Se upp för fällorna när du vårdar sjukt barn

Om du inte kan visa ett du har tagit ut tillfällig föräldrapenning när du har vabbat kan det finnas misstanke om ogiltig frånvaro. Foto: Getty Images.

Kan man vara hemma från jobbet och vårda sjukt barn utan att begära tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan? Och vad finns det för problem med att vabba men jobba ändå? Läs vad juristen svarar.

Efter pandemin har fler fått möjlighet att jobba mer hemifrån. Det underlättar livspusslet när barnen är sjuka men det kan också göra gränserna mellan arbete och fritid mer flytande.

Agneta Bern, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, hanterar bland annat frågor från medlemmar som handlar om VAB – vård av sjukt barn. En fråga har blivit något vanligare under hösten.

Agneta Bern, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

– Medlemmar har hört av sig och berättat att arbetsgivaren bett dem visa ett utdrag över hur många dagar de har begärt tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan för vård av sjukt barn.

Problemet för dem som har hört av sig är att de inte har begärt föräldrapenning från Försäkringskassan, trots att de anmält VAB till sin arbetsgivare, och därmed inte får lön. De har helt enkelt vårdat barn utan varken lön från sin arbetsgivare eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.

– Det kan säkert finnas olika anledningar. Kanske har man helt enkelt missat att anmäla till Försäkringskassan, säger Agneta Bern.

Arbetsgivarens rätt att begära ett utdrag från Försäkringskassan finns inte reglerad i lagstiftning. Däremot har anställda en skyldighet att visa att man har rätt till frånvaro.

– Du har rätt att vara ledig för att vårda sjuka barn om du samtidigt får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Därför kan du behöva visa att du verkligen har fått tillfällig föräldrapenning under de dagar du inte har varit på jobbet.

Agneta Bern tror att många inte förstår att de kan hamna i en knepig situation. När arbetsgivaren begär ett intyg från Försäkringskassan blir det en obehaglig överraskning.

– Om du inte kan visa ett du har tagit ut föräldrapenning kan det finnas misstanke om ogiltig frånvaro och det ses som allvarlig misskötsamhet.

Jobba inte när du vabbar

Något som också har blivit vanligare är det som kallas för att vobba. Det innebär att man jobbar hemifrån och samtidigt vårdar sjukt barn. Det här är något som många tycker är positivt. Beroende på hur barnet mår kan det gå bra att jobba medan barnet sover eller tittar på film.

– Om det fungerar är det inga problem men det får inte vara ett krav eller kännas som ett tvång, säger Agneta Bern.

Ett annat ­– mer moraliskt – problem uppstår om den som begär tillfällig föräldrapenning för vård av barn ändå jobbar.

– Om du arbetar när du har tillfällig föräldrapenning blir det i praktiken Försäkringskassan som betalar för arbetet du utför, inte din arbetsgivare. Det finns möjlighet att ta ut föräldrapenning för del av dag, om du kan arbeta trots att ditt barn är sjukt.

Distansarbete ger större möjligheter till flexibilitet men Agneta Bern påpekar att det också kan bli en fälla.

– Kom ihåg reglerna om VAB och ta reda på hur regelverket ser ut på din arbetsplats så att du gör rätt. Får du problem ska du alltid kontakta ditt fackförbund för att få råd och stöd.

 Karin Virgin

Lämna en kommentar

Senaste nytt