Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemIngenjörenOsäkert om tillfällig höjning av medlemsavgiften slopas i förtid

Osäkert om tillfällig höjning av medlemsavgiften slopas i förtid

I juli infördes den tillfälligt höjda medlemsavgiften till Sveriges Ingenjörer för att säkra inkomstförsäkringen under pandemin. Som längst ska höjningen pågå till december 2021. Så hur har det gått? Behöver avgiften tas ut hela 2021 eller inte?

Sedan juli 2020 betalar yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer 100 kronor extra per månad. Anledningen är alltså att det säkert ska gå att betala ut inkomstförsäkring, även om många ingenjörer blir arbetslösa.

I beräkningarna inför höjningen räknade förbundet med att arbetslösheten för ingenjörer kunde bli 3,8 procent. Men så hög har den inte blivit.

Ulrika Lindstrand
Ulrika Lindstrand

Under hela hösten har den i stället legat på 1,6–1,7 procent och det har fått en del medlemmar att undra: Kan inte höjningen avslutas nu?

Läs också: Ingenjörers arbetslöshet minskar något – men skillnad mellan åldersgrupperna

– Ambitionen är att utnyttja möjligheten att ta ut högre avgift så kort tid som möjligt. Men det är komplext vilken tidpunkt det är lämpligt att bryta. Vi kan inte titta bara på arbetslösheten. Det handlar om fler parametrar, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

Hon pekar på att flera osäkerheter:

 • Långa fördröjningar. Det har varit uppsägningar under sommaren och hösten där många äldre blivit uppsagda. De har lång uppsägningstid och kanske blir arbetslösa och får ersättning från inkomstförsäkringen först i höst (om de inte fått jobb innan).
 • Coronaläget. Blir det nya lockdowns kan internationella leveranskedjor påverkas igen och därmed situationen för näringslivet i Sverige.
 • Hur länge de statliga stöden blir kvar.
 • Hur det går med vaccinationer.

– Vi vill se en tydligare stabilitet och nedåtgående trend innan förbundsstyrelsen kan fatta ett beslut. Och den ser vi inte nu. Vi vill inte ta bort höjningen för att sen märka att det inte höll.

Högre löner bland dem som får ersättning

Hur många medlemmar som får ersättning från inkomstförsäkringen och hur länge de får det varierar från månad till månad.

– Men slår man ut det på ett år så ser man en tydlig trendökning. Och flertalet som får ersättning är äldre och har högre löner, så det blir högre ersättningar.

När höjningen infördes sa du att den extra avgiften ska gå oavkortat till inkomstförsäkringen. Gäller det fortfarande?

– Ja. Det ska inte byggas en reserv för framtiden, utan det ska täcka upp för den här specifika situationen. Sedan får vi diskutera: Hur stor reserv är det rimligt att ha i framtiden, efter den akuta pandemin? Vi har och kommer att ha diskussioner med Folksam som har hand om vår inkomstförsäkring.

Så när kan det komma ett beslut om den tillfälliga avgiften kan sänkas tidigare än december eller inte?    

– Ju snabbare läget stabiliseras och vi ser att vaccinet ger effekt, desto tidigare kan det ske. Men som läget är nu är det dessvärre tydligt att det ännu inte går att ange någon tvärsäker tidpunkt.

Karin Thorsell

24 KOMMENTARER

 1. Jag tycker också att förbundet har en skyldighet att redovisa för medlemmarna, hur många extra medlemmar man fick under våren 2020 när permitteringarna började komma och hur många av dessa som fortfarande är medlemmar 2021, 2022 och 2023. Det är bra att förbundet får nya medlemmmar, men inte medlemmar som bara dyker upp när det är kris och sedan försvinner igen

 2. Håller med övriga, ytterst lama förklaringar, inga fakta.

  När nu prognoserna inte slagit in (1,6–1,7 procent mot prognos 3,8 procent) känns det, inte minst ur ett trovärdighetsperspektiv, viktigt att förbundet redovisar de utökade intäkterna och en plan för att sänka avgifterna med motsvarande belopp under samma tidsperiod.

  Om detta inte sker så kommer, som påpekats ovan, intrycket att bli att man buffrar pengar som sedan försvinner. Känns inte ok.

  För min egen del kommer jag att, om ingen tydlig info kommer snarast, välja ett annat förbund/inkomstförsäkring som känns mer transperenta gentemot mig. Tror inte jag är ensam om detta. Tiden i detta förbund får jag tillgodoräkna mig om jag väljer ngt annat, vilket känns bra.

 3. Dåliga svepskäl, tyvärr. När medlemsavgiften höjdes var det ytterst oklart om/när vaccin skulle finnas tillgängliga. Nu kan vi anta att de flesta i Sverige vaccineras fram till juli, augusti eller september — nånstans i den tidshorisonten. Det är väldigt mycket mindre osäkerhet nu än när höjningen beslutades, och arbetslöshetsnivån har varit långt under styrelsens antaganden.

  Därför är det inte mer än rätt att man så snart som möjligt återställer avgiftsnivån, kanske med en avgiftsfri månad om nu den tillfälliga höjningen gått med så stort plus försäkringsmässigt som jag gissar.

  För låt mig citera:

  ”Huvudscenariot innebär att ca 3,8% av medlemmarna skulle hamna i arbetslöshet under 2021 (jämfört med 0,8% enligt prognosen som gjordes för 2020 innan Coronapandemin), samt en kraftig ökning av antalet arbetslösa medlemmar under andra halvåret 2020. Scenariot för 2020 är att 2,8% räknat på helåret hamnar i arbetslöshet, där ökningen jämfört med den ursprungliga prognosen helt hamnar på andra halvåret.

  Vad blev då utfallet? Jo, arbetslöshetsnivån för Sveriges Ingenjörer har legat _långt_ under dessa siffror. Vi är fler medlemmar nu och endast 1,6% behöver stöd. Dags för en sänkning snarast, med andra ord!

 4. Jag instämmer med antalet personer här. För min del innebar den höjda A-kassan att inkomstförsäkringen hjälpte till med en extra kaffe i veckan, inget mer. Jag tycker skälen som anges är för svepande och jag kan inte förstå att vi medlemmar betalar för en försäkring som inte fungerar när den ska leverera. Jag vill ha information och tydlighet i varför vi från en början har en så undermålig inkomstförsäkring. Jag ska absolut titta på att byta förbund.

 5. Om det nu är så att denna extra avgift visar sig inte behövdes/behövs (och väldigt mycket pekar ju på det) så är det enda rimliga att vi får en period av nedsatt avgift istället (dvs nedsatt från den gamla normalnivån).

 6. Jag tycker att det är konstigt att man betalar samma höga avgift som arbetslös. Jag har min sista vecka med inkomstförsäkring denna veckan, sedan blir det bara A-kassa. Borde man inte som arbetslös få en lägre avgift (eller avgiftsfritt)?
  Jag har tidigare haft ett relativt välavlönat chefsjobb, men det är jättesvårt att hitta något nytt nu.

  • Hej Anna,
   Du kan ansöka om reducerad avgift enligt Sv Ing hemsida:
   ”Från och med 1 oktober 2020 är den nya nivån för att vara berättigad till reducerad medlemsavgift en bruttoinkomst som understiger 24 000 kronor per månad, istället för som tidigare 19 000 kronor. Du kan vara berättigad till reducerad medlemsavgift om du är fullbetalande ordinarie medlem och blir arbetslös, sjukskriven, tjänstledig för till exempel studier eller föräldraledig. För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en reduktionsansökan. Reducerad avgift beviljas för lägst tre och högst tolv månader i taget.”

   Lycka till från en som också är ”överkvalificerad” för att få nytt jobb.

 7. Vad jag har förstått så har förbundet, under den här tiden, fått in väldigt många nya medlemmar. Det genererar också intäkter men det nämns överhuvudtaget inte i intervjun. Dags att ta bort höjningen nu!

 8. En annan fråga av intresse, blir det så mycket mer att betala ut från inkomstförsäkringen om nu? Då staten höjt ersättningen från 910 kr till 1200 kr under första 100 dagarna och därefter från 760 kr till 1000 kr per dag. Inkomstförsäkringen ligger fast på 80 % av bruttolönen minus 30% schablon för att kompensera för skatt. Det är en försäkring och är inte en inkomst. Och den upphör normalt efter 150 dagar. Men det ser ut som om det blir mindre att betala ut för varje enskild arbetslös och har det då inte blivit signifikant fler arbetslösa så borde det inte bli stora nya kostnader för försäkringen?
  PS Är oerhört glad för att inkomstförsäkringen finns eftersom jag nu vid 64 års ålder blev av med jobbet p g a pandemin, så där har jag stor nytta av mitt fackförbund sen 35 år tillbaka.

 9. Väldigt svaga och tveksamma ursäkter, men jag förväntade mig väl inget annat heller. Sneglar på fackbyte, det verkar finnas bättre alternativ.

 10. Det är konstigt att med ovan lama anledningar att vi som varit medlemmar i X antal år ska behöva fortsätta betala den förhöjda avgiften.
  Sveriges ingenjörer växte som förbund med 4600 yrkesverksamma förra året. Skulle vilja veta hur många av de nya medlemmarna som pga pandemin förlorat sitt jobb?!

 11. Ni finns till för medlemmarna och skall inte ”passa på” att ta ut extra avgifter i onödan.
  Om ni suger ut mer pengar kommer jag gå ur facket.

 12. Hur många procent av min hundring får jag tillbaka? ,antagligen ingenting. Det är iaf inte mitt fel att corona kom o hälsa på.
  SI får väl även statligt stöd så i eg får de in 200 eller? (jag kanske fattat fel om detta)
  Vill gärna ha tillbaka mina pengar.

  • Fackförbund får inte statligt stöd. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter. /Redaktionen

 13. På arbetsplatsen kritiseras förbundet för att de ”saknar kraft”, och för medlemmarna höjs avgifterna. Pandemin bär risker och orsaker till höjning av avgift – som inte går att kritisera – men var är de arbetslösa ingenjörerna!?

 14. Anledningarna de nämner i artikeln är de lamaste jag hört. Många kebabingenjörer kanske bär eller brister på statligt stöd men i allmänhet tror jag inte det drabbar vårt skrå.

  Arbetslösheten var 60 % lägre än vad de räknade med men ändå så sippar de pengar från oss. Börjar bli misstänksamt detta.

 15. Är det någon som på fullt allvar som tror på att Folksam och Sveriges Ingenjörer kommer betala tillbaka pengarna ?
  Det kommer komma en massa ursäkter till varför de behövs till annat.

 16. Tycker att det på ett ingenjörsförbund bör finnas kompetens att göra beräkningar. Antingen har man gjort fel i de tidigare beräkningarna, eller så är man oförmögna att göra beräkningar som gäller närmsta framtiden, med alla kända fakta kring varsel och uppsägningar.

  Luktar lite illa, ”gött” att ha lite extra pengar i förbundet, genom att pungslå medlemmarna.

  Man har inte mycket annat att sätta emot än att rösta med fötterna?

 17. Ja här känns det som att transparens är viktigt för att bibehålla förtroende och acceptans för framtida potentiella ändringar med kort varsel. De medel från höjningen som ackumulerats under 2021 har rimligen inte gått till inkomstförsäkring, i alla fall inte ännu..

 18. Spontant så tycker jag anledningarna är rätt så torra.

  – Långa fördröjningar: Jaha, kan ni inte på förhand se hur mycket fördröjning ni har? Jag menar, fördröjningar har vi även haft innan pandemin. Dessutom tryckte man mest på arbetslösheten, men sen visade det sig att den inte var så hög. Ändå väljer man att behålla den höga avgiften.

  – Coronaläget: Om det är någon gång som coronaläget känns mest stabilt är det väl ändå när de företag som inte klarat sig har gått i konkurs och de starka stannat kvar. Alla har dessutom nu haft 1 år på sig att förbereda sig för att hantera situationen. Spontant kan jag tycka att företag nu borde känna situationen väl, vilket leder till att verksamheterna inte påverkas lika mycket som i början.

  – Statliga stödet: På riktigt? Är det verkligen en bärande pelare i argumentet? Ni ska väl kunna hjälpa denna lilla arbetslöshet utan något statligt stöd. Det har ni ju gjort tidigare.

  – Vaccinationer: Hur det har gått? Om inte annat så kommer varje spruta att förbättra situationen, och vi är ju i full gång med att vaccinera. Så att oroa sig för något som endast gör situationen bättre för varje dos känns aningen krystat.

  Jag tycker hur som helst att det är löjligt med att bibehålla denna ökning efter ett helt år. Vi är ingenjörer och har knappast haft svårt att hitta jobb under pandemin. Det har snarare varit en högre efterfrågan.

  Och om ni vill behålla den höga avgiften så vill jag gärna att din redovisar era likvider efter och föra pandemin. Något säger mig att ni kommer ha en orimligt stor kassa, förutsatt att ni inte flyttat pengar.

 19. Att höjningen kommer att tas bort innan december är nog högst osannolikt då detta styrs av de som ”får” pengarna. Nästa fråga blir ju om höjningen kommer fortsätta efter december och om den kommer höjas? Tydligen tar man redan ut för mycket pengar då arbetslösheten varit mindre än förväntat men man rättfärdigar en fortsatt höjning genom att det kanske kan bli värre framöver…

 20. Tack för uppdatering i frågan.

  Några funderingar; vad händer med de pengar som ackumulerats i december 2021? Om man nu antar att pengarna ska räcka till inkomstförsäkringen för denna specifika situation, så är det rimligt att tro att det kan bli pengar över i slutet av scenariot.
  Kommer de att betalas tillbaka till medlemmarna?

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Därför måste en bra chef vara modig

0
Har du en chef som letar fel och kan bli aggressiv eller en som har svårt att ta beslut, är otydlig och gärna gömmer sig? Förklaringen kan vara rädsla.  

Trivector är Sveriges mest cykelvänliga arbetsplats

0
Trivector i Lund har utsetts till landets mest cykelvänliga arbetsplats. Civilingenjören Pernilla Hyllenius Mattisson är en av eldsjälarna bakom företagets cykelsatsning.

Sju år som servicetekniker – sedan sökte Jonas till KTH

0
Jonas Tiger-Wedin var skoltrött redan i högstadiet och ville snabbt ut i arbetslivet. Men efter sju år väcktes längtan efter något annat.

Över 30 procent högre pension om du jobbar till 70

1
Vill du höja din pension med mer än 30 procent på bara fyra år? Då ska du gå i pension vid 70 i stället för vid 66. Det visar nya siffror från Pensionsmyndigheten.

Fyra dagars arbetsvecka är en valfråga i Finland

0
Den finska statsministern Sanna Marin lovar att införa fyradagarsvecka om hon får förnyat förtroende i det kommande riksdagsvalet. Men i Sverige är frågan mer eller mindre död.

Arbetsmiljöverket backar: Skyddsombud får företräda enskilda

0
Skyddsombuden har rätt att företräda en individ. Det står nu klart efter det att Arbetsmiljöverket upphävt det beslut från 2021 som skapat en del förvirring i frågan.

Män tjänar allt mindre på en högskoleutbildning

1
Högskoleutbildning lönar sig allt mindre för män och särskilt i privat sektor. För kvinnor har lönsamheten däremot ökat de senaste 20 åren.

Bakgrundskontroller – därför kan du nekas jobbet

0
Ingenjören har intervjuat ToFindOut, ett företag som gör bakgrundskontroller. Vad letar de efter? Och vad kan var skäl till att inte få jobbet?

Huvudskyddsombudet ”Många känner stress av att aldrig bli färdig”

0
Huvudskyddsombudet Jan Åkesson vid Siemens har prisats för sitt arbetsmiljöarbete. Fokus är på att halvera antalet anställda i riskzonen för  utmattning.
Camilla Frankelius

Snart avgörs löneökningarna – vill ha maximal höjning utan att driva inflation

10
Nu går förhandlingarna om industriavtalet in på upploppet. Sveriges Ingenjörers inställning är att anställda ska få del av de vinster som företagen faktiskt gör.  

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Ska jag tacka ja till ett jobb fast jag hoppas på ett annat?

0
Vad gör jag om jag får ett jobberbjudande men hoppas på ett annat där beskedet dröjer? Ingenjören bad May Molin, rekryteringskonsult på Qrios Engineering, om råd.