungera och vad förbundet svarar.

Vad är det för situationer de som hör av sig beskriver?

– Det kan röra sig om situationer som medlemmar har uppfattat på olika sätt. Det är ibland svårt att veta var gränsen går för vad som är accepterat på en arbetsplats.

– En fråga som ibland förekommer är vad som händer om jag blir anklagad för sexuella trakasserier. Det kan vara att ha stått för nära en kollega, tittat på olämpligt material på datorn, ha använt olämpliga ord eller rört vid någon. Det handlar om allt där andra känner sig kränkta i sin personliga integritet, säger Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

En svårighet är förstås att vad man anser är för närgånget skiljer sig mellan människor. Friedrich Heger säger att beröring kan vara allt från uppenbart olämplig, som att röra någons rumpa, till beröring av vad de flesta ser som neutrala kroppsdelar, som axeln.

Hur känner de som blivit anklagade?

– Det kan bli en existentiell ångest. Man är rädd om sitt rykte, sitt jobb, och vad som händer med familjen.

Anser de att de gjort det de anklagas för?

– Det är olika, men jag skulle säga att de flesta är relativt ödmjuka. Om anklagelsen kommer som en blixt från klar himmel, eller om den anklagade inte förstår att agerandet varit ovälkommet, blir det mer komplicerat. Då kan det vara svårt att komma ihåg vad det var som hände.

Fråga facket

Under temat ”Fråga facket” tar vi upp utvalda frågor som medlemmar ställer till Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Har du en fråga? Här finns kontaktuppgifter till rådgivningen.

Här hittar du alla frågor vi skrivit om hittills.

Vad händer när någon blivit anklagad?

– Först har arbetsgivaren en utredningsskyldighet och det är viktigt att rätt person gör utredningen, kanske någon från företagshälsan och inte den närmaste chefen. Utredningen ska göras snabbt och konfidentiellt. Vid utredningen ska arbetsgivaren prata med båda parter. Det är viktigt att arbetsgivaren skaffar sig en tydlig bild av vad som hänt och om det behövs också pratar med andra personer.

Kan man bli av med jobbet?

– Det är två olika frågor. Arbetsgivaren ska i första hand utreda vad som inträffat och därefter vidta åtgärder för att försäkra sig om att det inte upprepas eller fortgår. Den slutliga åtgärden för att se till att sexuella trakasserier upphör är att avskeda den som trakasserar. Men för att avskeda en arbetstagare måste trakasserierna varit så allvarliga att det är avskedsgrund och dessutom måste arbetsgivaren kunna bevisa i domstol allt som påstås.

– Så när någon ringer oss i början av ärendet så går det ofta inte att svara på den här frågan.

Utredningen ska göras konfidentiellt, sa du. Ska andra på arbetsplatsen inte veta att den pågår?

– I bästa fall blir det så. Arbetsgivaren har en slags lojalitetsplikt mot arbetstagaren och ska därför sköta det konfidentiellt. Det tisslas och tasslas på varje arbetsplats men det ska inte vara chefen som pratar. Chefen ska inte säga till andra anställda ”Han har gjort det här”. Kanske vet andra att det pågår en utredning. Då kan chefen bekräfta det och tala om när den kommer att vara färdig och att man då kommer att gå vidare.

Så säger lagen

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. (DiskL 1 kap 4 §) Uppträdandet ska vara oönskat och det ska framgå för den anklagade att uppträdandet är oönskat, anting av sig självt (uppenbart oönskat) eller genom att den utsatta personen klargör att det är oönskat.

Hur ser Sveriges Ingenjörer på att företräda den som blir anklagad?

– Den som blivit utsatt bär troligtvis det tyngre lasset. Förbundets uppfattning är att det stora problemet på arbetsmarknaden inte är att det sker en massa falska anklagelser mot män utan att det förekommer sexuella trakasserier och könsdiskriminering. Det visar inte minst uppropet #TeknisktFel som kvinnliga ingenjörer initierade under #metoo.

– Förbundet företräder förstås sina medlemmar, både den som utsatts för trakasserier och den som anklagas för att ha utsatt någon för trakasserier. Men för den som blir anklagad är det först om det blir en arbetsrättslig tvist, till exempel uppsägning eller avskedande som man omfattas av förbundets förhandlingshjälp och rättshjälp.

Vad är dina råd till den som blivit anklagad?

– Som anställd är det i sådana här lägen viktigt att aktivt delta i utredningen och hjälpa arbetsgivaren att bringa klarhet i vad som inträffat.

– Om det finns ett lokalt fackombud på arbetsplatsen så be den personen om hjälp eller ring Sveriges Ingenjörers rådgivning.

– Prata också med din chef. Ha förståelse för att den andra personen sällan är intresserad av att träffa dig förrän saker är utredda – och kanske inte ens efter utredningen.

Vad händer när utredningen är klar?

– Det är viktigt att det blir ett resultat och att arbetsgivaren snabbt vidtar åtgärder. Om man kommer fram till att den som anklagats betett sig olämpligt blir det arbetsrättsliga åtgärder. Om man som anklagad inte tagit kontakt med facket tidigare så måste man göra det nu, så man kan titta på om åtgärderna är skäliga.

– Om det inte var sexuella trakasserier är det viktigt att kommunicera det, så att ryktet inte är förstört. Det är också viktigt att arbetsgivaren tar itu med sin policy mot kränkningar och pratar om den här frågan. När något inträffat så betyder det att det förebyggande arbetet inte har fungerat.

– Om arbetsgivaren väljer en annan lösning än att avskeda den som anklagas ställs förstås höga krav på att organisera arbetet så att ingen av parterna känner obehag av att gå till jobbet. Här kan det ofta behövas professionell hjälp.

Vad har du för råd för att någon inte ska hamna i den här situationen?

– Lämna dina kollegor i fred! Det avgörande för om ett agerande är tillåtet eller inte är vad ”mottagaren” tycker. Därför är det viktigt att vara lyhörd, och om man är osäker, fråga om det är okej.

– Läs igenom arbetsgivarens policys. Uppdatera dig om kränkande särbehandling. I den bästa av världar tar arbetsgivaren upp den här frågan med jämna mellanrum, men det är bra att ta eget ansvar och se vad som gäller och kanske ta upp frågan med kollegor och prata om det.

– Man kan också propsa på att arbetsgivaren ska ta upp ämnet, eller akademikerföreningen. Och är man chef är det bra att ta upp det här och prata om. Att ha ett förebyggande arbete så att man håller arbetsplatsen fri från sexuella trakasserier.

24 kommentarer

 • Maria

  I was in sock when I received the newsletter by email and saw the ”accused” man presented as the victim.
  There has not being previous newsletter that called my attention about sexual harassment picturing the harassed as a victim in the header of the letter.

  29 maj 2019
  • Karin Virgin

   We, at the editorial office, have discussed the risk that the article will be percieved as if the union defends those who carry out the harassment. It is certainly not the case – sexual harassment is a serious problem. We have previously written a great deal about the subject on the basis of those who are affected by harassment. This time we chose a different perspective – what does the legal process look like, what is the role of the union and how should the investigation by the employer be carried out. These are questions that members put to the union’s helpline. Neither the editorial staff nor the union ever defend those who harass but we believe this subject, just like other ones, should be highlighted from different perspectives.

   04 juni 2019
 • Alexandra

  Man blir lite mörkrädd när man läser kommentarerna till denna artikel. Att det svävar iväg och handlar om huruvida män också blir utsatta, falska anklagelser och språk.
  Jag tycker personligen att detta var en riktigt bra och tydlig artikel.
  Ibland förekommer säkerligen falska anklagelser, men är det oftare om sexuella trakasserier än något annat ämne, säg stöld? Så, som ung tjej/kvinna, blir jag förvånad över hur detta ämne alltid kommer att handla om dessa falska anklagelser, istället för om det faktiska problemet. Och min uppfattning är att det många gånger är just män (inte bara, men oftast) som i ärlighetens namn gnäller över falska anklagelser. Kan vi inte bara enas om att sexuella trakasserier är förkastligt, precis som stöld, oavsett om det är en kvinna eller man som utfört det?

  25 maj 2019
  • Brie

   Artiklar som dessa behövs med anledning av att det inte finns något som helst skydd för den som blir falskt anklagad. Hur skall du kunna bevisa att en anklagelse är falsk, så att du rent juridiskt kan få upprättelse? Det går inte. Det är omvänd bevisbörda. Det är vanligare än man tror att folk använder skvaller och falska anklagelser som socialt slagträ mot individer som de inte gillar, och att bli så pass indignerad av att ämnet ens lyfts är inget annat än konstigt.

   13 augusti 2020
   • Ida

    Väldigt vanligt, just nu är min pojkvän utsatt för detta. Han är falskt anklagad för sexuella trakasserier av en kvinna på hans jobb som är mentalt instabil. Men som det verkar just nu verkar kvinnan vinna då han inte kan bevisa att de inte hände. För hennes del räckte det med ord och inga bevis krävdes.

    21 oktober 2020
 • Niklas

  Vi vet en sann historia om en teknisk konsult som blev anklagad för sexuella trakasserier. Efter en utredning så framkom det att anklagelserna var falska. Konsulten fick sparken i alla fall. Sanning och rättvisa spelar ingen roll.

  23 maj 2019
 • JJ

  Att anklaga någon för sexuella trakasserier kan vara förtal. Polisanmäl och genomför en egen stämning i så kallat ”Förenklat tvistemål”, sen kommer den personen akta sig för att sprida falska anklagelser.

  23 maj 2019
 • Bertrand Russel

  Fascinerande att se personer med ingenjörsutbildning tvärsäkert förespråka att endast en synvinkel tolereras och alla andra synvinklar är omöjliga eller kränkande. Vad hände med objektiv analys?

  23 maj 2019
 • EL

  Väldigt konstig vinkel att utgå artikeln från de ”stackars” personerna som anklagas för sexuella trakasserier? Konstigt att sexuella trakasserier normaliseras i er artikel. Förstår om den här artikeln får många att reagera negativt.

  23 maj 2019
  • Karin Virgin

   Vi på redaktionen har pratat om risken för att artikeln skulle uppfattas som att förbundet stryker de som utför trakasserierna medhårs. Det är verkligen inte fallet – sexuella trakasserier är ett allvarligt problem. Redaktionen har tidigare skrivit en hel del om ämnet med utgångspunkt från de som blir drabbade av trakasserier. Denna gång valde vi ett annat perspektiv – hur ser den juridiska processen ut, vad är fackets roll och hur ska den utredning som arbetsgivaren genomför gå till. Det här är frågor som medlemmar ställer till förbundets rådgivning. Vi kommer under kommande veckor att skriva fler artiklar om sexuella trakasserier, bland annat hur man som drabbad kan få stöd. Varken redaktionen eller förbundet tar någonsin de som trakasserar i försvar men vi tycker att alla ämnen är viktiga att belysa ur olika vinklar.

   23 maj 2019
  • Tomas Eriksson

   Som tidigare fackombud tycker jag, till skillnad från signaturen EL, att det är ganska naturligt att en facklig organisation (även) skriver artiklar om vad som kan förväntas hända om man som arbetstagare anklagas för att ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Fackets roll är att tillvarata den enskilda medlemmens rättigheter. Däri ingår t.ex. att se till att arbetsgivaren agerar korrekt. Det är i grunden inte konstigare än att de som anklagas för brott har rätt till en försvarare/advokat i domstol.

   23 maj 2019
  • Brie

   Hur är det konstigt att prata om falska anklagelser? Att förlora sitt jobb och att få sitt professionella rykte nedsvärtat trots att man inte förtjänar det är absolut något som förtjänar sympati, så varför sätter du ”stackars” i citationstecken?

   13 augusti 2020
 • Vakna

  Eller bara enkelt; Blir du anklagad för sexuella trakasserier så skärp dig och be om ursäkt och SLUTA GÖRA DET.
  Blir så jävla trött på att alla män ska va så jävla kränkta och tro att det är värre att bli anklagad för det än att bli utsatt. Lägg av. Är det inte sant så dör ryktet ut. Get fucking over it. Vi kvinnor får leva med konstanta rykten att vi är horor och ljuger om vi blir utsatta för det. Skammen är fan större hos kvinnor som anmäler än en man som blir anmäld. Kolla på alla dessa män som försvarar andra män som gör äckliga saker. Vidrigt, det är vad det är.
  Hade varit bättre om artikeln fokuserade på ”Blivit anklagad för trakasserier? DET HÄR räknas som sexuella trakasserier och sluta genast med detta”.

  23 maj 2019
  • Sanna

   Var har du fått det ifrån att det alltid är kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier, och att det alltid är män som är förövare? Jag kan meddela att det omvända inte alls är ovanligt. Ofta är män dock mindre anmälningsbenägna och känsliga av sig, så det är inte lika vanligt att det görs någon stor sak av det och därför ”syns” det heller inte lika ofta.

   Sen får du gärna även vårda ditt språk.

   23 maj 2019
   • Trött

    Det omvända är inte strukturellt och maktförhållandena är oftast annorlunda.

    Dessutom är det väldigt ofräscht att använda härskartekniker och be andra vårda sitt språk. Vi är många som är jävligt trötta på män och deras beteende och det är inget som helst fel med att uttrycka och förstärka sin ilska och frustration över det.

    23 maj 2019
    • Sanna

     Vad har du för belägg för att ”det omvända är inte strukturellt och maktförhållandena är oftast annorlunda”? Menar du att det är alltid chefer som sitter på makt som utför sexuella trakasserier och att de har satt i något strukturellt system att trakassera sina underlydande sexuellt? Det låter ju jättemärkligt. Dessutom fins det gott om kvinnliga chefer också numera.

     Vad det gäller önskan om att använda vårdat språkbruk så handlar det inte om någon ”härskarteknik” utan bara vanligt hyfs. Dessutom står det när man skriver kommentarer att tidningen Ingenjören vill att man ska hålla ”god ton”.

     23 maj 2019
  • Brie

   Falska anklagelser är inget skämt. Folk som förlorar sina jobb och sina professionella rykten trots att de inte förtjänar det är absolut något som bör pratas om mycket mer. Du verkar inte kunna separera falska anklagelser från sanna anklagelser.

   13 augusti 2020
 • Cissis antagonist

  Baksidan av #MeToo är att feltolkningar och direkt falska anklagelser kan förstöra karriär, anseende och familjeliv. Timells frikännande visar att det stämts lite i bäcken och att man inte kan ha ett samhälle där flagrant feminism och manshat formar attityder på arbetsmarknaden.

  23 maj 2019
 • Cissi

  Hur vore det att istället skriva om hur det är att bli utsatt för sexuella trakasserier på jobbet och vilket stöd en kan få då?

  23 maj 2019
 • Rillo

  Verkar ju absurt lätt att bli anklagad för sexuella trakasserier om det är så att det uppenbarligen inte finns några regler för vad som skall uppfattas som detta… kränkt någons personliga integritet? Då måste man ju antaga att den som man ”kränker” bör ha påpekat detta och att det rör sig om ett upprepande. Säg att man tar någon på axeln, den man tar på axeln upplever detta olustigt men indikerar inte detta på något sätt. Hur skall den som tar personen på axeln då veta att den precis sexuellt trakasserat personen?

  23 maj 2019
  • Martin

   Ni brukar ju sådant vara ganska tydligt i en social situation. Om man är medveten om att man har svårt för att tolka andras signaler så är det ens eget ansvar att fråga och kolla om det är okej. Att röra vid andra personer över huvudtaget är något man bör vara försiktig med, då det finns många anledningar (utöver sexuella trakasserier) att någon inte vill bli vidrörd. Att t.ex. ta någon på axeln är kanske okej för de flesta, men vid fel tillfälle och/eller av fel person kan det tolkas som väldigt obehagligt. Så lyssna på dina kollegor, så kommer du inte få oönskade anmälningar på dig!

   23 maj 2019

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar