Arbetslösheten sjunker igen – men skillnad mellan inriktningarna

Arbetslöshet april 2020-april 2022
Arbetslöshet bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är nu nere på 0,9 procent. Källa: Akademikernas a-kassa/Sveriges Ingenjörer

Arbetslösheten för ingenjörer fortsätter att sjunka och tangerar nu den lägsta nivån sedan 2012. Också antalet långtidsarbetslösa minskar. Men nivåerna skiljer sig mellan inriktningarna – särskilt för civilingenjörer.

Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar ligger definitivt på en mycket låg nivå. Siffran för april är 0,9 procent – att jämföra med 1,6 procent arbetslösa bland medlemmarna i Akademikernas a-kassa och 6,8 procent arbetslösa i Sverige.

0,9 procent är den lägsta arbetslösheten för ingenjörer under de senaste nästan 10 åren och tangerar det tidigare lägsta värdet från december 2018.

– Det är ljusa och bra siffror, konstaterar Olle Dahlberg, utredare på Sveriges Ingenjörer och lyfter fram att det är bra nyheter för dem som kommer ut från högskolan.

– Nu är förutsättningarna bra att få ett jobb i linje med vad de vill jobba med.

Så här har arbetslösheten sett ut för medlemmar i Sveriges Ingenjörer per tertial sedan december 2012:

Arbetslöshet 2012-2022

Källa: Sveriges Ingenjörer/Akademikernas a-kassa

Datateknik tappar placering – men ”inget att orda om”

Tittar man på de största inriktningarna (de inriktningar som specificeras omfattar 71 procent av samtliga civil- och högskoleingenjörer, övriga 29 procent är hopslagna i ”Övriga inriktningar”) så var skillnaderna mellan inriktningarna olika för civil- respektive högskoleingenjörer.

För högskoleingenjörer var skillnaden mellan inriktningarna nästan obefintlig i april (de mörkaste staplarna nedan) – till skillnad mot under pandemin när skillnaderna var större.

Elektroteknik låg lägst med 0,9 procent och byggteknik högst med 1,1 procent.

Lite anmärkningsvärt är att högskoleingenjörer i datateknik har högre arbetslöshet än i december: 1,0 procent jämfört med då 0,8 procent.

– Men det är inget att orda om, säger Olle Dahlberg. Det kan åka upp och ner.

Arbetslöshet för högskoleingenjörsinriktningarna i april 2021 (blå), december 2021 (rosa) och april 2022 (svart):

Högskoleingenjörer inriktningar april 2022

Källa: Akademikernas a-kassa/Sveriges Ingenjörer

För civilingenjörsinriktningarna är skillnaderna större. I april låg väg och vatten högst med 1,2 procents arbetslöshet – och även om det är en riktigt låg siffra så är det tre gånger högre än lantmäteri på extremt låga 0,4 procent.

Teknisk fysik och elektro (alltså kombinationen, inte teknisk fysik) samt Övriga civilingenjörsinriktningar ligger också riktigt lågt i april, på 0,6 procent, en tiondels procentenhet lägre än datateknik.

Till skillnad mot i december när tre inriktningar hade högst arbetslöshet (Industriell ekonomi, teknisk fysik och väg och vatten) är det nu bara väg och vatten som ligger kvar på 1,2 procent. Däremot är väg och vatten en av de inriktningar som knappt haft några svängningar i arbetslöshet under pandemin utan legat stadigt på den här nivån (som man ser på den blå stapeln, för april 2021).

Arbetslöshet för civilingenjörsinriktningarna i april 2021 (blå), december 2021 (rosa) och april 2022 (svart):

Civilingenjörer inriktningar april 2022

Källa: Sveriges Ingenjörer/Akademikernas a-kassa

Det syns också om man tittar på max, min och medelvärdena för de senaste fem åren:

Variation arbetslöshet per inriktning

Källa: Sveriges Ingenjörer/Akademikernas a-kassa

Sjunkande långtidsarbetslöshet

Som sagt så sjunker också antalet långtidsarbetslösa – det vill säga de som har varit arbetslösa i 13 månader eller mer.

Få av Sveriges Ingenjörers medlemmar är långtidsarbetslösa och nu är de färre än under hösten 2021. Då låg antalet nästan helt still runt 450 personer, men sedan januari har antalet sjunkit stadigt och var i april 407 personer.

Sjunker i alla åldersgrupper

Tittar man slutligen på arbetslösheten uppdelat på åldersgrupp så sjunker den för alla grupper. Mest sjunker den för den äldsta och yngsta gruppen, jämfört med toppnoteringen under pandemin.

För 25–29-åringar har den sjunkit med 1,3 procentenheter (från 2,0 till 0,3 procent) och för 60–64-åringar med 1,7 procentenheter (från 4,4 till 3,1 procent).

Arbetslösheten per åldersgrupp per månad under 2020, 2021 och 2022:

Arbetslöshet per åldersgrupp

Källa: Sveriges Ingenjörer/Akademikernas a-kassa

Lämna en kommentar

Senaste nytt