”Frivilliga” erbjudanden när Klarna minskar antal anställda

Entrén till Klarnas Stockholms-kontor
Entrén till Klarnas Stockholms-kontor på Sveavägen. Foto: Karin Thorsell

Nyligen aviserade Klarna att de vill göra sig av med 700 anställda. Det görs genom erbjudanden om frivilliga överenskommelser. Men Sveriges Ingenjörer menar att det inte är så frivilligt – och har hittat allvarliga fel i avtalen.    

Hittills har 314 personer på Klarnas Stockholmskontor erbjudits att göra en överenskommelse om att sluta sin anställning. Klarna säger att det är frivilliga överenskommelser, men Sveriges Ingenjörer ifrågasätter alltså hur frivilligt det är, berättar Hanneli Lindholm, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, som tillsammans med kollegan Anders Brandt förhandlar för förbundets medlemmar.

– I stället för att gå ut med ett erbjudande brett och säga att ”Kom till oss om du vill sluta” så har Klarna vänt sig till kanske inte helt genomtänkta grupper, exempelvis kostsamma projekt. Och det kan vara personer som sitter på viktig kompetens som fått erbjudandet, säger Hanneli Lindholm.

Hon pekar också på att det för många kan upplevas svårt att tacka nej. Vad skulle hända då?

– Många har redan blivit avstängda från de interna systemen, och teamet har i vissa fall informerats om att de inte kommer tillbaka. Inte alla känner till sina rättigheter och bolaget har också flaggat för att det i nästa steg kan bli fråga om uppsägningar.

Riskerade att bli utan a-kassa

De som fått erbjudanden har fått tio dagars betänketid. Sveriges Ingenjörer och Akavia, det andra stora akademikerfacket på Klarna, har begärt längre betänketid. Bland annat för att man hittat allvarliga fel i avtalen.

Till exempel stod det inte från början att det är ett avslut av anställningen på grund av arbetsbrist. Det gör att den som skriver på riskerar att bli utan både a-kassa och inkomstförsäkring. Akademikerfacken tog kontakt med a-kassan och Klarna och fick formuleringarna ändrade.

Klarna hade också lagt in en konkurrensklausul i avtalen, som skulle göra att man hamnar i karantän efter anställningen och inte kan ta ett nytt jobb direkt. Men när facken tog upp det här så backade Klarna och tog bort den punkten. Så nu ska medlemmarna vara fria att ta andra jobb även under uppsägningstiden.

– De tar till sig våra synpunkter.

”Inga dåliga erbjudanden”

Samtidigt säger Hanneli Lindholm att själva erbjudandet inte är dåligt. Det innebär att man blir arbetsbefriad under uppsägningstiden, får sin avtalade uppsägningstid och dessutom ett avgångsvederlag utifrån hur länge man varit anställd. Får man ett nytt jobb under uppsägningstiden så behåller man lön och avgångsvederlag.

– Däremot avstår man sin företrädesrätt, alltså företräde att få tillbaka anställningen om Klarna börjar anställa igen.

På Klarna är det också många arbetskraftsinvandrare. För dem är det särskilt viktigt att ha koll på vad som gäller eftersom de bara har en viss tid på sig att hitta ett nytt jobb om de vill stanna i Sverige.

För dem har facken fått förlängd uppsägningstid i stället för avgångsvederlag.

Ingen riskanalys

På grund av att Klarna inte har kollektivavtal har det inte varit några diskussioner med facket om hur uppsägningarna ska göras eller vilka som ska sluta.

Facket har inte heller fått se eller samverka om någon risk- eller konsekvensanalys för neddragningarna – alltså vilka konsekvenserna för verksamheten blir av att dra ner inom olika områden, för till exempel arbetsbelastning, bemanning och fördelning av arbetsuppgifter.

– Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning innan verkställande av förändringar som kan påverka arbetstagarnas arbetsmiljö, och den ska samverkas med lokala skyddsombud. Den här neddragningen har stor påverkan på arbetssituationen på Klarna, säger Hanneli Lindholm.

Nu har HR på Klarna sagt att man ska göra en risk- och konsekvensanalys.

– Men det är lite sent påtänkt. Det är många som redan kopplats bort från arbetet i samband med att de fick del av erbjudandet.

Hör av dig till facket

Om det behövs så förhandlar Sveriges Ingenjörer nu individuellt för varje medlem, eftersom var och en har olika förutsättningar.

– Bolaget vill ju köpa sig fria och att det ska gå fort, så för att få så bra avtal som möjligt för våra medlemmar begär vi individuella förhandlingar när så krävs.

Har du blivit uppsagd?

Här är Sveriges Ingenjörers sidor med information om varsel eller uppsägning.

Om man fått ett erbjudande om att avsluta anställningen men inte varit i kontakt med sitt fackförbund så uppmanar Hanneli Lindholm att man hör av sig – oavsett om man skrivit på eller inte. Det kan finnas medlemmar på Klarna som inte registrerat arbetsgivare i förbundets medlemsregister, och då vet Sveriges Ingenjörer inte om att medlemmen jobbar där.

Klarna har skrivit i avtalen att man inte får dela innehållet med tredje part, vilket kan ha gjort att alla inte tänker på att de kan ta hjälp.

– Men man får alltid dela avtalet med sitt fackförbund. Vi uppmanar alla att kontakta facket innan de skriver på.

Karin Thorsell

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar