Så tacklar du tristessen

Se upp med understimulerade medarbetare. En organisation där medarbetarna är oengagerade riskerar att förlora både i produktivitet, innovationskraft och utveckling. Foto: Getty Images

Äventyrare på Mount Everest kan lära oss en hel del om vad som är viktigt för att hantera den tristess som hemarbetet lätt kan leda till. Bryt monotonin, skapa aktiviteter att se fram emot och ta dig tid att ringa din kollega för att surra bort en stund, är några tips för den uttråkade. 

Att vara uttråkad handlar inte alltid om att ha för lite att göra. Trots att arbetsuppgifterna inte förändrats, kalendrarna är fullbokade med digitala möten och arbetsvardagen lika fullmatad som tidigare, är det många som upplever en form av understimulans på hemmakontoret.

Markus Hällgren, professor vid Handelshögskolan i Umeå, har studerat fenomenet i en miljö som står i stor kontrast till det som vi normalt tänker på som tråkig. På 5 500 meters höjd, vid foten av världens högsta berg, har han och hans forskarteam tagit reda på hur äventyrare i väntan på att bestiga Mount Everest hanterar de risker som uttråkning innebär.

Känsla av meningslöshet

– En stor del av tiden handlar om att sitta i baslägret och vänta. Samma saker påverkar gruppen här som i en vanlig arbetsgrupp, men skillnaden är att den extrema miljön och situationen gör allt mycket tydligare, berättar Markus Hällgren.

Markus Hällgren, professor vid Handelshögskolan i Umeå.

Tristess handlar i grund och botten om att det man gör känns meningslöst. Det kan vara i situationer där ingen ser och bryr sig om det man gör, att arbetsuppgifterna är monotona eller att man saknar kontroll och möjlighet att påverka sin situation.

Men det är inte bara arbetet i sig som är viktigt för att känna mening. Även kollegorna bidrar till att skapa mening i arbetet. Den känsla av tristess som hemarbetet leder till handlar förmodligen om just detta.

Markus Hällgren berättar om en berömd studie av arbetare som jobbade vid ett löpande band på en fabrik i USA. Arbetet var monotont och tråkigt, men de anställda hade roligt tillsammans. Istället för raster pratade man om ”peach time” och ”banana time”, man skojade och drev med varandra. Den sociala gemenskapen blev på så vis det som skapade mening i arbetet.

– Det är sällan man tänker på att den typen av interaktion är viktig för att hålla ihop organisationen. Men det är absolut det som gör att många av oss känner tristess när vi arbetar hemma.

Varning för understimulans

Som chef och ledare gäller det att vara uppmärksam på tristessen. Även i en mer normal arbetsvardag där de anställda är på samma plats bör man vara uppmärksam på understimulerade medarbetare. En organisation där medarbetarna är oengagerade riskerar att förlora både i produktivitet, innovationskraft och utveckling. Dessutom riskerar man att tappa kompetens när de understimulerade medarbetarna väljer att söka nytt jobb.

Markus Hällgren berättar att expeditionsledarna vid base camp är väl medvetna om att tristess är den största riskfaktorn för gruppen. Stressen, som väntan på toppturen innebär, kan leda till konflikter och att gruppen börjar ifrågasätta ledaren. Men att ge sig av för tidigt utan att vara förberedd är förenat med livsfara. Sociala aktiviteter där man bryter tristessen och bygger relationerna blir på så vis avgörande för gruppens förmåga att lyckas med sitt uppdrag.

– På samma sätt har chefer ansvar för att skapa förutsättningar och rutiner för sociala aktiviteter på arbetsplatsen, att skapa arenor där folk kan samlas, om de vill.

Markus Hällgren poängterar att detta är en utmaning, inte minst när vi jobbar hemifrån och inte möts naturligt i arbetsvardagen.

– Det kräver lite mer, men jag tror att det är livsviktigt att vi håller kvar vid våra ”banana times”. De är viktiga andningshål som stärker gruppen och som i längden gynnar verksamheten, säger han.

Ge utrymme för småpratet

Ett tips är att ge plats för informella samtal vid vanliga möten, att exempelvis dra igång det digitala mötet fem minuter tidigare för att ge möjlighet till lite småprat som man gör i vanliga fall. Dra även nytta av andra kanaler, som chatt eller sms. Där blir samtalen ofta mindre formella än exempelvis via mejl, vilket gör det lättare att prata på ett mer avslappnat sätt.

Fem sätt att bryta tristessen

  1. Anslut till mötet lite tidigare för att hinna med lite småprat innan mötet drar igång.
  2. Använd chatten för att hålla kontakten med kollegor du inte möter så ofta.
  3. Ring en kollega och surra bort en stund.
  4. Bryt monotonin. Variera din arbetsdag så att du inte blir sittande vid datorn hela dagen. Testa exempelvis promendamöten när det är möjligt.
  5. Delta i sociala aktiviteter. Ta dig tid för den digitala kafferasten eller fredagsafterworken. Ta egna initiativ till sociala aktiviteter som du själv brinner för.

Digitala kafferaster, fredagsquiz eller aktiviteter där man träffas utomhus för att grilla, promenera eller gör något kul tillsammans är också viktiga för att hålla igång relationerna.

– Eller ring din kollega och fråga hur det är. Ibland tröttnar man på alla digitala möten, då kan det vara skönt att bara få prata med en person i lugn och ro.

Ett annat tips är att nyttja de digitala möjligheterna för nätverk och kunskapsutbyte, både internt och externt. Nu under pandemin är det kanske lättare än någonsin att delta i webbsända konferenser och webbinarier. Skapa arenor där kollegor kan berätta om sina projekt eller bjud in intressanta personer utifrån.

Välj att engagera dig

Markus Hällgren berättar han han, tillsammans med forskarkollegor runt om i världen, dragit igång en digital seminarieserie i sitt forskarnätverk där de bjuder in föreläsare från hela världen. Nyligen har de även startat ett nätverk där de läser och diskuterar varandras artiklar.

– För mig blir det värdefullt att göra något utanför det vanliga arbetet, det blir något som bryter av och som gör att arbetet känns mer meningsfullt och roligt. Det behöver inte vara så komplicerat. Börja prata om din idé så kommer snart fler att haka på.

Även om chefen har ett ansvar för att skapa förutsättningarna så tror Markus Hällgren att det är viktigt att själv ta ägandeskapet i situationen. Om du tycker att ditt arbete är monotont och trist, se då till att själv hitta det som gör arbetet meningsfullt.

– Var nyfiken och se till att skapa dina egna möjligheter. Sök upp andra, involvera dig och visa att du är intresserad. Dra igång egna nätverk. Kanske finns det fler som är uttråkade där ute som är intresserade av att göra något åt problemet.

Läs också: Sex råd – så gör du när jobbet inte känns kul längre

Lämna en kommentar

Senaste nytt