Kommunerna har förstått att distansarbete fungerar

Förtroendevalda i fyra kommuner som Ingenjören har pratat med märker att arbetsgivarna under året har ändrat sin syn på distansarbete. Foto: Getty Images.

Synen på distansarbete i kommunerna har förändrats. Före pandemin var det kalla handen för den som ville jobba hemifrån. Nu samråder lokala fack och kommunledningar om nya riktlinjer. Fyra kommuner som Ingenjören har pratat med öppnar för mer distansarbete.

Den 11 mars 2020 avled den första personen i Sverige i sviterna av covid-19. Fem dagar senare, den 16 mars, uppmanade Folkhälsomyndigheten alla som kunde att arbeta hemifrån.

Arbetsgivare hanterade uppmaningen olika och kommunerna var generellt restriktiva. Fackförbundet Akavia gjorde två medlemsundersökningar, en i april och en i slutet av september 2020. Den senare visade att ungefär varannan medlem i privat och statlig sektor alltid eller nästan alltid jobbade hemifrån. I kommunal sektor jobbade inte ens var fjärde medlem i huvudsak på distans.

I flera kommuner tog fackliga förtroendevalda upp frågan med kommunledningen.

Stefan Wirtberg, Sveriges Ingenjörer, Göteborgs stad

– Vi föreslog tidigt, med stöd från Folkhälsomyndigheten, att tjänstemän eller de som hade möjlighet att jobba hemifrån skulle få göra det, men det blev kalla handen, säger Stefan Wirtberg, kommunombud för Sveriges Ingenjörer i Göteborgs stad.

I Jönköpings kommun var smittspridningen hög under våren och både statliga och många privata arbetsgivare införde hemarbete. På kommunens tekniska kontor fick medarbetarna arbeta 50 procent på kontoret och 50 procent på distans. På andra förvaltningar var det kontoret på heltid som gällde.

Många tjänstemän i kommuner arbetar i kontorslandskap och en del kände en oro för att vara på jobbet.

Jan Samuelsson, Sveriges Ingenjörer, Jönköpings kommun

– Vi vädjade till kommundirektören att acceptera hemarbete på heltid för alla som hade möjlighet, men det blev nej, säger Jan Samuelsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer i Jönköpings kommun.

När smittspridningen efter en minskning under sommaren 2020 tog ny fart under hösten införde regeringen fler skärpta allmänna råd. I oktober ändrade också många kommuner sin syn på distansarbete. Plötsligt infördes distansarbete på bred front.

Ingen hemarbetskultur

Under snart ett år har nu de flesta tjänstemän i kommunerna arbetat helt eller delvis hemifrån och de lokala facken upplever att arbetet överlag har fungerat bra.

I de fyra kommuner som Ingenjören har kontaktat var möjligheten att arbeta hemifrån före pandemin väldigt begränsad. Tekniken fanns men inte kulturen.

Michael Öhman, Sveriges Ingenjörer, Luleå kommun

– Arbete hemifrån var inte accepterat. Det gjordes undantag kopplade till sjukdom men sällan för andra, säger Michael Öhman, ordförande för Sveriges Ingenjörer i Luleå kommun.

Ny riktlinjer

Den 29 september upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete och kommunerna, liksom andra arbetsgivare, jobbar med nya riktlinjer som ska gälla efter pandemin.

De förtroendevalda i de fyra kommuner som Ingenjören har pratat med märker att arbetsgivarna under året har ändrat sin syn på distansarbete.

– Det kommer definitivt bli en större flexibilitet framöver, säger Tibor Muhi i Stockholm.

I Luleå är de nya riktlinjerna för distansarbete snart klara.

– Det lutar åt att det blir möjligt för den som vill och kan, att arbeta 50 procent hemifrån, säger Michael Öhman.

Stefan Wirtberg i Göteborg utesluter inte att erfarenheterna på sikt också kan påverka rekryteringar.

– Det pågår en dialog mellan arbetsgivar- och arbetstagarpart om översyn av det kollektivavtal som reglerar distansarbete och det skulle kanske kunna öppna upp för nya vägar att tänka för rekrytering. Kan spetskompetens kanske hämtas från andra delar av landet, när vårt nya digitala samhälle öppnar upp för nya lösningar?

Arbetsmiljön har skjutits på framtiden

Många kommuner har på senare tid byggt om kontorslokaler från enskilda rum till kontorslandskap, eller flyttat för att minska kontorsytorna. I trångbodda kontor kan distansarbete bli en fördel för alla. När färre är på kontoret kan arbetsmiljön där bli bättre.

– Det nya kontoret där jag arbetar är en modern byggnad där ytorna används effektivare och det har sänkt kostnaden. Med lägre lokalkostnader i kommunen är det rimligt att det läggs mer resurser på arbetsmiljön i hemmen, säger Stefan Wirtberg i Göteborg.

För även om arbetet på distans har fungerat bra under året är arbetsmiljön en fråga som kommunerna har skjutit på framtiden, säger de lokala facken.

Tibor Muhi, Sveriges Ingenjörer, Stockholms stad

– Många har kunnat ta hem sina skärmar men ingen har kontrollerat hur medarbetarna sitter, säger Tibor Muhi, ordförande för Sveriges Ingenjörer i Stockholms stad.

I Göteborg har medarbetarna fått ett lågt arbetsbord av papp att placera på mat- eller skrivbordet hemma för att kunna stå och arbeta.

– Arbetsmiljön i hemmen är en fråga som vi måste lösa, säger Stefan Wirtberg.

Det handlar om ergonomisk utrustning som stolar och belysning men också skärmar. Att ta med sin laptop och en docka mellan hemmet och kontoret är inga problem. Men att flytta en större bildskärm kommer inte fungera.

Tibor Muhi i Stockholm påpekar att arbetsmiljön och tillgången till utrustning blir en viktig fråga för alla arbetsgivare som behöver rekrytera.

– Kommuner har alltid hård konkurrens från den privata arbetsmarknaden. Distansarbete som fungerar i praktiken gör det enklare att klara livspusslet. Det behöver kommunerna förbereda sig för, säger Tibor Muhi.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar