Arbetslösheten för ingenjörer har planat ut under våren

Arbetslösheten för ingenjörer var i april 1,1 procent, en blygsam ökning jämfört med för ett år sedan. Foto: Getty Images. Bilden är ett montage.

Under ett års tid har arbetslösheten för ingenjörer långsamt stigit men nu har kurvan planat ut. Under tre månader i rad har arbetslösheten legat på 1,1 procent.

För ett år sedan var arbetslösheten för ingenjörer rekordlåg på 0,8 procent. Under sommaren 2023 började den långsamt stiga men nu under februari, mars och april har den inte ökat.

Är det ett trendbrott vi ser?

– Det kan vi inte veta men vi kan konstatera att lågkonjunkturen hittills har haft en väldigt liten påverkan på ingenjörernas arbetslöshet, säger Olle Dahlberg, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Statistik från AEA (Akademikernas a-kassa) visar att akademiker generellt klarat sig bra genom lågkonjunkturen, men arbetslösheten har varit lite högre för hela gruppen akademiker än för ingenjörer. För akademiker (exklusive medlemmar i Sveriges Ingenjörer) var arbetslösheten i april 2,3 procent. För ingenjörerna var arbetslösheten bara hälften, 1,1 procent.

Högre arbetslöshet för byggnadsingenjörer

Sveriges Ingenjörer har också granskat hur arbetslösheten påverkat olika utbildningsinriktningar. Vissa skillnader går att se men det är svårt att utläsa tydliga trender.

Jämfört med april 2023 är arbetslösheten högre för ingenjörer på alla utbildningsinriktningar men skillnaderna varierar.

Mest har arbetslösheten stigit för högskoleingenjörer med bygg och samhällsbyggnads inriktning, en effekt av nedgången i byggbranschen. I april 2023 var arbetslösheten för dessa ingenjörer 1,2 procent och i april i år har den stigit till drygt två procent.

Förändringen har varit minst för högskoleingenjörer på flera mindre inriktningar (övriga i diagrammet).

Men även civilingenjörer i teknisk fysik, kemi och bioteknik har haft liten förändring, från redan låg arbetslöshet.

För några inriktningar har arbetslösheten sjunkit de tre senaste månaderna, bland annat för högskoleingenjörer i energi och elektroteknik (som dessutom har den lägsta arbetslösheten) och för högskoleingenjörer på flera mindre inriktningar (det visas dock inte i diagrammet nedan).

Arbetsgivarna fortsätter varsla

Siffrorna från AEA visar arbetslösheten månad för månad men den ger inga prognoser framåt. För en framtidsspaning kan däremot Arbetsförmedlingens statistik över inkomna varsel ge viss information.

I dagarna har Arbetsförmedlingen släppt nya siffror som visar att antalet varsel fortfarande ligger på en hög nivå för tjänstemän i branscher där det arbetar många ingenjörer.

– Men det är ändå svårt att veta om det kan leda till att arbetslösheten stiger för ingenjörer om några månader. Vi vet hur många som är varslade men inte hur många som faktiskt kommer att sägas upp och inte heller hur många av dem som är ingenjörer, säger Olle Dahlberg.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar