Så mycket tjänar du på att byta jobb

Den genomsnittliga löneökningen förra året blev 12 procent för medlemmar som bytte jobb medan de som inte bytte fick en löneökning på i genomsnitt 5 procent. Illustration: Getty Images.

Det finns inget bättre sätt att höja sin lön än att byta jobb. Ingenjörer inom privat sektor som bytte jobb under förra året fick i genomsnitt en lönehöjning på 5 700 kronor – 3 000 kronor mer än de som stannade kvar.

Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2021 bekräftar ett känt mönster. Den genomsnittliga löneökningen blev förra året i genomsnitt 5 procent för de som inte bytte jobb. Men för de som bytte jobb blev löneökningen i genomsnitt 12 procent. Den som är missnöjd med sin lön ska med andra ord inrikta sig på att byta jobb.

Statistiken bygger på alla jobbyten, både inom företaget/koncernen och byte till en annan arbetsgivare.

Effekten avtar med åren

Jämför man löneökningar i kronor i privat sektor är det förvånansvärt jämnt mellan alla examensår (se diagram ovan). Bara några femårsgrupper – de med äldst och nyast examen – avviker något. Men i alla åldersgrupper är det stor skillnad i löneökningar mellan de som bytte jobb 2021 och de som inte gjorde det.

I genomsnitt fick ingenjörer i privat sektor som bytte jobb under förra året 5 700 kronor i löneökning. De som inte bytte jobb fick i genomsnitt 2 700 kronor.

Men statistiken visar också att det framför allt lönar sig att byta jobb i början och mitten av arbetslivet. Under den sista tredjedelen av yrkeslivet avtar effekten. För ingenjörer som bytt jobb i privat sektor som tog examen 1996 eller tidigare var löneökningen i kronor lägre än för dem med ett senare examensår.

Löneökningarna i procent minskar i takt med antal år i arbetslivet. Störst löneökning i procent fick ingenjörer i början av arbetslivet – som tog examen 2017–2021. Men även bland dem syns en tydlig skillnad i löneutveckling mellan de som bytte och inte bytte jobb. De som bytte jobb 2021 fick i genomsnitt en löneökning 16 procent, de som inte bytte jobb fick 9 procent.

Samma mönster i offentlig sektor

Även om lönerna är lägre i offentlig sektor gynnas ingenjörerna även där av att byta jobb. Och det gäller både för civilingenjörer och högskoleingenjörer. Civil- och högskoleingenjörer i staten, kommuner och regioner som bytte jobb 2021 fick en löneökning på 7–8 procent. De som inte bytte jobb i samma sektorer fick drygt 3 procent i löneökning.

 

 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Bra eller dålig löneökning? Här är svaret

Bra eller dålig löneökning? Här är svaret

Fick du 3, 6 eller 9 procents löneökning 2023? Och var det i så fall bra eller dåligt? Sveriges Ingenjörers första rapport om årets lönestatistik ger svar.
Fler artiklar