Söka nytt jobb? Så väljer du referenser

– Att hitta bra referenser kan vara en större utmaning om man arbetat länge på samma arbetsplats. Linda Sahlberg som äger rekryteringsföretaget Acquiro International Recruitments har några tips. Foto: Ola Nilsson.

En referens ska vara någon som vet hur du funkar i en roll som liknar jobbet du söker. Välj aldrig bara en god vän eller din nuvarande chef. Det säger rekryteraren Lina Sahlberg som understryker att hon förväntar sig ärlighet även om dina svagare sidor.

Referenser spelar en viktig roll i en rekryteringsprocess. Men de är inte lika viktiga som de var förr.

Det säger rekryteringsföretaget Acquiro International Recruitments ägare och grundare Lina Sahlberg. Fokus ligger numera på kompetenser och erfarenheter, ofta kompletterat med olika tester.

– Sedan sätter man ihop det till en helhetsbild och det är oftast ganska tydligt vilken person som är den mest lämpade. I vår process är referenstagning den sista delen, mer för att bekräfta den bilden vi fått. Referenser använder vi absolut inte för att utesluta någon.

Visst har personlighet betydelse, men det är primärt testerna som ger den indikationen. Lina Sahlberg menar att testerna är pricksäkra och de allra flesta brukar känna igen sig.

För egen del brukar hon be om två referenser, en före detta chef och en tidigare kollega.

– Med kollegor jobbar man på ett sätt och med sin chef på ett annat. Chefen kan svara kring kommunikation och rapportering medan en kollega kan svara mer kring det dagliga arbetet.

Välj relevanta referenser

Det är viktigt att tänka på att välja referens utifrån den specifika roll man är aktuell för, och därför fråga någon som man arbetat ihop med om liknande uppgifter och ansvarsområden. Samtidigt är det också bra om det inte var alltför länge sedan.

Tänk på det här när du väljer referenser

  • Tänk i första hand på relevans och i andra hand på att referensen ska ”färsk”
  • Förbered alltid referensen på att bli kontaktad
  • Ge referensen konkret information om rollen du är aktuell för, ansvarsområden och arbetsuppgifter
  • Lämna inte personliga vänner som referens
  • Välj inte din nuvarande chef som din referens
  • Välj inte en person som du inte känner väl eller bara jobbat med en kort tid, som därför bara kan ge korta övergripande svar

– Men ska man rangordna dem kommer relevans först, och tiden på andra plats. Ju färskare desto bättre, självklart, men relevansen väger ändå tyngre. Tänk alltid först relevans, sedan tidsaspekten.

Det är i princip aldrig relevant att lämna en personlig vän som referens om man inte jobbat ihop.

– Det blir en diskussion utifrån att man är en trevlig prick, det blir inte att man får input kring hur personen faktiskt agerar i en roll, vad man har för kunskaper och erfarenheter. Vi rekryterar många ingenjörer och det är ofta också fokus på tekniska delar. Har han eller hon jobbat inom just det här området? såg du nånting när det gäller systemvana? Sådant kan inte en vän svara på, säger Lina Sahlberg.

Att hitta bra referenser kan vara en större utmaning om man arbetat länge på samma arbetsplats. Men man ska inte välja sin nuvarande chef, oavsett hur öppna kort man spelar med.

– Man kanske har tidigare chefer eller kolleger som lämnat bolaget som man kan sätta som referenser. Att ta nuvarande chef är inget vi rekommenderar, det blir en väldigt konstig situation både för chefen och för den anställde, det är lätt att man kan bli lite färgad.

Referensen ska svara ärligt

Man bör absolut tillfråga den man ber om att ställa upp som referens, och förvarna om att en rekryteringskonsult tar kontakt.

– Jag skulle också ge rådet att informera om att ”jag är i en process för den här typen av roll, den här typen av områden kommer förmodligen att vara intressanta för rekryteraren att diskutera”.

Även om det är underförstått att referensen förväntas vara positivt inställd till kandidaten är ärlighet viktigt.

– Vi vill ju inte ha en referens som bara målar upp en bild av att allting är jättebra. Det finns ingen kandidat som inte har förbättringsområden, och vi förväntar oss att referensen ska svara ärligt på den frågan, säger Lina Sahlberg och fortsätter:

– Ju tydligare bild man som rekryterande chef har av en persons starka och svaga områden, desto bättre kan man leda personen sedan.

Lina Sahlberg konstaterar att det överlag är hård konkurrens om ingenjörerna på arbetsmarknaden, men att det kan vara en fallgrop ur karriärperspektiv att bli kvar för länge i samma roll. Sök nya roller internt eller externt och se till att ta vidareutbildningar, är hennes råd.

– Ingenjörer behövs alltid, har man utbildat sig till ingenjör kommer man alltid att vara eftertraktad. Men glöm inte att hålla dig uppdaterad.

Ola Nilsson

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar