Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemArbetslivSå skiljer sig ingenjörernas löner mellan kvinnor och män

Så skiljer sig ingenjörernas löner mellan kvinnor och män

2019 var ingenjörers snittlön 48 900 kronor för kvinnor och 54 300 för män. För männen gav det högst lön att ha läst Industriell ekonomi och för kvinnorna material- eller datateknik. Här är statistiken över ingenjörernas löner, och hur de skiljer mellan könen.

Rålönegapet, skillnaden i genomsnittlig heltidslön mellan kvinnliga och manliga ingenjörer, minskar stadigt. 2010 skilde det 13,2 procent, 2013 hade det sjunkit till 11,9 procent och 2019 var det 10,0 procent.

Lönegapet mellan män och kvinnor 2010-2019

 

– En anledning till minskningen är att det i dag är en högre andel kvinnor som är chefer, projektledare och specialister, konstaterar Anna Ihrfors Wikström, statistiker på Sveriges Ingenjörer.

Rön om lön och kön
Här hittar du rapporten (klicka på bilden).

Tillsammans med Jessica Bagge, ansvarig för jämställdhetsfrågor Sveriges Ingenjörer, har hon tagit fram rapporten ”Rön om lön och kön – Löner och löneskillnader bland ingenjörer”, utifrån svaren i förbundets löneenkät för 2019.

Genomgående lägre lön för kvinnor

Samtidigt som skillnaden mellan könen minskar så konstaterar de att vilken gruppering man än delar in ingenjörerna i så är mönstret tydligt: Kvinnorna tjänar genomgående mindre än männen.

– Om det var en man med tio år längre erfarenhet som har högre lön, då är det inte konstigt. Men när det är likvärdig erfarenhet och utbildning så finns ändå den här skillnaden, säger Anna Ihrfors Wikström.

Jessica Bagge fyller i att det ju är kompetens arbetsgivaren ska betala för, men att kvinnor i dag har lägre lön än männen inom en och samma befattning – där kompetensen får antas vara likartad.

– Och det mönstret borde inte finnas då det dessutom är brist på många ingenjörskompetenser. Det går visserligen framåt, men det går för långsamt. Vi måste trycka på och lyfta den här frågan, säger Jessica Bagge.

Offentlig sektor visar att det går

Skillnaden i lön är störst inom privat sektor – 11 procent för civilingenjörer och 8 procent för högskoleingenjörer. Minst skillnad utifrån sektor är det för högskoleingenjörer i statlig tjänst där skillnaden är 4 procent. Och för både civil- och högskoleingenjörer inom kommuner och regioner är skillnaden 5 procent.

Civilingenjör Högskoleingenjör
Kvinnor Män Kvinnors lön i % av männens Kvinnor Män Kvinnors lön i % av männens
Privat 51 300 57 500 89% 43 800 47 500 92%
Statlig 47 700 51 400 93% 42 700 44 500 96%
Kommun/ region 47 100 49 500 95% 40 000 42 300 95%

(grön markering=minst skillnad respektive högst snittlön; gul markering=störst skillnad)

Jessica Bagge menar att offentlig sektor är beviset för att löneskillnader inte är någon naturlag.

– Tar man det här på allvar så går det att förändra. I offentlig sektor har man arbetat strukturerat med frågan och det ger resultat, säger hon.

Befattning påverkar dubbelt

Det som påverkar lönen och löneskillnaden mest, förutom antal år man jobbat, är befattning, konstaterar Anna Ihrfors Wikström.

Civilingenjörer Högskoleingenjörer
Kvinnor Män Kvinnors lön i % av männens Kvinnor Män Kvinnors lön i % av männens
Projektledare 49 100 54 200 91% 44 100 46 800 94%
Specialist 49 900 54 900 91% 44 600 47 400 94%
Chef 67 800 77 000 88% 56 600 61 800 92%
Annat 43 600 48 100 91% 39 300 42 200 93%

Men även om kvinnor i dag är chefer, specialister och projektledare oftare än tidigare, så är det svårare för kvinnorna att få högre tjänster.

– Utifrån de siffror vi kan se har kvinnor inte samma möjlighet att göra karriär. Andelen kvinnor sjunker ju högre nivå av chef, specialist eller projektledare det handlar om. Man kan vara hur duktig som helst, men finns inte möjligheten att göra karriär går det inte att lyfta lönen. Här måste företagen ge kvinnorna samma möjligheter, säger Jessica Bagge.

Anna Ihrfors Wikström konstaterar också att på varje nivå av chefer, projektledare och specialister, så tjänar männen inom den gruppen mer än kvinnorna i samma grupp.

Minst skillnader inom datateknik

För utbildningsinriktning finns de högsta lönerna för männen bland dem som läst ekonomi (till exempel Industriell ekonomi). För kvinnliga civilingenjörer ligger lönerna högst inom materialteknik och för kvinnliga högskoleingenjörer ligger datateknik högst.

Civilingenjörer Högskoleingenjörer
Kvinnor Män Kvinnors lön i % av männens Kvinnor Män Kvinnors lön i procent av männens
Byggnadsteknik 53 000 59 500 89% 40 400 43 400 93%
Datateknik 50 300 53 400 94% 46 200 48 100 96%
Ekonomi 54 700 65 000 84% 44 500 49 100 91%
Energi-/elektro 49 700 57 900 86% 42 300 46 300 91%
Kemi-/bioteknik 51 200 56 200 91% 43 600 48 800 89%
Maskin 50 400 57 300 88% 43 000 46 000 93%
Material 54 800 59 200 93%  –
Samhällsbyggnad 44 700 48 000 93%  –
Teknisk fysik 52 000 57 400 91%  –

Det är också för datateknik som skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är minst.

– Det är mer diskussion i den branschen om kvinnor och män. De få kvinnor som jobbar där syns. Det är något man jobbar med och jag tror att det är det som är förklaringen, säger Jessica Bagge.

Hon pekar på energi- och elektroteknik som är en av de utbildningar där kvinnorna har lägst lön jämfört med männen.

– Där anger arbetsgivarna att det är sådan brist på ingenjörer. Om det är sådan brist, då borde marknaden leda till att löneglappet täpps till så att man lockar kvinnor, men så ser det inte ut. Om de vill locka kvinnliga ingenjörer och få dem att stanna borde en given åtgärd vara att höja lönerna.

2–19 procents skillnad

Tittar man på bransch (avtalsområde) så har högskoleingenjörer i IT-branschen den minsta skillnad mellan kvinnors och mäns löner – bara 2 procent. Jessica Bagge konstaterar att skillnaden mellan kvinnornas och männens löner genomgående är mindre för högskoleingenjörer – där både lönestrukturen och åldersskillnaderna är mindre (de första högskoleingenjörerna examinerades under första halvan av 1990-talet).

Den högsta medellönen finns hos manliga civilingenjörer inom byggbranschen. Här finns också den största löneskillnaden mellan könen – 19 procent. En förklaring kan vara att kvinnorna som grupp är yngre än männen och att lönenivån för de yngre är lägre.

Civilingenjörer Högskoleingenjörer
Kvinnor Män Kvinnors lön i % av männens Kvinnor Män Kvinnors lön i % av männens
IKEM 54 100 60 700 89% 44 800 51 800 86%
Innovationsföret. 44 300 49 600 89% 39 700 42 300 94%
Almega, IT 51 100 58 200 88% 47 100 47 900 98%
Byggföretagen 51 800 63 900 81% 42 200 47 900 88%
Stål- och Metall 53 400 57 500 93%
Teknikarbetsgiv. 52 600 57 400 92% 45 600 48 500 94%
Tekniktjänstearb.g. 46 200 49 100 94% 40 600 43 300 94%
Energiföretagens arbetsgivarfören, EFA 50 800 57 200 89% 44 000 46 800 94%

4,1 procent är oförklarad

Den totala skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är som sagt 10,0 procent. Men rensar man statistiken från påverkan av antal yrkesverksamma år, andel som jobbar deltid, var i landet man jobbar, civil- eller högskoleingenjör, utbildningsinriktning, sektor och befattning återstår 4,1 procent i oförklarad löneskillnad. (hur beräkningen görs förklaras på sidan 14 i rapporten)

Den oförklarade skillnaden beror enligt en tämligen enig forskarkår till viss del på ”statistisk diskriminering” – att förväntningarna på att kvinnor är borta mer från jobbet, bland annat i form av föräldraledighet, deltidsarbete och vab, gör att de får lägre lön. Och det slår mot kvinnor oavsett om de är föräldralediga eller inte.

– Det finns löneskillnader redan vid inträdet på arbetsmarknaden när det inte finns några skillnader i frånvaro mellan män och kvinnor. Arbetsgivarna måste ta ansvar för att belöna kompetens och skapa möjligheter för kvinnor att göra karriär på samma villkor som männen. På köpet kommer fler kvinnor välja ingenjörsbanan samtidigt som löneskillnaderna minskar, säger Jessica Bagge.

Könsneutral lönestatistik

Rådet till ingenjörer är att ta reda på lönestatistiken och att gå till sin chef och begära rätt lön.

– I Saco-lönesök finns inte variabeln kön med. Förbundet anser ur ett jämställdhetsperspektiv att man inte ska söka på kvinnliga respektive manliga löner. Man ska inte jämföra utifrån kön, utan det som är relevant är vad en person med en viss utbildning, erfarenhet etcetera har i lön, säger Anna Ihrfors Wikström.

Hon uppmanar också alla att svara på förbundets löneenkät, för att underlaget i lönestatistiken ska bli så bra som möjligt. Det går också att prata med facket om vad man ska begära i lön.

Jessica Bagge uppmanar också till att tänka hur man gör privat. Att dela på det obetalda hemarbetet.

– Och tänk efter extra innan du går ner till att arbeta deltid.

Leta bredare

Till arbetsgivare är rådet att ha en tydlig plan och policy från ledningen. Att vara mån om att skapa lika möjligheter till karriär och lön. Och arbetsgivare som tycker att de inte hittar lämpliga kvinnor borde leta bredare.

– Sök inte alltid via samma kanaler som ni alltid gjort.

Andra tips är att i möjligaste mån försöka hitta slutkandidater av båda könen till en tjänst. Och att vara tydlig med vilken kompetens som krävs och att utgå från den i urvalet.

Karin Thorsell

5 KOMMENTARER

  1. Löneskillnader mellan män och kvinnor har ju visat sig vara helt legitima i över 90% av fallen.
    Så, varför håller man fortfarande på med detta jämställdhetstramset gällande löner och inkomster? De är väl olagligt att sätta olika löner endast baserat på kön? Så, om detta upptäcks är det väl bara att Polisanmäla?

  2. Ja, det känns som de anser att de måste vilseleda för att folk ska läsa det. Känns inte seriöst.
    Det blir fel att jämföra ”samma befattning och samma antal år i tjänsten och då anta att kompetensen är likartad”. I min närmaste omgivning (ca 100 pers) på min arbetsplats, där jag varit i 10 år, så har kvinnorna med min ”befattning” (systemingenjör/mjukvaruutvecklare/integratör) tyvärr aldrig varit lika duktiga som männen. Bland de som verkligen har utmärkt sig som riktigt duktiga så har 100% varit män hittills. Vad det beror på vågar jag inte spekulera i, men jag är övertygad om att män inte är smartare än kvinnor på något sätt. Intresset kanske helt enkelt inte finns där i samma utsträckning. De duktiga männen nördar på fritiden, brinner för att fippla med elektronik, datorer och programmering och har gjort det sedan högstadie-/gymnasieåldern medan alla kvinnor vi haft alltid bara haft det som ett jobb. Nu ska ju tilläggas att majoriteten av männen inte heller presterar fantastiskt, men av de som gör det har som sagt 100% alltid varit män. Så man kan inte anta att samma befattning har likartad kompetens.
    Däremot har vi en stor mängd kvinnor som projektledare/teamledare/chefer som är väldigt duktiga på det de gör, men bland de som sysslar med tekniken så ser det inte ut så.

  3. Håller med, satt och väntade på att informationen som utlovades skulle dyka upp. I och för sig är artikeln intressant.

  4. Hur kommer det sig att ni skickar ut ett mail som strikt handlar om löner för ingenjörer generellt, men när man trycker på länken så är det en artikel om lönediskriminering och könsfördelning?

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Så höjer du en låg ingångslön

0
Fick du inte den ingångslön som du hade hoppats på? Nytt år och äntligen dags för ditt första lönesamtal. Sveriges Ingenjörer ger tips på hur du förbereder dig för att kunna lyfta en låg ingångslön.
Andreas Anderljung och Anna Othén Martinell

Vart tog dina kursare vägen? Här är svaret

0
Vad jobbar ingenjörer med efter studierna? Finns de inom typiska ingenjörsyrken eller jobbar de med något helt annat? Vi bad SCB ta fram vad ingenjörer som gick ut 2009/2010 jobbade med tio år senare. Här är svaret.

Därför måste en bra chef vara modig

0
Har du en chef som letar fel och kan bli aggressiv eller en som har svårt att ta beslut, är otydlig och gärna gömmer sig? Förklaringen kan vara rädsla.  

Trivector är Sveriges mest cykelvänliga arbetsplats

0
Trivector i Lund har utsetts till landets mest cykelvänliga arbetsplats. Civilingenjören Pernilla Hyllenius Mattisson är en av eldsjälarna bakom företagets cykelsatsning.

Sju år som servicetekniker – sedan sökte Jonas till KTH

1
Jonas Tiger-Wedin var skoltrött redan i högstadiet och ville snabbt ut i arbetslivet. Men efter sju år väcktes längtan efter något annat.

Över 30 procent högre pension om du jobbar till 70

5
Vill du höja din pension med mer än 30 procent på bara fyra år? Då ska du gå i pension vid 70 i stället för vid 66. Det visar nya siffror från Pensionsmyndigheten.

Fyra dagars arbetsvecka är en valfråga i Finland

1
Den finska statsministern Sanna Marin lovar att införa fyradagarsvecka om hon får förnyat förtroende i det kommande riksdagsvalet. Men i Sverige är frågan mer eller mindre död.

Arbetsmiljöverket backar: Skyddsombud får företräda enskilda

0
Skyddsombuden har rätt att företräda en individ. Det står nu klart efter det att Arbetsmiljöverket upphävt det beslut från 2021 som skapat en del förvirring i frågan.

Män tjänar allt mindre på en högskoleutbildning

1
Högskoleutbildning lönar sig allt mindre för män och särskilt i privat sektor. För kvinnor har lönsamheten däremot ökat de senaste 20 åren.

Bakgrundskontroller – därför kan du nekas jobbet

0
Ingenjören har intervjuat ToFindOut, ett företag som gör bakgrundskontroller. Vad letar de efter? Och vad kan var skäl till att inte få jobbet?

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Expertens tips inför löneförhandlingen: ”Var djärv och ta i”

0
Ett nytt jobb innebär även ett guldläge för en högre lön. Så här vässar du dig inför löneförhandlingen.